OSTATNÍ

Jako všichni rozumně myslící lidé odsuzujeme vpád ozbrojených sil Ruské federace na území suverénní Ukrajiny

Jde o neospravedlnitelný akt mezinárodní agrese, která se dotkne milionů lidí. 

Humanitární pomoc těm, kteří ji u každé války potřebují, především civilistům, ženám a dětem plně podporujeme a aktivně se jí individuálně účastníme. 

Jsme hnutí ostravských občanů a máme za to, že forma a prezentace pomoci by měla být na vůli každého z nás. Stejně jako v případě nástupu pandemie covidu, nehodláme prezentovat aktivity a podporu našich členů a příznivců veřejně na společném profilu a webu.

Přes zahlcení informacemi o válce nesmíme zapomínat na problémy a kauzy spojené s Ostravou. Především je tady kauza budoucí správy vody, která má zásadní vliv na cenotvorbu vody, možnosti čerpání dotací a rozdělování zisků z tohoto monopolního podnikání.

Dalším vážným tématem, které zasáhne do života Ostravanů je to, že Ostrava nemá doposud vysoutěženého dodavatele elektrické energie. Zda se to podaří a o kolik bude díky liknavosti vedení města elektřina pro Ostravu dražší, se dozvíme v příštích dnech.

K oběma zásadním tématům, u kterých navrhujeme řešení, se brzy vrátíme.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE OSTATNÍ