OSTATNÍ

DAR UKRAJINĚ A ZÍTŘEJŠÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ OSTRAVA-JIH

Komunální politici by měli především pracovat a hájit zájmy občanů svého města. Nedílnou součástí jejich mandátu by měla být solidarita a vstřícnost pomáhat potřebným. To je v naprostém pořádku.

Zastupitelé města dnes odsouhlasili rozdělení finanční pomoci Ukrajině, kdy dvě třetiny jdou na humanitární pomoc uprchlíkům a jedna třetina ukrajinské ambasádě na nákup vojenského materiálu. V našem prohlášení radním a předsedům zastupitelských klubů jsme navrhovali jiný, podle nás vhodnější způsob rozdělení městských peněz. Vzhledem k tomu, že finančních prostředků na humanitární pomoc není nikdy dost, směřovali bychom peníze tímto směrem. Myslíme si, že schválením finančních prostředků na nákup vojenského materiálu si místní komunální zastupitelé zahráli na velkou politiku. Ta má ale oproti nim k ruce týmy bezpečnostních expertů, bezpečnostní výbor a především jasně daný mandát. 

Ve stínu tragédie války se bohužel snadno zapomíná na témata, která se Ostravy a její budoucnosti bezprostředně týkají.

Jedním z hlavních je správa vodovodní a kanalizační sítě v letech 2025 – 2035 a s tím související cenotvorba vody, rozdělování zisků z tohoto monopolního podnikání a možnosti čerpání dotací. 

Naši zastupitelé obvodu Ostrava-Jih opakovaně předkládají materiál, kterým zastupitelstvo obvodu ukládá starostovi Martinu Bednářovi (ANO 2011) v této věci konat. Ukládá mu vyvolat v zastupitelstvu města jednání, které by transparentně zodpovědělo všechny otázky týkající se budoucí správy strategické suroviny, jakou voda je. 

Náš první návrh byl starostou Martinem Bednářem, hnutím ANO, jejich koaličními partnery a Piráty odmítnut. Koaliční partneři hnutí ANO, jej odmítli podpořit s odůvodněním, že potřebují na toto rozhodnutí více času. Piráti své rozhodnutí nevysvětlili. 

Od našeho prvního návrhu uběhly tři měsíce. Zítra na jednání zastupitelstva obvodu Ostrava-Jih jdeme do druhého kola.

V příloze jsou dva naše návrhy na rozšíření programu. Druhý se týká našeho návrhu na zrušení nařízení města ve věci reklamního smogu.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE OSTATNÍ