Z OSTRAVY

Předali jsme dar z Lečo plesu

Jsme rádi, když můžeme pomáhat! Proto jsme se rozhodli tombolu na Lečo plesu posunout o krok dále. 10 tisíc korun, které jste za tombolu utratili, jsme 30. března předali řediteli Dětského domova se školou a základní škole v Ostravě-Kunčicích. Toto unikátní zařízení nabízí útočiště a vzdělání chlapcům s nařízenou ústavní výchovou, se závažnými poruchami chování, s přechodnými nebo trvalými duševními poruchami vyžadující výchovně léčebnou péči.

Velké uznání si zaslouží pan ředitel Roman Pavlovský a jeho tým, který se pustil do nelehkého úkolu. Pomáhat dětem, které by jinak končily v ústavech nebo psychiatrických léčebnách, protože jejich poruchy nebo nemoci vyžadují neustálou péči. V Ostravě-Kunčicích se jim dostává vzdělání, rozvoje schopností i dovedností a především láskyplné péče. "Cílem je dosáhnou co největší míry socializace dítěte," vysvělil nám ředitel Pavlovský. "Při vzdělávání dbáme na to, aby vzdělávací program odrážel reálné možnosti umístěných dětí. Výchovně vzdělávací proces je tedy zaměřen na rozvíjení a kultivaci osobnosti žáků i s mentálním postižením, tak aby byli co nejvíc uplatnitelní v praktickém životě."

Organizátorka plesu Milada Víchová předala Romanovi Pavlovskému 10 000 Kč z Lečo plesu.

Areál tvoří dvě hlavní budovy a stáj pro koně, kterého děti využívají k hipoterapii. Ve starší budově jsou umístěny třídy školy a bydlí tam mladší chlapci. V novější budově, která vyrostla na zahradě za první, najdeme pokoje starších chlapců, jejich společenské místnosti, alé také kuchyň, kde si občas sami vaří. "Nechceme, aby po odchodu od nás uměli jen natahovat dlaň. Našim cílem je, aby se kluci o sebe uměli co nejlépe postarat sami. Proto je učíme například jednoduché recepty a oni si o víkendu sami vaří." V klidu, který tam při našem předání a prohlídce panoval, by si člověk řekl, že je to přece dětský domov jako každý jiný. Tady se ale na každém kroku zamyká, jednolivá oddělní jsou od sebe bezpečně oddělena a nakolika místech narazíte na "boxovací body", neboli místa, kde může dítě vybít svou agresi. "Všechny naše děti sleduje psychiatr, většina z nich bere na své poruchy léky. I přes veškeré naše snahy se ale občas stane něco, co vyústí v odvoz dítěte do psychiatrické léčebny," vysvětluje Roman Pavlovský. 

Děti nám nakresili krásné obrázky. Prohlédnout si je můžete v galerii. 

Tento muž ale zařízením, které vybudoval, žije. Děti ho milují, což mu dávají na každém kroku najevo. On sám vymyslel metody, jak s dětmi komunikovat, jak je socializovat a naučit řešit konflikty. Když o nich mluví, máte pocit, že našel klíč od něčeho, co je dlouho zamčené nejen nemocným, ale všem dětem i jejich rodičům. Není divu, že o jeho celostátní konferenci Rozpravy o školní a institucionální výchově je obrovský zájem a to nejen mezi vychovateli v dětských domovech, ale i mezi učiteli základních a středních škol. "V letošním roce se budeme bavit o velmi aktuálním tématu a to agresivitě ve školství. Jsem moc rád, že záštitu převzala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Vzhledem k tomu, že v současné době ve školství prožíváme nemálo nejistot, jsme velmi potěšeni jejím zájmem se s pedagogy, řešícími dnes a denně složité situace, setkat. Patronkou Rozprav je již tradičně PhDr. Jaroslava Wenigerová, která nás provází od začátku. Jako bývala náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, poslankyně Parlamentu ČR a především velký přítel speciální pedagogiky má vždy co říci."

Děkujeme panu řediteli Pavlovskému a jeho týmu učitelů a vychovatelů, za to, co dělají pro tyto děti i pro společnost. Jsme opravdu velmi rádi, že jsme jim mohli trochu pomoci. Peníze, které jsme jim předali budou použity na "provoz" klisny Ushi, která už přes dvacet let na svých zádech vozí děti, aby jim pomáhala.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY