Z OSTRAVY

Ostravané se polepšili v platbách za odpad

Poprvé po 12 letech klesla v Ostravě výše dluhu občanů za komunální odpad. Lidé městu v roce 2016 dlužili zhruba 133,2 milionu korun. Je to přibližně o 5,5 milionu korun méně než o rok dříve, což znamená pokles asi o čtyři procenta.

Paní Jarka z Ostravy-Poruby neměla nikdy žádné dluhy. Když ale Ostrava zrušila posílání složenek za komunální odpad, stálo její jméno poprvé na listině dlužníků. „Když jsem měla složenku, nečekala jsem ani chvilku a šla jsem to zaplatit na poštu. Když ale složenka nepřišla, úplně jsem na to zapomněla,“ říká seniorka. „Úřad se tak snaží ušetřit finanční prostředky. Dříve pracovníci magistrátu obesílali občany poštovními poukázkami. Ukázalo se, že rozesílání poštovních poukázek je finančně náročné a neefektivní,“ vysvětluje krok magistrátu jeho mluvčí Andrea Vojkovská. Na dluh si žena vzpomněla, až když o tématu zaslechla v rádiu. „Hned jsem běžela na úřad a zaplatila jsem dluh i s penále. Nastavila jsem si tehdy platbu ze SIPA a už to nemusím řešit.“ 

Lidí jako je paní Jarka, je ale mnoho. Někteří zapomenou, jiní neplatí úmyslně. Často jsou dlužníky děti, protože rodiče mají za to, že za ně, dokud jsou malé, platit nemusí. „Poplatníkem poplatku je každá fyzická osoba, která má na území města Ostravy trvalý pobyt, děti nevyjímaje. A týká se také osob, které se v místě trvalého pobytu fyzicky nezdržují, ale mají ho zde nahlášené,“ říká mluvčí města Vojkovská.

Zatímco za rok 2015 byl dluh občanů Ostravy za odpad přes 138 milionů korun, o rok později se polepšili a moravskoslezské metropoli chybí v rozpočtu za tyto služby 133,2 milionů. "Je to především efektivním vymáháním těch pohledávek a dále částečně odpisy pohledávek, které jsou nevymahatelné," uvedla náměstkyně primátora Iveta Vozňáková. Dodala, že odpisy tvoří asi polovinu z hodnoty poklesu dluhu.

Náměstkyně připomněla, že město zaměstnává dva exekutory. "Snažíme se provádět exekuce na daňové přeplatky, dále na přeplatky u služeb. Snažíme se také dělat exekuce na bankovní účty a přihlašujeme se samozřejmě do insolvenčního řízení, i když to je trošku složitější," podotkla Vozňáková.

Poplatek za komunální odpad musí občané zaplatit do 30. června. Výše poplatku zůstává v Ostravě stejná od roku 2005, a to 498 korun na osobu a rok. Platí se bez výzvy a bez vydání platebního výměru. "Stále více lidí upřednostňuje efektivnější způsoby bezhotovostního placení poplatku za odpad, například formou služby SIPO, což je polovina všech plateb, bankovním převodem z účtu nebo složenkou typu A," uvedla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská. Připomněla, že platbu lze v hotovosti nebo platební kartou uhradit i v pokladně magistrátu. Číslo bankovního účtu 30015-1649297309/0800 a variabilní symbol zůstanou zachovány. Pokud svůj variabilní symbol neznáte, najdete ho na webu města Ostrava ZDE

Vzor poštovní poukázky

„Doporučujeme využít možnost placení poplatku SIPEM. Bližší informace podají lidem pracovnice oddělení daní  a cen nebo lze využít formulář z webu města. Občané tak předejdou případnému vzniku nedoplatku, který je následně vyměřen a vymáhán daňovou exekucí, případně prostřednictvím soudního exekutora a dluh se tak výrazně prodraží,“ dodává Andrea Vojkovská.

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy byla fyzická osoba odhlášena z trvalého pobytu na území města Ostravy.Novou možností, kterou Ostrava zavede od 1. června, je úhrada poplatku za komunální odpad on-line platbou přes platební bránu. Město zvažuje, že by tento systém platby v budoucnu zavedlo také u jiných poplatků.

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY