Z OSTRAVY
Vizualizace. Budoucí podoba ostravský jatek. 

Ostravská jatka: jak budou vypadat?

Soutěžní projekty na novou podobu městských jatek si mohou lidé v následujících dvou týdnech prohlédnout v bývalém Bauhausu, kde dnes sídlí městská galerie PLATO. K vidění je také vítězný projekt pražského architekta Petra Hájka.

Zchátralé budovy bývalých ostravských jatek se změní a to podle návrhu pražského architekta Petra Hájka. Právě jeho studio zvítězilo v mezinárodní architektonické soutěži na přeměnu jatek, kde bude sídlit galerie PLATO.

„My jsme se snažili jednak ponechat tu historickou architekturu zachovat všechny umělecko-řemeslné prvky, které se dochovaly, ale zároveň jsme potřebovali změnit architekturu budovy, takže jsme ji doplnili šperkem, kterou představuje ta bílá věž,“ okomentoval svůj návrh autor.

Architektonickou soutěž vyhlásila Ostrava počátkem tohoto roku. Ke zpracování  návrhu bylo nakonec vyzváno celkem deset architektonických kanceláří, z nichž osm nakonec své návrhy předložilo.

„Pro nás jako porotu bylo tedy mimořádně složité rozhodnout, která varianta nejlépe odpovídá dynamickému vývoji na umělecké scéně, aniž bychom potlačili památkovou hodnotu původního objektu. Vybraný návrh pak v diskusi jednoznačně obstál – díky tomu, že respektuje vnitřní členění jatek, velmi citlivě pracuje s novotvarem auditoria, a mimořádně inteligentně si poradil se všemi drobnějšími funkcemi vyžadovanými provozem galerie. Jako zástupce budoucího uživatele jsem proto s výsledkem velmi spokojen,“ řekl ředitel galerie PLATO a předseda soutěžní komise Marek Pokorný.

Výstavu soutěžních návrhů pořádá Magistrát města Ostravy ve spolupráci s PLATO Ostrava. Volně přístupná bude každý den mezi 14 a 18 hodinou. Školy se můžou s návrhy na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek seznámit i v dopoledních hodinách, vždy ale pouze po předchozí domluvě.

„Výstava návrhů je samozřejmou součástí každé architektonické soutěže, nicméně pro nás má jejich prezentace a diskuse s veřejností nad jejich podobou a nad rozhodnutím poroty mimořádný význam. Obnova historických jatek, a tedy i podoba městské galerie pro současné umění, jsou totiž zásadním krokem pro dobudování zázemí kulturního života ve městě. A veřejnost má být u toho,“ doplnil Marek Pokorný.

Doprovodnou akcí je výstava návrhů z ateliérové tvorby studentů katedry architektury na Stavební fakultě VŠB ‒ TU Ostrava s názvem Architektura pro město. Výběr studentských prací je zaměřen na téma „město“ z různých úhlů pohledu a ilustruje přesvědčení, že architekturu potřebuje každé město a jeho podoba zásadně ovlivňuje atmosféru, charakter vztahů a životní spokojenost lidí jako jednotlivců i společenství.

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY