Z OSTRAVY

Buďte SMART a mějte chytrý vodoměr!

Ostravské vodárny a kanalizace se rozhodly zlepšit své služby a komfort svým zákazníkům. Investovaly proto do systému Smart Meteringu, a podílí se tak i na naplnění vize města Ostravy být chytrým městem.

Chytré, neboli SMART, technologie jsou všude kolem nás. Stále více lidí používá chytrý telefon, chytrou televizi a někdo třeba i chytrou ledničku. Pozadu není ani společnost Ostravské vodárny a kanalizace, která v Ostravě rozvíjí systém dálkového odečtu vodoměrů. Mít doma chytrý vodoměr a využívat všech jeho výhod teď mohou i obyvatelé Ostravy!

Jaké výhody vám chytrý vodoměr přinese?
1.    Budete mít neustálý přehled o Vaší aktuální spotřebě vody.
2.    Pokud u Vás dojde k nestandardnímu odběru (úniku) vody, systém Vám pošle varovný e-mail.

„Systém funguje na principu odečtu dat z vysílačů umístěných na vodoměrech, které jsou pomocí digitálního kódovaného signálu přijímané přijímači. Přijímače přenášejí data do datového uložiště za pomocí technologie GPRS a následně přes rozhraní do informačního systému pro správu dat,“ vysvětluje projektový manažer OVAKu Petr Ostrák. „Celý digitální řetězec dat je šifrován a nejsou v něm přenášeny žádné osobní informace, které by mohly identifikovat odběratele.“

Projektový manažer Peter Ostrák názorně ukazuje osazení vodoměru s dálkovým odečtem.

Základním předpokladem k možnosti využívat chytrý vodoměr je pokrytí oblasti tímto systémem. První vysílače instaloval OVAK na vodoměry v městské části Výškovice. Poté přišly na řadu lokality na jihu Ostravy - Zábřeh, Hrabůvka, Dubina, Stará Bělá a Vítkovice. Cílem je vytvářet celistvé pokrytí přijímači ve formě tzv. „včelích pláství“, podobně jako budují pokrytí mobilní operátoři.

Vysílače je možné umístit jen na ty vodoměry, které jsou s touto technologií kompatibilní. „V současné době, ani v pokrytých lokalitách, není technologicky možné instalovat vysílače na všechny typy vodoměrů. Tento nedostatek odstraňujeme v rámci přirozené obměny vodoměrů nahrazováním stávajících vodoměrů za novější typy. V pokrytí bude OVAK pokračovat směrem k městským obvodům Poruba, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz a části Slezské Ostravy.“

Okamžitá informace o nehodě
Zákazník pak může kdykoliv zjistit stav své spotřeby vody a hlavně bude okamžitě informován, pokud dojde k nečekaným událostem v jeho vodovodní síti a systém mu zašle upozornění na mail, který má dnes většina lidí ve svém chytrém telefony vždy po ruce. Může se jednat o únik vody nebo nadměrnou spotřebu. V případě, že ve sledovaném období není alespoň po dobu 5 minut dosažena nulová spotřeba vody, je zákazníkovi zasláno upozornění na tento stav (může se jednat o protékající toalety, pojistný ventil bojleru aj.).

Systém také porovnává naměřenou denní spotřebu vody s definovanou maximální výší spotřeby v litrech za den. Maximální výši spotřeby v litrech za den si určí zákazník. Pokud je tato výše překročena, zákazníkovi je zasláno upozornění na tento stav (může se jednat o poruchu na vnitřních rozvodech vody).

O nehodě vodovodu budete informování ihned na Váš email.

Základní podmínkou využívání těchto služeb je, aby zákazníci byli odběrateli OVAKu, to znamená, měli uzavřenou Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Jak Petr Ostrák dodává, služba se netýká bytových vodoměrů. „Důležité je, aby lokalita byla pokryta technologií chytrého měření, a na vodoměru musí být osazen vysílač. Požadovanou technologií jsou aktuálně pokryty již zmíněné lokality - Výškovice, Zábřeh, Hrabůvka, Dubina, Stará Bělá a Vítkovice. Pokrytí ale roste s osazením nových přijímačů a signál má přesah i do jiných městských obvodů, o kterých budeme včas informovat.“

K získání náhledu na aktuální data o spotřebě vody prostřednictvím internetu musí mít odběratel zřízen přístup na Zákaznický účet. Pro zasílání upozornění na odchylky od standardní spotřeby musí vyplnit k tomu určený formulář Žádost o aktivaci upozornění – spotřeba vody. Více informací, včetně příslušného formuláře, naleznete na webových stránkách www.ovak.cz

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY