Z OSTRAVY

Nejchytřejší kraj? Ten Moravskoslezský!

Odborná porota národní soutěže Chytrá města pro budoucnost hledala regiony se zajímavými a zejména chytrými nápady v kategoriích Projekt a Idea 2017. V druhé zmíněné si nejvyšší ocenění odnesli zástupci Moravskoslezského kraje. „Razíme samostatnou cestu a chceme inspirovat ostatní doma a v zahraničí,“ řekl k ocenění náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Titul Chytrý region získal pro rok 2017 Moravskoslezský kraj za projekt Koncepce a vize Chytřejší kraj. „Naše strategie se diametrálně liší od klasického pojetí ‚smart‘. Máme vlastní definici toho, co je chytré – jsou to veškeré aktivity, které šetří lidem čas a peníze,“ vysvětluje náměstek Unucka. Koncepce Moravskoslezského kraje, která získala titul Chytrý region, vychází ze záměru ušetřit občanům na území celého Moravskoslezského kraje čas, finanční prostředky a zvyšovat kvalitu jejich života díky ucelenému systému moderních informačních technologií a inovací, které tvoří logický propojený celek.

Podle Jakuba Unucky obsahují strategie i akční plán ambiciózní projekty, které jsou řešeny koncepčně ve filozofickém rámci toho, co je a není chytré. „Není to jen o počtu chytrých laviček a počtu senzorů na parkovištích,“ vysvětluje, „je to o vzniku chytrého prostředí, které tvoří základ pro tyto dílčí chytré komponenty. Samozřejmě že se budeme bavit i o těch chytrých lavičkách a lampách, ale až v momentě, kdy kraj bude pokryt wifi signálem, budeme mít fungující datové analytické centrum a hlavně řešit běžnou agendu a rozhodovat za pomocí metodiky chytrého regionu. Jinými slovy, když se bude kupovat parník na Slezskou Hartu, bude jezdit na elektrickou baterku, protože krajská strategie chytrého regionu předpokládá rozvoj elektromobility obecně, nejen u aut.“

Moravskoslezský kraj předpokládá, že se do vytváření prostředí pro chytrý region zapojí i místní podnikatelé, kteří si na tom vytvoří svůj byznys. „Hodně lidí tak může najít uplatnění a dobře placenou práci v nových oborech,“ míní náměstek hejtmana pro chytrý region. Dodal, že strategii pro krajský úřad nevypracovala „na míru“ externí firma, ale na její tvorbě se podílely stovky odborníků v rámci expertních týmů ustavených v rámci úřadu a nově vzniklého oddělení rozvoje chytrého regionu. „Koncept má rovněž přispět ke snížení odlivu mladých talentovaných obyvatel kraje. Realizace projektu probíhá v široké spolupráci veřejných, soukromých, akademických i neziskových organizací. Cílem je také export konceptu za hranice kraje,“ dodává tisková mluvčí kraje Miroslava Chlebounová.

Šetříme. Zn. Chytře
A v chodu už jsou první projekty. V září Moravskoslezský kraj pilotně spustil svou síť internetu věcí, kterou dává volně v dispozici podnikatelům. Jako vůbec první jsou připojeny senzory pro měření meteorologických podmínek a podmínek in-dooru (snímače pohybu, či průtoku vody, apod.). „Naměřená data použijeme mimo jiné pro krajem pořádaný listopadový Hackaton pro žáky středních škol jako podporu technického vzdělávání,“ dodává tisková mluvčí. V srpnu bylo také spuštěno Datové analytické centrum. Zde tým odborníků využívá kapacity superpočítače VŠB-TUO a pracuje se s daty především z oblasti dopravy.

Právě v dopravě se kraj také značně činí. Na svých silnicích nechalo provést laserové měření vrstev asfaltu, aby zjistili, zda je firmy při opravách nepodvádějí. Zároveň v současnosti krajští úředníci pomocí digitálního měření „skenují“ všechny silnice a komunikace, které kraj vlastní a spravuje, aby zjistili jejich reálný stav. Tyto snímky zanese do tzv. „geoportálu“ neboli interaktivní mapy, která bude komplexně shromažďovat data. V blízké budoucnosti se chce kraj zaměřit na vybudování sítě dobíjecích a rychlodobíjecích stanic pro elektromobily i elektrokola. „V krajských tendrech na nové autobusy i vlaky budou preferovány ty elektrické. K tomu chceme do roku 2020 na území kraje alespoň dvě plnící stanice na vodík,“ říká s nadšením Jakub Unucka.

Chytrá řešení by ale rozhodně měla přinést finanční úsporu. „Už nyní se nám podařilo ušetřit 90 milionů za rok tím, že kraj u všech svých budov měří spotřeby energií a centrálně nakupuje elektřinu.“ Samotný krajský úřad jde příkladem a na své střeše má již instalovaný fototermický systém, který v budoucnu ještě zdokonalí na fotovoltaický s bateriovým systémem, do kterého se získaná energie bude ukládat. V budoucnu chce kraj výrazně zlepšit své odpadové hospodářství. „Chceme zavést nové systémy ve sběru, přepravě i třídění odpadu, využívající QR kódy, systematické plánování svozu, RFID technologie a jiné, včetně sítě chytrých odpadkových košů a aplikací pro občany, ve kterých najdou třeba informace o nejbližším velkoobjemovém kontejneru,“ uzavírá náměstek Unucka.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY