Z OSTRAVY

Nový krok k lepší komunikaci s úřady

Zefektivnění poskytování veřejných služeb, usnadnění plánování času při rezervacích a využívání služeb na úrovni měst či obcí. To jsou hlavní cíle nasazení online rezervačního systému reenio v oblasti veřejné správy. Funkčnost systému ověří od začátku roku 2018 obyvatelé například v Bílovci, Brušperku nebo Bašce. Jako zajímavý nápad a první krok k debyrokratizaci ocenil tento systém také Moravskoslezský kraj v rámci projektu „Chytřejší kraj“.

„Náš rezervační systém reenio představuje komplexní nástroj umožňující on-line správu rezervací. Poskytuje komfortní přehled o dostupných službách, termínech a rezervacích, nabízí snadnou cestu pro komunikaci s klientem, realizaci plateb, e-mailové a SMS upomínky a spoustu dalších funkcí, které ocení nejen provozovatel systému, ale především jeho zákazník.“, představuje projekt za společnost GARVIS Solutions Petr Gajdoš. „Jedná se o webovou aplikaci postavenou na nejnovějších webových technologiích. Pro samotný provoz je pak využívána cloudová platforma Microsoft Azure. Přestože se jedná o systém, který může využít prakticky kdokoliv, bylo našim cílem v rámci projektu „Chytřejší kraj“ přizpůsobit a prověřit systém na úrovni veřejné správy. Sami vnímáme, že by využití takového systému mohlo vést ke zlepšení veřejně poskytovaných služeb v tom smyslu, že by si lidé mohli například lépe plánovat čas strávený na úřadech.“

„Chytré technologie nám mohou značně usnadnit život a také zlepšit životní prostředí, proto je třeba se jich nebát, a naopak jim jít naproti.“, říká náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. Rezervační systém reenio by měl napomoci zkrátit obyvatelům čas nutný ke komunikaci s úřady a zefektivnit práci úředníkům. Systém již využívá celá řada podnikatelských subjektů bez ohledu na obor jejich podnikání a vzhledem k tomu, že města a obce mají pod svou správou také celou řadu sportovišť, kulturních domů či veřejných prostor, které pronajímají, nabízí podle Petra Gajdoše systém reenio ideální nástroj pro jejich správu. Přes tento systém bychom se ale mohli objednat také na matriku, vystavení dokladů nebo na schůzku s radním. „Z pohledu dovedností zvládne práci se systémem reenio běžný uživatel. Se vší skromností můžeme říct, že se systém reenio řadí mezi ty nejlepší, ať už z pohledu široké funkcionality, tak z pohledu uživatelského prostředí či minimálních nároků na jeho provoz. Kdybychom měli vyzvednout pět největších přednosti systému, tak by to byly všestrannost, jednoduchost, spolehlivost, budoucnost a cena.“

V rámci projektu si v GARVIS Solutions vytipovali několik měst a obcí, které oslovili a snažili se jim vysvětlit výhody systému. Nejpozitivnější ohlasy byly například v Bílovci, Brušperku, Vřesině, Bašce a dalších. „V projektu jsme se zavázali poskytnout celkem tři licence, což korespondovalo s naší představou zjistit možnosti využití systému v oblasti veřejné správy. Nad rámec závazku jsme se přesto dohodli i s dalšími obcemi,“ říká jednatel společnosti. Nespornou výhodou je běh systému v cloudovém prostředí, což pro spuštění u zákazníka vyžaduje v podstatě pouze běžný počítač či mobilní zařízení s připojením na internet. Rezervační systém je poskytován formou služby a začít jej využívat znamená věnovat přibližně pět minut na vytvoření prvotní registrace na webu www.reenio.cz. Základní verze je zdarma, takže si ji může kdokoliv vyzkoušet a zjistit, zdali mu vyhovuje či nikoliv.

„Zatím máme jen pozitivní ohlasy, což je možná i díky tomu, že se s námi nikdo nebojí komunikovat a třeba nám i sdělit své individuální potřeby, které po zvážení můžeme implementovat a vylepšit tak systém všem,“ dodává Gajdoš. Do tohoto projektu bylo zapojeno více lidí ze společnosti GARVIS Solutions  s ohledem na různorodost jejich zaměření a dovedností. Na realizaci se pak podílelo zhruba šest spolupracovníků. „V rámci projektu „Chytřejší kraj“ dostanou sjednané subjekty systém zdarma, a to v jeho nejvyšší variantě. Obecně ale můžeme říct, že ten, komu již nestačí bezplatná varianta a chce náš systém využívat aktivněji, musí nad rámec svých běžných nákladů počítat s částkou přibližně dvě stě padesát korun měsíčně za variantu BUSINESS, či přibližně šest set korun měsíčně za variantu PREMIUM. Domníváme se ale, že je to cena, kterou na druhé straně vyváží spokojenost zákazníků, lepší přehled v rezervacích či vyšší úroveň poskytovaných služeb,“ uzavírá Petr Gajdoš.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY