Z OSTRAVY

Kam v Ostravě se psem?

Jste vášnivý pejskař a chcete pro svého čtyřnohého miláčka nejen co nejlepší stravu, ale i co nejpestřejší vyžití? Nebo jste naopak cyklista, bruslař, rodič s kočárkem a malým dítětem nebo jen přes parky vede vaše cesta domů, do práce nebo za zábavou, a volně pobíhající psi vás obtěžují?

Historek z obou stran barikády máte určitě každý v zásobě spoustu. Jaké jsou nejčastější problémy v soužití národu pejskařů a nepejskařů, kde jsou v Ostravě místa pro volný pohyb psů a co říká vyhláška města Ostravy o volném pohybu psů?

Chovatel je povinen zabezpečit psa tak, aby na veřejných prostranstvích, s výjimkou míst k tomu určených a označených, volně nepobíhal nebo se nepohyboval, a ani jinak neohrožoval nebo neobtěžoval občany, zejména vést psa na vodítku, v případě potřeby nasadit psovi náhubek, usměrňovat chování psa povely.“

Volný pohyb psů je dovolen v místech vymezených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky, která jsou označena tabulkou „Volný pohyb psů dovolen“.“

Grafické znázornění tabulky pro označení míst určených pro volný pohyb psů bez vodítka a bez náhubku bez časového omezení: bílá tabulka o rozměrech 300 x 200 mm s textem v černém provedení: Volný pohyb psů dovolen.“

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/12-2005/@@pdfprint

Citovaná Obecně závazná vyhláška 12/2005 stojí rozhodně celá za přečtení. Především, máte-li psa a chodíte ho venčit. Dozvíte se v ní, kde jsou v Ostravě místa s povoleným volným pohybem psů, protože cedulku 30 x 20 centimetrů je doopravdy snadné přehlédnout.

dog sniff

Kdo za to může?

Málokdo vám řekne, že nemá rád psy. Ale je poměrně dost lidí, kteří mají se psy špatnou zkušenost. A nemusí se nutně jednat o nic tragického. Existují skupiny lidí, kteří vyhledávají podobná prostranství, především parky. Jsou to lidé se psy, cyklisté, bruslaři, rodiče s malými dětmi a kočárky a všichni, kteří jsou na procházku nebo na piknik. A to je potenciálně výbušná směs.

Je jasné, že například v Komenského sadech, kde je velký prostor pro venčení psů bez vodítka, sem tam dojde ke střetu psa s cyklistou nebo bruslařem. S tím se nedá nic dělat, pes je zvíře a některým svým instinktům poroučí doopravdy špatně. Nemusí nutně chtít ublížit, to se stane tak nějak samo – když se za vámi rozběhne nějaké větší plemeno, kdo by nezpanikařil. A třeba nespadl. Většinu takových incidentů, včetně psy počuraných kočárků nebo kol, mají zúčastněné strany zájem řešit smírně. Ale co když narazíte na odpověď: „Však co chcete, vždyť je to pes.“?

Za špatnou zkušeností se psy většinou stojí majitel. Buď jeho arogance, nedostatečná výchova psa, neuklízení psích výkalů, spouštění psů z očí atd. A přesně na takové chování doplácí ti „slušní“ chovatelé, kterých je naštěstí většina.

Jak je to jinde

Se psy ve městech je vždy obtížné najít vyvážený kompromis mezi vycházením vstříc pejskařům a umožněním bezpečného volného pohybu ostatních.

Například u našich sousedů v Bratislavě mají zajímavou metodu – každý pes, který ve svém životě poranil člověka, musí být viditelně označen. A je v „podmínce“, za každý další prohřešek dostává jeho pán vysokou pokutu.

V Brně mají psi podmínku pohybovat se na volných prostranstvích buď na vodítku, nebo s náhubkem. A pak je spousta měst, která mají pouze parky pro psy. Jsou dostatečně velké, přístupné a dobře označené, a zdaleka nejsou jen na těžko dosažitelných periferiích. Navíc do nich mají zákaz vstupu cyklisti, bruslaři, skateboardisti i děti.

Co si o tom myslíte vy?

Psi se ze své podstaty potřebují socializovat. Mezi sebou navzájem, ale i s lidmi. Myslíte si, že je to problém majitelů nebo města? Uvítali byste více ploch pro volný pohyb psů? Byli byste ochotni se třeba vyhýbat parkům určeným pro volný pohyb psů? A naopak už jste se někdy jako chovatelé setkali s nevstřícným a neopodstatněně bojácným chováním ostatních? Pociťujete nějaké nedostatky, myslíte si, že je Ostrava vůči psům, a jejich páníčkům přátelská?

Užitečné odkazy

Mapa volného pohybu psů na území Ostravy:

http://gisova.ostrava.cz/volne-pobihani-psu.php

Vyhláška o volném pohybu psů:

http://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/12-2005/@@pdfprint

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY