ROZHOVORY
Foto zdroj: idnes.cz

„Špičkoví odborníci byli vypuzeni amatéry!”

Šestnáct let pracoval pro občany na radnici městského obvodu Ostrava-Jih, z toho šest na postu nejvyšším. S Karlem Sibinským jsme si povídali o tom, jak s odstupem hodnotí současné vedení nejlidnatějšího ostravského obvodu, jak je spokojený s chodem obecního úřadu, ale i o tom, co teď dělá a zda by se do křesla starosty chtěl vrátit.

V období 2010-2014, kdy jste byl starosta, byli z 11 členů rady placení pouze čtyři lidé. V současné devítičlenné radě je placeno sedm členů a k tomu předseda kontrolního výboru zastupitelstva. Během funkčního období tak náklady na vedení obvodu vzrostly o 16.000.000 Kč. Co na to říkáte?
Na to existuje poměrně jednoduchá odpověď. Nenajdete obec, městskou část či obvod, které by při srovnatelném počtu obyvatel měly menší počet členů rady než jedenáct. Rozdíl je pouze v tom, kolik jich bude uvolněných, přičemž za to budou pobírat nezanedbatelný plat, a kolik jich bude brát pouze odměnu, jež je nesrovnatelně nižší. Pro konkrétní představu - jeden placený člen rady pobírá zhruba 60.000 Kč, což odpovídá čtyřem neuvolněným členům.

Myslíte si, že je tolik placených politiků pro správu obvodu třeba?
Rozhodně ne, zejména pokud nic nedělají! V minulosti bylo místostarostů i pět, já jsem si vystačil se třemi. Každý věděl, za co je odpovědný a jaké úkoly musí plnit. Nemohlo se stát, že by po roce působení ve funkci místostarosta napsal do Jižních listů článek podobný tomu, ve kterém se současný pan místostarosta Staněk přiznává občanům, že ani netuší, jaké kompetence vlastně má a na jakém principu funguje výkon státní správy v oblasti sociální práce v obvodě.

Považujete vedení obvodu za kompetentní ve svých funkcích?
Obecně by se dalo napsat, že kompetentní ve svém oboru je pouze paní místostarostka Tichánková, která ví, co vlastně řídí a za co nese odpovědnost. Tu ale práce na úřadě zjevně nebaví. Více ji zřejmě zajímá chod její firmy, v níž ji uvidíte častěji než na radnici. Předpokládám, že u příštích voleb bude mít větší ambice. O úrovni některých dalších se vyjadřovat nechci, stačí si pustit záznam z jednání zastupitelstva. Odpovědi na dotazy občanů by se hodily spíše do satirického časopisu.

Radnice Ostravy-Jihu, které dříve "šéfoval" Karel Sibinský. Foto zdroj: ms deník

Jak to myslíte?
Doporučuji přečíst si knihu Vladimíra Mňačka – Jak chutná moc. Někteří členové rady se netají názorem, že „oni můžou všechno“, a ani se nesnaží tvářit, že je názor občanů zajímá. K tomu si pro jistotu za padesát tisíc korun měsíčně platí předsedu kontrolního výboru, aby náhodou nemuseli řešit problém, až zase spadne billboard, nebude posečená tráva nebo něco podobného.

K 31.12.2014 bylo na úřadě městského obvodu Ostrava-Jih zaměstnáno 271 zaměstnanců, k 31.12.2017 to bylo již 325 lidí. To je za tři roky nárůst o 54 lidí. Co na to říkáte?
Asi je potřeba tento problém vidět v širších souvislostech. Málokdo si uvědomuje, že počtem obyvatel odpovídá obvod Ostrava-Jih tuším šestému největšímu městu v republice. Už pouze tato skutečnost by měla zohledňovat funkčnost státní správy, ale i kvalitu samosprávy neboli volených zástupců občanů. Z předvolebních programů prakticky všech stran jsme slyšeli, jak je třeba šetřit a zkvalitňovat tyto orgány. To, co se stalo po volbách, bylo výsměchem všem, kteří uvěřili, že nová koalice, uplácaná z ANO, ČSSD a lidovců, povede náš obvod ke zkvalitnění práce pro občany. Nejenže vedení bylo sestaveno z lidí, kteří ani netušili, co znamená něco řídit, ale kteří, jak se později ukázalo, kromě destrukce dokonce žádný program neměli.

Nárůst počtu zaměstnanců považujete za smysluplný a potřebný?
Nemyslím si, že nárůst počtu volených politiků i úředníků zlepšil fungování úřadu. Je zajímavé, že kontrolní orgány města Ostravy nejeví zájem o takové anomálie, že jsou na úřadě vytvářena pracovní místa, která patří kompetenčně do oblasti státní správy magistrátu. Matně si vzpomínám, jak všichni lídři před volbami voličům slibovali, jak odbyrokratizují úřad a sníží počet úředníků. Řady přátel, vnuků, stranických kolegů, rodinných příslušníků a dalších blízkých, kteří dostali slib zajištění místa na úřadě, jsou nekonečné. Bohužel tito noví zaměstnanci již potřebné vědomosti a znalosti nemají od koho získat, protože všichni nepohodlní zaměstnanci byli vyhozeni. Někteří sice našli uplatnění na magistrátu, či dokonce na krajském úřadě, ale to není podstatné.

Zlepšilo se podle Vás tímto nárůstem počtu zaměstnanců fungování úřadu městského obvodu Ostrava-Jih?
Ne.

Máte informace o tom, co na to říkají zaměstnanci? Jaká je atmosféra na úřadě?
O atmosféře na úřadě nechci spekulovat. Každé vedení má svůj fanklub a příznivce, kterým vyhovuje styl vedení a řízení úřadu, a taktéž své odpůrce. Tragédií ovšem je, že tito naprosto nekompetentní straničtí zástupci ve vedení do dnešního dne dokázali vyhodit nebo donutit odejít z úřadu 14 z 15 vedoucích odborů či oddělení, kterým v oblasti pracovní erudice či vzdělání nesahají ani po kotníky. Tito úředníci, kteří byli po dlouhé roky hodnoceni nadřízenými a kontrolními orgány jako špičkoví odborníci, byli vypuzeni amatéry, kteří prokazatelně nemají jakoukoliv odbornou kvalifikaci. Člověk, který si za tři roky nebyl schopen přečíst zákon o obci a nemá ani potuchy o tom, co to je svěřená či přenesená působnost, najednou rozhoduje, kdo po dvaceti letech bude muset opustit zaměstnání, protože nějaký pan či nějaká paní radní někomu bez vzdělání slíbili teplé místečko na úřadě.

Co říkáte na to, že v roce 2016 nebylo vyčerpáno ani 25 procent kapitálových výdajů?
To, že úřad nevyčerpal tuto výši, je naprostá rarita nejen v ČR, ale domnívám se, že i v celé Evropské unii. Všude nad tím kroutí hlavou, ale nikdo s tím nic nedělá. Protože vím, kdo nese kompetenční odpovědnost za tuto oblast, není to pro mě příliš překvapující zpráva. Mimochodem minulý měsíc byl odejit z funkce i vedoucí investičního odboru. Když si vzpomenu, že jsem v pozici místostarosty musel sehnat z dotačních programů každoročně zhruba 300 milionů korun na to, abychom mohli postavit koupaliště, sportovní halu na Dubině, opravit K-TRIO, knihovny, Jubilejní kolonii, renovovat a zateplit paneláky, podchody a tak dále (vyjmenovat bych mohl dalších zhruba 50 akcí), myslím, že víc dodávat nemusím. Můžeme třeba věřit tomu, že současní zastupitelé šetří peníze na vykoupení všech ubytoven tak, jak to pan Rykala s paní Válkovou slíbili v předvolební kampani. (smích)

Sloučení základních škol na Mitušově ulici zvedlo ze židle mnoho lidí. Foto zdroj: Pirátská strana

V roce 2016 proběhlo na území obvodu Ostrava-Jih referendum. Sloučení ZŠ Mitušova 8 a 16 a chování vedení obvodu při této kauze vyvolalo tehdy velkou vlnu odporu. Víme, že i za Vašeho působení na radnici se rušily školy, ale nikdy se to nesetkalo s tak výrazným odporem veřejnosti. Dokonce bylo vyhlášeno referendum, první v našem obvodě…
Sloučení škol na Mitušově ulici nebylo vyvoláno nedostatkem dětí, ekonomickou nouzí či snad nedostatky ve fungování školy. Od počátku se jednalo o vyřizování starých účtů mezi panem Rykalou a jeho rodinnými příslušníky s některými řediteli škol. Celá akce byla zahalena do neskutečných lží a polopravd, kterými se měl zastřít pravý důvod likvidace. Do školy nebylo investováno dost finančních prostředků. Byla opravována a udržována v režimu dlouhodobých plánů. Škola byla v technicky dobrém stavu a nevyžadovala žádné investice. Výhledově ani nepatřila mezi ty, u nichž by hrozil úbytek dětí.
Tím, že se panu Rykalovi podařilo obelhat radní za ANO o nutnosti likvidace školy, byla spuštěna akce, která začala odvoláním vedoucí oddělení školství na úřadě a jmenováním nového vedoucího, který byl ochoten se k tomuto účelu propůjčit. První lež byla, že již minulé vedení tuto možnost zvažovalo. Nikdy nic podobného řečeno nebylo, naopak existoval zápis, ze kterého vyplývalo, že Základní škola Mitušova 8 s ohledem na specifika ve výukových programech v žádném případě rušena nebude. Lež číslo dvě - úřad neměl koncepci rozvoje školství v obvodě. Přestože existoval oficiální dokument, ze kterého vyplývalo, že obvod má zpracovanou koncepci do roku 2018, každoročně projednávanou v radě a aktualizovanou dle vývoje v přírůstcích či úbytcích dětí v jednotlivých oblastech obvodu, opakoval radní pro oblast školství, pan Rykala, že obvod koncepci nemá a že on ji do tří měsíců vytvoří. Ani po třech letech jeho koncepce neexistuje. Vedoucí oddělení školství pan Stoch poté, kdy musel veřejně přiznat, že koncepce skutečně existuje, byl z funkce odvolán. Holt vděku se nedočkal. Zatím je funkce vedoucího oddělení držena pro někoho, jehož jméno se asi dozvíme až po volbách. Takže se nechme překvapit, který neúspěšný politik dostane trafiku.

Co teď vlastně děláte?
Jsem starší člověk a jsem rád, že po dvanácti letech ve vedení obvodu jsem si mohl tři roky odpočinout. Užívám si důchodu, procházím se po horách a mou hlavní starostí teď je dostat krtky ze zahrady. Mimochodem, pokud máte někdo zaručený recept, určitě mi napište. Vyzkoušel jsem už leccos, zatím bezúspěšně. Ani plyn nepomohl, jen jsem málem vyhodil do vzduchu zahradu i s domem. (smích)

Ozývají se hlasy, že budete opět kandidovat. Je to pravda?
Jsem neustále kontaktován občany, dokonce i těmi, kteří mě moc nemuseli, abych tuto možnost zvážil, zastavují mě v obchodě, na poště, na ulici a chtějí si se mnou povídat o tom, co se jim nelíbí. Jsou znepokojení a naštvaní na spoustu věcí, které kdysi běžně fungovaly, a teď se nemají na koho obrátit ani s tím nejjednodušším problémem. Abych pravdu řekl, návrat do politiky mě už neláká. Zvykl jsem si na jiný denní režim, mám neustále ještě nějaké pracovní aktivity, takže se rozhodně nenudím. Přiznávám, že mám i nějaké nabídky od politických subjektů, které by mě rády viděly na své kandidátce, ale zatím jsem se nerozhodl. Ještě to zvážím. Spolupráci s lidmi, jako je například pan Rykala, si ale představit nedovedu.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE ROZHOVORY