Z OSTRAVY

Lepší život na Slezské

Nebát se a bojovat. To je hlavní myšlenkou spolku Slezská pro život, jehož členové se aktivně zapojili do problému bytových domů v oblasti Salma ve Slezské Ostravě, aby se z jejich okolí nestalo ghetto. „Cílem je ukázat, že když se někomu děje příkoří, a ostatní to tak nenechají a začnou bojovat, mohou hodně dokázat. Chceme vyburcovat lidi z jejich letargie a přimět je aktivně se podílet na tom, jak vypadá okolí, ve kterém žijí,“ říká za spolek její členka Iveta Vojtěchovská.

Autor: Zakládající členové spolku Slezská pro život: Iveta Vojtěchovská, Zuzana Piščáková, Petra Tylečková, Miloš Maier, Jiří Hořín, Kamil Horák

Kdo jsme?
Náš spolek vznikl téměř před rokem, v dubnu roku 2017. Založili jsme jej v době, kdy došlo k prodeji několika zchátralých budov v oblasti Salma ve Slezské Ostravě. Hlavním důvodem byla snaha aktivně se zapojit a přestat jen přihlížet všemu, co se v naší obci děje. Naším cílem je přispět aktivní prací k tomu, aby se „na Slezské” dobře žilo, aby zde bylo bezpečno, čisto a aby zde zákony a pravidla platily pro všechny stejně.“

Kauza domů na Salmě nastartovala celou činnost Spolku. Občané měli obavy, že nový majitel nastěhuje do svých nově zakoupených objektů velké množství nepřizpůsobivých občanů, kterým přispívá na bydlení stát. K těmto obavám jsme měli oprávněný důvod, neboť stejným způsobem již v minulosti současný majitel nemovitostí podnikal, a jelikož se i na Salmě, ve starých a podmočených bytech bez kanalizace začali objevovat zájemci o bydlení, rozhodli jsme se založit Spolek a připravit petici, na které jsou dnes už tisíce podpisů a jejich počet stále narůstá. O počátcích našeho Spolku i o tom, čím jsme za těch několik měsíců prošli, se dozvíte více na našich webových stránkách www.slezskaprozivot.mozello.cz v záložce „Náš příběh“.

Dva rozdílné pohledy na stejnou realitu
Majitel tvrdí, že pomáhá obci i lidem, protože o domy ve špatném stavu nemá nikdo zájem, kdežto on je opravuje a vytváří z nich kvalitní byty. Jako příklad uvádí tři bytové domy na ulici Na Josefské a Michálkovické. Dnes možná vypadají hezky. Ale stačí, když se zeptáte sousedů, jak se jim v posledních čtyřech letech žilo:

„Pan Mitrus staví luxusní bydlení v naší ulici? Pokud je mi známo, tyto domy prodal a až nový majitel vytváří podmínky pro normální žití,“ popisuje situaci v této lokalitě její obyvatel, pan J.S. „Za doby pana Mitruse to bylo jedno neskutečné peklo. Dnem i nocí. Domy, které odkoupil od RPG za facku, přičemž nájemníky vystěhoval, chtěl přebudovat na domov pro seniory. Takhle to alespoň prezentoval. Ve skutečnosti jen oblboval okolí, aby mohl vytvořit další komunitní smetiště. Ještě v den, kdy přebíral klíče od nemovitostí za asistence pana Žilinského, se do těchto domů začali stěhovat první Romové. Podotýkám, že většina bytů byla v dezolátním stavu. Během pár měsíců a minimálních stavebních úprav obsadil většinu bytů Romy a začalo peklo. Rušení nočního klidu bylo na denním pořádku, hlasitá hudba z oken, neskutečný řev malých sprostých děcek pozdě do noci, neustálé výtržnosti, krádeže. Hromady odpadků u popelnic, následné přemnožení potkanů. Ani nepočítám, kolikrát jsem volal policii. Poslední dobou už tam ani nejezdili. Člověk si nemohl po práci ani sednout v klidu na zahradu, protože v tom kraválu neslyšel vlastní rádio. To si nikdo nedovede představit, dokud to nezažije. Když jsem volal panu Mitrusovi a tohle vše jsem mu řekl, odpověděl mi, že oni jsou prostě taková komunita. A ať si jdu stěžovat, že jeho to nezajímá. Neskutečné! Prostě jedno cikánské ghetto za dozoru města, které s tím nic nehodlalo dělat. Později jsem se doslechl, že tam má nějaké páky, takže bych tomu i věřil. Vydalo by to na několik stran. Snad vám to postačí pro jednoduchý, ale krutý obrázek soužití s Mitrusovou komunitou, jak tomu sám říká. Díky za Vaši iniciativu a více takových, jako jste Vy.“

Co na to radnice?
Přestože jsme na problém budov na Salmě upozorňovali, necítili jsme, bohužel, ze strany obce žádnou podporu. Paní starostkou nám bylo přislíbeno, že jakmile RPG (dnes Residomo a Asental) prodá domy novému majiteli, vstoupí s ním v jednání a bude nás o veškeré komunikaci informovat. Nestalo se tak. První schůze proběhla až 14. 2. 2018.

Několik měsíců předtím, v květnu 2017, jsme písemnou formou oslovili všechny zastupitele Slezské Ostravy. Ani tam jsme příliš neuspěli. Zájem zpočátku projevilo ANO a po několika měsících zastupitelé z komunistické strany, neboť bydlí v sousedství, a je to tudíž také jejich problém. Díky hnutí Ostravak se nakonec konala i výše zmíněná schůzka spolku Slezská pro život s paní starostkou, MVDr. Jelonkovou. Dále byl přítomen místostarosta Ing. Goryczka, místostarosta Lyčka, místostarosta Ficek, radní Volný, zastupitel Podešva, Mgr. Mrázek a majitel domů pan Mitrus. Jsme rádi, že se nakonec tato schůzka realizovala a odstartovala konstruktivní přístup všech zúčastněných stran a řešení situace ke spokojenosti všech.

Jaká nás čeká budoucnost?
Na společné schůzi na radnici majitel domů řekl: „Mám v plánu vybudovat Na Jánské (Salma) nadstandardní bydlení, včetně kamer a oplocení atd. Staré šopy patří společnosti Residomo. Chtěl jsem je koupit. Oni to zbourají. Já tam chci udělat bazén a dát tam domovníka. Když to bude luxusní residence, určitě tam nebudou bydlet problémoví občané. I když - nemohu nikoho diskriminovat. Ubytovny, které jsem měl, jsem už prodal. Vlastní je nový majitel.“

Jakou máme jistotu, že se podobný scénář z ulice Na Josefské nebude opakovat?
Dne 4. 2. 2018 pozval náš spolek Slezská pro život, z. s., občany, kteří žijí na Salmě a v jejím sousedství, na společnou schůzi. Přišli sousedé ze Zvěřiny, Hranečníku, Trnkovce i Heřmanic (kde v současné době hrozí podobný problém s budovou bývalé školy, kterou vlastní také pan Mitrus).

Děkujeme všem, kteří přišli mezi nás, i těm, kteří nabídli svou pomoc. Děkujeme i Vám všem, kdo jste nám dali svůj podpis, držíte nám palce a uvědomili jste si, že občané mají ve svých rukou moc rozhodnout a věci změnit. Proto máme i díky Vám naději, že se stejný scénář z ulic Na Josefské a Michálkovické nebude opakovat. A my vám slibujeme, že uděláme vše, co bude v našich silách, aby se na Salmě a v jejím okolí dobře žilo a aby zde již nebyly žádné ubytovny. Zároveň nabízíme spolupráci ostatním spolkům a částem města, ve kterých řeší podobné problémy.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY