OSTATNÍ

Pozor, je tu dítě!

Centrum sociálních služeb Ostrava se snaží v rámci projektu Pozor, je tu dítě! nabídnout komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se nacházejí v evidenci orgnánu Sociáně právní ochrany dětí. Jejich posláním je zabezpečit poskytování kvalitní podpory a pomoci lidem při zvládání obtížných životních situací.

Rodina je seskupení, které je pro náš život bezesporu velmi důležité. Ale také prochází celou řadou různých nebezpečí a změn – od násilí v rodině po její případný rozpad, úmrtí člena či naopak příchod někoho nového, problémy dětí s drogami nebo jiné výchovné a osobní problémy atd. A právě v těchto chvílích je důležité, aby se našel někdo, kdo zavolá ve správnou chvíli a dostatečně nahlas: „Pozor, je tu dítě!“ Jako první to bývají samy děti. Ne vždycky je ale jejich hlas slyšet a je mu správně rozumět. Někdy si rodiče začnou pokládat otázku: „Proč nám to dítě tak zlobí?“ Neuvědomí si však, že odpověď je v jejich vlastních rukou. Další, kdo může tuto důležitou větu zvednout z prachu, jsou orgány sociálně právní ochrany dětí (lidově též OSPODy). I když to tak rodiče ne vždycky vnímají, jejich snahou je zajistit dětem vyslyšení jejich hlasu, který už v těchto chvílích možná volá dokonce i o pomoc.

A právě proto se rozhodlo vstoupit do hry také Centrum sociálních služeb Ostrava, konkrétně jeho zařízení Náhradní rodinná péče, Rodinná poradna a Sociálně aktivizační služby. Projektem Pozor, je tu dítě! zkouší podat další pomocnou ruku v těchto náročných životních situacích ohroženým rodinám. Jeho záměrem je nabídnout komplexní odbornou pomoc rodinám s dětmi, které se nacházejí v evidenci orgánu Sociálně právní ochrany dětí a snížit tak náročnost této situace pro její členy. Pomáháme formou jednotlivých aktivit. První z nich je vstupní poradenství, kdy s klientem probereme, co ho trápí a vymyslíme, jak mu můžeme pomoci. Na to navazují aktivity jako intenzivní terapie pro rodiny, techniky práce s dětmi (Komunikační bedna, Sandtray: terapeutické pískoviště), případové a rodinné konference, asistované kontakty a doprovázení biologických dětí z pěstounských rodin. Projekt je financován z dotačního programu Rodina.

Pro magazín Lečo jsme získali příběh jedné rodiny, který vám celý proces popíše mnohem lépe:

Klientkou tohoto příběhu je paní OR (tyto písmena nesouvisí s jejím jménem, ale jedná se o zkratku slov „ohrožená rodina“, pozn.red.). Bývalý manžel paní OR nedodržuje termíny kontaktů, neustále mění časy, vyčítá minulosti, komunikace je navíc plná hněvu a konfliktů. K tomu klientka dodává, že má obavy o staršího syna, který dle jejího názoru je do kontaktu s otcem nucen. „Kvůli častým rozepřím s manželem a porušováním pravidel z jeho strany jsem několikrát kontaktovala OSPOD s cílem nalezení pomoci, opory při této náročné situaci," komentuje své rozhodnutí paní OR. Na společném setkání paní OR a jejího bývalého manžela na OSPOD jim bylo sociální pracovnicí doporučeno kontaktovat právě zařízení Rodinné porady za účelem zlepšení vzájemné komunikace.

Cílem prvního setkání je zmapování rodinné situace, ověření zařazení daného případu do projektu, příprava a objasnění další spolupráce s rodinou. Pracovník vyhodnotil na základě získané zakázky potřebnost dlouhodobé spolupráce s rodinou a jejími členy formou potřebné terapeutické činnosti. V rámci druhého setkání (terapie) přichází klientka a její bývalý manžel. Sezení je plné sporů. Manžel vše vidí zcela jinak než paní OR, vnímá vše jako snahu bývalé ženy dělat mu naschvály, obviňuje ji, že mu nechce děti dávat, že je proti němu „očkuje“ apod... V závěru jsou nastíněny některé modely funkční komunikace. Hovoří se o tom, jak zkusit komunikovat, aby to nevyvolávalo obranné reakce druhé strany.

Po prvním společném setkání je domluvena s bývalými partnery spolupráce v rámci tří setkání – terapeutických konzultací orientovaných na posilování kompetencí ke zvládnutí náročné situace, s orientací na budoucnost, a ne na minulost. Toto se však příliš nedaří. S oběma bývalými partnery se tak začíná pracovat i individuálně. V průběhu této práce je klientům nabídnuta také terapeutická podpora pro jejich děti s využitím techniky terapeutické pískoviště. „Tato metoda práce umožňuje dítěti vyjádřit svobodně svůj vnitřní svět a to, jak aktuálně vnímá, co se kolem něj děje. Díky přenosnému pískovišti, na kterém si dítě může stavět stavby, překážky, aranžovat různé předměty a hračky, vzniká prostor pro jeho sebevyjádření," vysvětluje poradkyně Rodinné poradny pod Centrem sociálních služeb Ostrava Markéta Slivková 

Přes přetrvávající spory rodičů se podařila alespoň jedna změna: děti dokážou lépe verbalizovat své obavy a přání v rámci rodiny. V rodinných konfliktech se podařilo dosáhnout odklonu od minulosti, nicméně přetrvávají konflikty současné. Hlavně se týkají nepříliš úspěšných kontaktů otce s dětmi. Proto se do této práce zapojují pracovníci Sociálně aktivizační služby pro práci s dětmi. S jejich pomocí probíhá tzv. asistovaný kontakt otce s dětmi za přítomnosti nezávislé osoby. Kontakt je naplánován jako volnočasová aktivita, aby zajistil zájem dětí. Zároveň jsou všichni zúčastnění instruování, jak má kontakt proběhnout, jaké věci se nemají řešit, jak ho udělat co nejpříjemnější. Navíc je ještě domluveno individuální sezení otce, které bude zaměřeno na emocionální zvládnutí současné situace a toho, jak to celé ovlivňuje další partnerské vztahy.

Cílem celého snažení je zlepšit rodinnou situaci, získat nové nástroje ke zvládání těžkých životních situací a vytvořit v rámci možností, co nejlepší vývoj dalšího rodinného života pro všechny zúčastněné. Jak vidíte na daném příkladu, nejedná se rozhodně o jednoduchou a rychlou cestu.

Pokud vám tento příběh něco připomíná, je možné, že i vy potřebujete pomoc Rodinné poradny! Můžete se na ně obrátit na www.css-ostrava.cz, kde vám rovněž rádi poskytnou informace k dalším aktivitám projektu "Pozor je tu dítě!". Neváhejte, čím dříve se pustíte do řešení problému, tím pravděpodobnější bude i váš úspěch.

 

Fotografie: archiv Rodinné poradny pod Centrem sociálních služeb Ostrava

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE OSTATNÍ