Z OSTRAVY

Experimenty radnice s bytovými domy na Hulvákách: Zaplatí dva miliony občané?

V městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky se v roce 2017 vybralo na nájemném zhruba 113 milionů korun. Na opravy majetku v bytovém fondu šlo asi 44 milionů. Přitom v rozpočtu se pro tyto účely počítalo s částkou o deset milionů vyšší. Je přitom jasné, kde jsou tyto peníze potřeba. Příkladem jsou zdevastované domy na Hulvákách, kde žijí lidé v obecních bytech a předpokládají, že peníze vybrané z nájmu se mají vracet formou údržby a investic do užívaných domů. U nás to tak ale nefunguje!

Proč v našem případě úřad Mariánských Hor a Hulvák jako správce veřejného majetku u bytových domů na ulici Lázeňská, Knüpferova a dalších v lokalitě Hulváky postupuje při jejich správě vedení obvodu tak chaoticky, mění neustále své rozhodování, si umí jenom málokdo vysvětlit. My ale názor máme. Vedení radnice to buď neumí, či nechce, nebo někde zaspalo. A když vzplanul požár mezi lidmi, generuje jedno nesmyslné rozhodnutí za druhým.   

Musíme připomenout, že nájemníci v těchto bytových domech posledních deset let intenzivně upozorňují úřad na značně zchátralý stav domů a zejména na havarijní situaci oken a vchodových dveří, které přestaly plnit svou funkci. V řadě případů se nedala okna pořádně zavírat ani otevírat, a některá okna byla dokonce v tak dezolátním stavu, že vážně hrozilo, že nájemníci i s oknem vypadnou na chodník před domem! To, že by si ve 21. století museli nájemníci ze zoufalství zajistit okna tak, že je napevno zabední hřebíky, je absurdní. Nájemníci také upozorňovali na plísně a další problémy, které se hromadily a radnice je roky nijak neřešila. Vedení obvodu zapříčinilo, že naši spoluobčané žili v plesnivých bytech, přičemž kvůli havarijnímu stavu oken nemohli ani pořádně vyvětrat, nebo opak měli přes zimu profukující okna a po zimě museli doplácet na energie částky v řádech až desítek tisíc korun. Toto je exemplární příklad diletantské správy veřejného majetku ze strany našeho úřadu. Situace je o to více alarmující, že se to týká převážně starších lidí, kteří neoplývají příjmy jako naše paní starostka a její místostarostové.   

Proto jsme nájemníky celou dobu motivovali k tomu, ať se nebojí jít si stěžovat, nejlépe přímo na veřejném jednání zastupitelstva, ze kterého je pořizován videozáznam, a je tudíž možné zpětně vše dohledat. S přihlédnutím k okolnostem, že bytový odbor nechtěl řadu let situaci  řešit, nebo ji opakovaně odkládal, nebylo zbytí než jít s problémem na veřejnost a křičet hodně nahlas.

Za posledních pět let si nájemníci stěžovali úředníkům, sepisovali žádosti o nápravu adresované vedení úřadu a snažili se vše řešit i prostřednictvím zastupitelů Petra Luzara a Tomáše Suchardy. Podařilo se nám docílit toho, že problémy nájemníků byly několikrát na zastupitelstvech veřejně projednávány, včetně prezentace fotografií některých hrůz, které se ukrývaly v domech. Radnice opakovaně tvrdila, že peníze na opravu těchto domů, nebo alespoň vyřešení stavu havarijních oken, nejsou. Přebytky neutracených peněz, které zůstávají úřadu na účtech každým rokem, hovoří celou dobu o něčem zcela jiném. V posledních letech hovoříme o milionech, někdy i desítkách milionů, které radnice nestihne utratit a zůstanou ležet ladem v  obecní pokladně. Například v tomto volebním období jeden rok trhl rekord, kdy se neutratilo 27 milionů korun! Přitom už v roce 2016 na veřejném jednání zastupitelstva našeho obvodu navrhovala jedna z  autorek opakovaných stížností cenovou nabídku na výměnu oken a dveří v těchto osmi domech za méně než 3,5 milionu korun. Tedy za zlomek částky, která každý rok zůstává nevyužitá v rozpočtu obvodu!

Je pravdou, že v atmosféře pobouřených nájemníků směrem k radním, doprovázenou velmi hlasitou kritikou opozičních zastupitelů, radnici nezbylo než přiznat potřebu řešit téměř havarijní stav zmiňovaných domů a svůj pasivní postoj změnit.

Proto úřad nechal zpracovat v letech 2016 a 2017 projektovou dokumentaci na komplexní nákladnou rekonstrukci všech osmi domů s  teoretickou možností čerpat v budoucnu jednu konkrétní cílovou dotaci. Představa to byla krásná - domy se opraví, získáme dokonce  dotaci, čili nebudeme celou opravu hradit sami. Zásadní zvrat v celé situaci přinesla série šokujících informací z úst paní starostky Janáčkové. Projekt máme, dotace existuje, ale nám se nevyplatí. Bude nás to moc stát, a proto nic rekonstruovat nebudeme. A to přesto, že nájemníci ze dvou bytových domů byli právě z důvodu tohoto projektu vystěhovaní.

Způsob, jakým úředníci a vedení radnice jednali a komunikovali s nájemníky bytů, se nám komentovat raději ani nechce. Nebýt naší osobní iniciativy, kdy jsme svolali místní nájemníky ke schůzce, tak  možná ještě dnes někteří neví, co mají dělat. Na místě jsme tehdy osobně mluvili odhadem se čtyřicítkou zmatených a zoufalých nájemníků, kteří nevěděli, co se bude dít. Zda se mají balit, natrvalo se přestěhovat jinam, zda se budou domy opravovat, prodávat, nebo dokonce bourat. I tato schůzka, jako součást vzrůstajícího veřejného tlaku na vedení obvodu, měla zásadní dopad.  Díky ní mezi nás do hospůdky na Hulvákách zavítala i paní starostka Janáčková. Na jednání nám znovu zopakovala, že rekonstrukce neproběhne. Jen díky našemu permanentnímu tlaku se prosadily alespoň základní opravy toho nejpodstatnějšího - došlo k výměně oken, které byly v havarijním stavu, a vchodových dveří. Právě toto jsme předtím marně prosazovali jako opoziční zastupitelé od prvopočátku. Protože nájemníci domů chtěli právě toto a my jsme vnímali výměnu oken jako první logický krok k postupnému řešení rekonstrukce daných domů.

Dnes se jeví situace osmi bytových domů na Hulvákách jako zčásti vyřešená a uklidněná. Opak je však pravdou. Do dění kolem přístupu vedení obvodu Mariánské Hory a Hulváky k diletantské správě svěřeného majetku se vložil magistrát města Ostravy. Ten reagoval na náš podnět (stížnost) k provedení kontroly pro možné porušování povinností při správě svěřeného majetku a pro porušení veřejného příslibu. Závěry provedené kontroly ze strany magistrátu města Ostravy jsou pro nás zadostiučiněním. Citujeme z vyjádření, zasslaného z magistrátu Ostravy kolegovi Ivo Večeřovi dne 23. 4. 2018: „S ohledem na termíny vystěhování nájemců byla MOb MHaH vyčíslena výše ušlého nájemného ke dni 31. 1. 2018 na částku 825.192 Kč.” Nutno podotknout, že tato částka každým dnem narůstá! A mnohem větší škody vzniknou, pokud nebude získána dotace, kvůli které se celé martýrium s vystěhováním nájemníků konalo.

To je ale vedení obvodu asi lhostejné. Ba co hůř, proslýchá se, že starostka Janáčková chce domy prodat, nebo z nich dokonce vytvořit ubytovny. Nedovolme to, bojujme za NAŠE HULVÁKY!!!

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY