POLITIKA

Destrukce školství v Ostravě-Jihu: Díl 1

Bezdůvodné audity, slučování škol, dosazování kamarádů do vedoucích pozic. To jsou kroky, kterými se radní v čele s Adamem Rykalou, který má školství na starosti, zřejmě rozhodli zničit velmi dobře fungující základní vzdělávání v nejlidnatějším obvodu Ostravy. A odnesou to nejen schopní lidé, ale zejména naše děti. Tomuto tématu jsme se začali věnovat na podzim minulého roku. Pojďme si připomenout pozadí celé kauzy.

Pro naše děti jen to nejlepší. To je názor téměř každého rodiče. Někteří ale myslí víc na sebe a své zájmy, prospěch a pomstu. Jedním z takových lidí je i táta dvou dětí a radní Ostravy-Jihu, zodpovědný za školství, Adam Rykala. Možná je to i proto, že jeho děti vyrůstají v městském obvodu Lhotka, a tak mu není líto tisíců jiných, kterým se střídají učitelé a ředitelé jak na běžícím pásu, nebo kterým sloučili školu, aniž by k tomu byl pádný důvod. Pojďme to ale vzít popořádku.

Audit bude. A basta!

Poprvé se o auditu na školy tří politických oponentů Adama Rykaly mluvilo na jaře 2015. Po forenzním auditu na Majetkové správě zadává rada výběrové řízení na stejně důkladnou kontrolu tří odborů úřadu, jedné mateřské a tří základních škol za 2,5 milionu korun. Poté, co Oldřich Lahoda upozornil na nevhodné podmínky soutěže, kterou stejně jako u Majetkové správy vyhrála firma Ernst & Young, radní uznali tři z pěti jeho výhrad jako oprávněné a soutěž zrušili. „Už v září však rozhodneme o vypsání nové,“ vyhrožoval tehdy starosta Bednář. A taky tak s radními udělal. V září si v návrhu na rozpočtová opatření na rok 2015 vyhradili 2,5 milionu na forenzní audit stejných subjektů. Nechyběly mezi nimi základní školy, ve kterých byli řediteli tři političtí reprezentanti - lídryně opoziční ODS Ivona Klímová a bývalí členové ČSSD Marek Pabjan a Libuše Přikrylová. Podle slov místostarostky Hany Tichánkové, aby: „nedocházelo k případnému páchání další trestné činnosti“. Proč znovu padlo rozhodnutí právě na tyto školy, nedokázal smysluplně vysvětlit radní Rykala ani jeho tehdejší vedoucí odboru školství Milan Stoch.

Celou situaci korunovala radní Hana Tichánková, když prohlásila: „Já si dobře vzpomínám, že má (vedoucí odboru školství, pozn. redakce) nějaké grafy týkající se investic do jednotlivých škol! Toto je v naší kompetenci! Jako vůbec to neřešte! I kdybychom se ráno probudili a podívali se do hvězd, tak máme v pravomoci rozhodnout, na které příspěvkové organizace pošleme forenzní audit!

Vedení radnice nakonec kvůli obavám rozhodlo v prosinci vyhlásit zakázku na skrytý forenzní audit pod názvem Audit hospodaření, jehož obsahem bylo „provedení nestranné kontrolní činnosti“ za 2,8 milionu korun na tři útvary Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a čtyři zadavatelem vybrané příspěvkové organizace. Shodou okolností se jednalo právě o školy v gesci Ivony Klímové, Marka Pabjana a Libuše Přikrylové. Audit, ve kterém se ještě upravovaly kvalifikační předpoklady (podle našich informací na míru Ernst & Young) nakonec s nejnižší nabídkou vyhrála společnost BDO Audit za necelých 1,7 milionů korun.

Hlavně efektivně a hospodárně

Audit začal 20. června a trval do 5. prosince. Konkrétně na mé škole strávili auditoři tři dny, jinak jsme jim všechno v obrovských hromadách při minimálním administrativním aparátu, který na škole máme, scanovali a posílali do Prahy,“ vzpomíná Ivona Klímová. Právě ona už na výše zmíněném zastupitelstvu upozornila občany na omyl, ve který je ve svém vystoupení uvedl Adam Rykala, když řekl, že ředitelé, jakožto statutární orgány, zodpovídají za všechny peníze, které školou protečou. „Já zodpovídám za přidělené mzdové a provozní prostředky, ale rozhodně ne za to, co do naší školy zřizovatel investoval, co jsem nerealizovala a co nebylo vůbec v mém rozpočtu. Takže než vyhlásíte nový audit, měli byste si toto ujasnit,“ dodala tehdy Klímová. Oblíbená ředitelka se nečekaně v únoru rozhodla ze své funkce po více než 20 letech odejít. „Zastávám názor, že lidí, se kterými a pro které pracuji, si musím vážit pro jejich profesionalitu, přístup a jednání. To bohužel přestalo platit po posledních komunálních volbách. Osobní prospěch, naprostá nekoncepčnost vedení, osobní útoky a nepodložená obviňování přerostly únosnou mez a já jsem se v rámci ochrany své školy a své osobní a profesní hrdosti rozhodla odejít,“ napsala ve svém prohlášení, kterým šokovala nejen své kolegy a rodiče svých žáků.

Výsledky auditu měly být hotové v průběhu prosince 2016. Poprvé je ale ředitelé zmíněných škol viděli až v březnu letošního roku a potvrdilo se, co podle ředitele jedné z prověřovaných škol Marka Pabjana tvrdili už od počátku – žádná zásadní pochybení se nenašla a rozsáhlý audit byl naprosto zbytečný i proto, že hospodaření škol každoročně kontroluje obvod i město Ostrava. „Kontrola ze strany zřizovatele u nás každý rok trvá přibližně dva týdny a kontroluje se takřka každý jednotlivý doklad. Tehdy na zastupitelstvu, a mám pocit i v médiích, padla slova o tom, že někdo má poznatky o jakémsi nekalém dění na auditovaných školách. Beru to jako osočení, a pakliže se naprosto nic neprokázalo, je na místě minimálně omluva. Někteří lidé by si sami měli zamést před vlastním prahem, a ne osočovat druhé,“ dodal ředitel základní školy Kosmonautů 15.

Pro porovnání: Magistrát města Ostravy si v roce 2015 zadal zakázku na zhotovení externího auditu hospodaření na Magistrátu a ve všech 23 obvodech firmou TOP AUDITING na roky 2015 a 2016. Kontrola toku VEŠKERÝCH městských financí za jeden kontrolovaný rok stála stejně jako audit v Ostravě-Jihu v sedmi subjektech, tedy 1,7 milionu. Konkrétně audit hospodaření obvodu Ostrava-Jih a všech jeho organizací vyšel magistrát na 203 tisíc korun.

Omluvy se na červnovém zasedání zastupitelstva dožadovala i Ivona Klímová, když připomněla, že na 5. zasedání padla na adresu prověřovaných škol podezření, že se tam krade, dochází k vyvádění peněz a někteří mají vážné podezření na trestnou činnost na těchto školách. „Vzhledem k tomu, že tato prohlášení nebyla ničím podložena, ani výsledky auditu toto nepotvrdily a tato prohlášení byla vyslovena z úst veřejných činitelů nahlas a do záznamu, požaduji jako občan České republiky, a mám na to právo, protože došlo k poškození mé vážnosti a cti, veřejnou omluvu na následujícím zastupitelstvu, která bude uvedena v zápisu i ve videozáznamu.“ To velmi udivilo radního Rostislava Hřivňáka, který se jí dotazoval, za co konkrétního by chtěla omluvu, a dodal: „každý má právo na to mít nějaká podezření, myslet si své a podle toho se rozhodovat.“ Škoda jen, že tato podezření mění životy mnoha lidí a stojí nás, daňové poplatníky, miliony korun.

Že byl tento audit naprosto zbytečný, potvrdili i pracovníci magistrátu, kteří nám na základě dotazu sdělili, že se zadání této zakázky jevilo jako problematické z pohledu ustanovení zákona o finanční kontrole. To říká, že hlavním cílem finanční kontroly je prověřovat hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Kdyby si přitom radnice Ostravy-Jihu zažádala o vyhotovení auditu právě u nadřízeného orgánu, odbor interního auditu a kontroly magistrátu by stejný audit provedl zdarma.

Pomstychtiví radní Ostravy-Jihu tedy utratili zcela zbytečně 1.700.000,- korun, za které mohli opravit rozbité chodníky před našimi domy, vybavit odborné třídy místních základních škol, nebo o tyto peníze navýšit rozpočet participativního rozpočtu, abychom si my sami rozhodli, co je s nimi třeba udělat. Kombinace neschopných radních z řad ČSSD a nezkušených z hnutí ANO, to jsou pro nás občany ztráty v řádech milionů korun a nulové investice do obvodu.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA