POLITIKA

KONCERTNÍ HALA OSTRAVA – HRANICE TŘÍ MILIARD PŘEKONÁNA A TO NENÍ KONEC

Informativní zpráva o stavu Koncertní haly, kterou schválili na svém středečním jednání zastupitelé města, přinesla tak jako všechny předešlé, informaci o navýšení předpokládané ceny. Ta se pomalu blíží realitě, kterou oproti původním proklamacím primátora Tomáše Macury a jeho hnutí ANO, předpokládali odborníci. Oproti 2,4 miliardám, které potvrdila před pár měsíci na jednání zastupitelstva města náměstkyně Zuzana Bajgarová, to bylo včera již o miliardu více. Dle tabulky předložené zastupitelům předpokládají primátor Macura a jeho náměstkyně Bajgarová k včerejšímu dni náklady v celkové výši 3 485 551 410 Kč. A to není započten nezbytný parkovací dům, který by měl dle vítězného návrhu stát dalších 435 milionů.

Vzhledem k tomu, že by měla být městu v nejbližší době dodána projektová dokumentace potřebná k vyhlášení soutěže, mělo by se začít reálně řešit to zásadní. Kdo to zaplatí. Primátorem a jeho náměstkyní předložená tabulka zdrojů je slabá a stejně jako konečná cena díla, plná otazníků. Pro zastupitele města zřejmě ne. Až na pár výjimek bez připomínek a dotazů zvedli ruku a zprávu, která byla o miliardu vyšší, než ta poslední, přijali.

Vedle pasivity většiny zvolených zástupců občanů Ostravy působila znepokojivě i neinformovanost těch aktivnějších, kteří až nyní po proinvestování 116 milionů korun a těsně před zaplacením dalších 233 miliónů za projektovou dokumentaci zjistili, že akce zahrnuje i opravu stávající budovy kulturního domu. Hovoří se o ní od počátku projektu a v roce 2019 byla vyčíslena primátorem Macurou na půl miliardy. Kolik má stát dnes v prezentaci uvedeno nebylo a nikdo ze zastupitelů se na to nezeptal.

 

KDO TO ZAPLATÍ?

Těsně před případným zahájením soutěže na zhotovitele hovoří primátor z hnutí ANO o financování projektu stále pouze v teoretické rovině. Memorandum z roku 2018 mezi městem, krajem a státem je pouze memorandum. Primátor navíc u svých stranických kolegů z vedení kraje a vlády nedokázal v době hojnosti vybojovat jejich vyšší spoluúčast. 600 milionů ze strany státu je na takovýto projekt, zvláště po letech, kdy byla Ostrava „odstrkovanou popelkou“ a s ohledem na celkové náklady, žalostně málo. Nyní po parlamentních volbách a změně, kterou přinesly, se dají od bývalé vlády očekávat vyjádření typu, že hromady peněz již byly z Prahy pro Ostravu na cestě.  Ale na „telefony přímo na premiéra“ a obdobné sliby jsme si už zvykli. Jak bude k memorandu přistupovat nová vláda, která přebírá státní kasu v katastrofálním stavu, lze těžko predikovat.

 

Dalším, s kým se při financování Koncertní haly počítá, je Moravskoslezský kraj. Ten ač má hejtmana také z hnutí ANO, sám nedokázal ze státu dostat rozumnou spoluúčast na další významnou stavbu v Ostravě -Černou kostku. Nakonec ji podle posledních informací a díky (po kolikáté již?) přepracovanému projektu, zafinancuje většinově z peněz z EU určených na transformaci kraje. Z Evropskou Unií vytvořeného Fondu spravedlivé transformace.

 

S čerpáním ve výši 300miliónů z tohoto fondu, který není primárně vytvořen pro tyto akce, kalkuluje i město.

S jinými příjmy kromě předpokládaného dalšího úvěru, tentokrát z Evropské banky, se v materiálu předloženému ve středu zastupitelstvu města, nepočítá.

 

Součtem vnějších zdrojů se dostaneme k číslu 1,2 miliardy. Ani koruna přitom není garantována. Jedinými reálnými penězi, se kterými může vedení města v tuto chvíli počítat je 336miliónů blokovaných ve fondu pro Koncertní halu.

Na druhé straně jsou náklady předpokládané k dnešnímu dni 3,485 551 410 miliardy. Jak bylo napsáno výše, město do této chvíle utratilo na tuto akci 116 miliónů korun.

 

Tato čísla nevypadají pro občany Ostravy a jejich skutečné potřeby vůbec dobře. Navíc od samotného počátku prezentovaných dat u nás převládá pocit, že se primátor Macura (hnutí ANO) a vedení města snaží v podávaných informacích o nákladech a financování této akce mlžit. Dlouhou dobu hovořili o číslech, která byla dle odborníků zcela poddimenzovaná. Což se potvrzuje. Ani ve středu předložený předpoklad není jistě tím konečným číslem. Neuvádí daň, která je součástí konečné ceny. Z informace zcela vyřadili náklady související s koncertní halou, a to téměř půlmiliardovou investici do parkovacího domu. Přitom například v Brně vybudovalo město parkování spojené s koncertní halou jako to první. Oproti Ostravě zde dojdou návštěvníci do připravované koncertní haly suchou nohou.

 

Jako všichni Ostravané bychom Janáčkovu filharmonii Ostrava rádi po letech slibů viděli v kvalitním zázemí. Jak říká její ředitel Jan Žemla „Ostrava má v umělcích skvělý software a potřebuje kvalitní hardware“. Jsme pro, ale rozpočet města má své limity. Akce, tak jak ji rozehrál primátor Macura (hnutí ANO) a vedení města, především v oblasti zabezpečení financování z vnějších zdrojů, zatím připomíná chování rozmazleného dítěte v hračkářství s tatínkovou limitem omezenou kartou.

 

Dalibor Mouka, zastupitel obvodu Ostrava-Jih za hnutí LEČO-Lepší a čistá Ostrava

Foto zdroj: Google

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA