POLITIKA

Ostravané, zasloužíte si víc!

Vedení školy a města mají mnoho společného. Ředitel i primátor pomáhají utvářet hodnoty, chování i pohled na svět lidí. Jen jejich věk se liší. Po mnoha letech ve vedení základní školy vím, že se člověk sám musí neustále vyvíjet a sám posouvat kupředu, aby byl dobrým příkladem pro ostatní. Zároveň nesmí ředitel školy zapomínat, že jeho ambice a vize nejsou ambicemi a vizemi dětí, protože každé je jiné. Nyní bych ráda své letité zkušenosti zúročila prací pro Ostravu.

Někdo by mohl říct, že jako ředitelka školy se zajímám zejména o problematiku školství. Opak je ale pravdou. Moje práce mě vede k tomu, abych se neuzavřela do ulity, ale abych neustále sledovala dění kolem nás. Setkávám se proto s různými lidmi, naslouchám jim a snažím se, aby škola vzdělávala naši budoucí generaci pro skutečný život. Je důležité vytvářet u nich postoje, které souvisejí s jejich orientací v současném světě a jejich zapojením do občanského života. Tato budoucí generace přebírá vzory chování a jednání nejen ve své rodině, ale také ve společnosti, kterou velkou měrou ovlivňují politici na různých úrovních. Ne vždy je jejich chování a jednání příkladem pro naše děti. Jaká bude naše občanská společnost, taková bude i naše příští generace.

Protože se o dění v Ostravě zajímám, chci se podílet na jejím rozvoji a řešení takových věcí, které jsou pro občany tohoto města i jednotlivých obvodů důležité pro jejich spokojený život. Pro některé lidi to jsou docela obyčejné věci, jako je např. dýchat čistý vzduch, mít kde zaparkovat, jít po rovném, bezpečném chodníku, mít si kde odpočinout na lavičce ve stínu pod stromem, poslat dítě do školy, aniž by se rodiče báli o jeho bezpečnost, nebo chodit do kvalitně vybavené školy, ve které učí erudovaní a motivovaní pedagogové.

Bohužel ani tyto základní potřeby nejsou vždy našim občanům plněny, a proto je potřeba to změnit. Tím, že budeme jen tiše pozorovat v koutě a kritizovat, ničeho nedosáhneme. Je třeba se zvednout, přiložit ruku k dílu a situaci v Ostravě říci – už dost! Jsme odhodláni do toho s Vaší podporou jít.

Změnu prosadíme nejen pro Vás, ale hlavně pro naši budoucnost – naše děti!

POJĎTE DO TOHO S NÁMI!

Mgr. Libuše Přikrylová - kandidátka na primátorku města Ostravy

Jak podle mě vypadá LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA?

Lepší pro mě znamená hlavně bezpečná. Především jde o bezpečnost našich občanů. Není možné, aby se lidé báli vyjet ve večerních hodinách MHD např. do divadla, zůstat stát v noci na odlehlé zastávce, projít podchodem nebo projít tmavým zákoutím parku ve strachu o svoji bezpečnost. Není možné, aby se rodiče báli pouštět svoje děti samotné do školy nebo je nechat si hrát venku v okolí svého bydliště bez toho, aniž by se báli, že je někdo okrade nebo jim ublíží. Proto je třeba posílit počty strážníků městské policie a rozšířit inteligentní kamerové systémy, které by pomohly tyto situace monitorovat, a urychlily tak možný zásah strážníků i policie. Abychom takovým situacím předcházeli, je také třeba zajistit řádné osvětlení problematických míst.

Čistá Ostrava - to jsou pro mne uklizená prostranství okolí domů, bezprašné silnice, upravené parky, dětská hřiště, posekaná tráva, spousta zeleně a hlavně docela obyčejná a samozřejmá věc, jako je dýchání čistého vzduchu. To všechno, byť se zdá být samozřejmostí, je v některých obvodech Ostravy problém, proto je třeba se na tyto věci více zaměřit a situaci zlepšit.

Co bych udělala pro větší bezpečnost občanů Ostravy?

Vypracujeme novou strategii motivace, jak zastavit odchod strážníků z řad městské policie. Městská policie je dlouhodobě podfinancovaná. Najdeme finanční prostředky na odpovídající odměňování jejich práce a navýšíme jejich počty v ulicích. Přivedeme strážníky mezi lidi, aby se starali hlavně o pořádek a bezpečnost občanů, a ne rozdávali pokuty za špatné parkování.

Děti v mém obvodu si zaslouží …

Děti, to je naše budoucnost, a proto musíme myslet především na ně. Děti potřebují pro svůj zdravý rozvoj mít možnost navštěvovat kvalitní školky, školy i volnočasové aktivity, kde je budou vzdělávat nadšení a motivovaní pedagogové, kteří budou podporovat rozvoj jejich talentu, nadání a jejich zájmy. Zaslouží si spokojené rodiče, kteří se zde budou cítit bezpečně, najdou v Ostravě své zaměstnání, kvalitní bydlení, ale i možnost relaxace a trávení volného času. Zaslouží si žít v čistém prostředí plném zeleně, sportovního a kulturního vyžití.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA