ROZHOVORY

Ivo Večeřa - lídr LEČA v Mariánských Horách a Hulvákách

Neskrývá, že má výhrady vůči současnému vedení radnice Mariánských Hor a Hulvák - Ivo Večeřa jde do boje nejen proti Lianě Janáčkové!

Jmenuji se Ivo Večeřa, mám 47 let a mým domovem jsou ostravské Hulváky.  Pocházím ze Zlínska, mládí jsem prožil v Karviné-Ráji, vystudoval jsem vysokou školu v oboru mikroelektronika na VUT v Brně a do Ostravy, svého rodného města, mě dovedla po svatbě manželka v roce 2000. Pracuji jako návrhář pro významnou polovodičovou firmu.

U nás na Hulvákách jsem po dlouhou dobu žil mezi svými sousedy obyčejný „vesnický život“, přičemž o dění na komunální úrovni jsem se poprvé ve větší míře začal zajímat, když se v našem okolí prudce zvýšila kriminalita. V té době jsme se spojili s některými dalšími lidmi, založili občanskou iniciativu a začali problémy aktivně řešit. Výsledky naší práce ocenili voliči v minulých volbách natolik, že jsme získali dvě zastupitelská křesla pro náš obvod. Závazek našim voličům jsme ani na okamžik nevzali na lehkou váhu a ačkoliv prosazování myšlenek z opozice je věc nelehká, pracovali jsme zodpovědně a jsou za námi nesporné výsledky.

Témat byla velká spousta, bezesporu největší význam svorně všichni dáváme zastavení nesmyslného projektu nové radnice, která by navíc znamenala další zadlužení obvodu a stop potřebným dalším investicím. Rozhodnutí kandidovat v komunálních volbách 2018 je jen přirozeným vyústěním celé 4-leté práce pro obvod. Naše radnice potřebuje nutně výměnu vedení. S prací toho současného jsem dlouhodobě nespokojen – vedení radnice přede mnou těžko obhajuje svá rozhodnutí, skoro za každým rozhodnutím vidím něčí osobní prospěch, kdy ruku v ruce s tím jde mizerná transparentnost, na kterou po celou dobu poukazujeme.

O tom, jestli bude síla něco změnit, o tom však rozhodnete vy, voliči!

Že Vám to nestačí? Tak čtěte dál! Zeptali jsme se Iva na další zajímavé věci!

1. Jak podle mě vypadá LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA?

Těžká otázka. Ostrava vznikla jako město průmyslu. Chtěl bych, aby se i při útlumu těžkého průmyslu podařilo přeměnit město tak, aby se v něm lidé cítili dobře a neodcházeli jinam. Do velké míry s tím souvisí i problematika drog a ohromné množství ubytoven.

2. Kdybych se stal starostou, nejprve bych …

To první by tím pádem bylo již splněno. S mým nástupem do funkce by totiž musela opustit své křeslo stávající starostka a celá struktura kolem ní, která po 28 letech budí již jen a jen podezření za podezřením. Ale samozřejmě hned po tomto kroku bych se zasadil o maximální transparentnost radnice, včetně důsledné aplikace etického kodexu, což je široký pojem jdoucí od nestrannosti přes profesionalitu až např. k protikorupčnímu jednání …

3. Co bych udělal pro větší bezpečnost občanů Ostravy?

Pro bezpečnost občanů zde máme především policii. Její profesionalita a důvěra v ni je základem. Na druhou stranu třeba naše občanské hnutí „Naše Hulváky“ svou prací za pět let od jeho vzniku prokázalo, že vhodnou spoluprací mezi bezpečnostními složkami a občany obce lze bezpečnost velmi posunout k lepšímu. S tím souvisí problematika drog a ohromné množství problematických ubytoven. Velkou výzvou je vytlačení těchto jevů z města například zřizováním bezdoplatkových zón. Důležité je také zapojení občanů do chodu obce, prostě občanská společnost.

4. Děti v mém obvodu si zaslouží …

Dnes převážně chybí pocit bezpečí v ulicích. Drogy či pouliční kriminalita – myšlení každého rodiče je tímto rozhodně ovlivněno. Hodně dnes záleží na zapojení rodičů do výchovy svých dětí a na tom, kolik času či prostředků jsou schopni a ochotni svým dětem věnovat. Radnice má rozhodně mnoho možností, jak v této situaci také pomoci.

5. Jak vypadá novodobý hrdina?

Docela mě v tomto smyslu oslovila jedna z novějších písní Jaromíra Nohavici „Kdo z nás“. Tato píseň směřuje do dnešní doby a věřím, že donutí k zamyšlení o hrdinství každého, kdo tuto píseň bude poslouchat. Je velmi silná. Pro mě je hrdinou každý, kdo je schopen vystoupit z tepla svého domu a udělat něco víc než jen pro sebe. Takových lidí je dnes žalostně málo, ale jsou mezi námi.

6. Kdybych si mohl vzít na misi na Mars jen jeden batůžek věcí, co bych si do něj zabalil?

Pokud je tato otázka myšlena ve smyslu životně nedůležitých záležitostí, pak by tam určitě nesmělo chybět něco z mého života a dále něco ke zpříjemnění – velmi rád mám např. písničky již zmíněného Jarka Nohavici, také písničky Karla Kryla, Karla Plíhala, Samsona Lenka, Pavla Dobeše … na folku mám rád kombinaci naší krásné češtiny a originální melodie. No a určitě by nesměl chybět prostředek k uchování těch vzácných okamžiků, které by tam nahoře člověka čekaly.

7. To nejlepší lečo je …

V jídle nejsem vybíravý, ale nejlepší lečo je to, které uvařila maminka či manželka.

8. Každý si zaslouží důstojné stáří, proto bych pro seniory …

Ano, problematika stáří je v dnešní době velmi palčivá – vícegenerační rodiny, speciálně ve městech, jsou již výjimkou a jen těžko se za tento model hledá náhrada. Pokud opustím problematiku hledání ubytování, finanční otázku a otázku lékařské péče, pak ze zkušeností mnoha seniorů vnímám jako velmi důležité nalezení každodenní náplně – v tomto jsou ve velké výhodě ti senioři, kteří např. mohou trávit svůj volný čas na své zahrádce, nebo jsou společensky či jinak aktivní. Komplexní řešení bych si ovšem netroufnul navrhnout bez hlubšího poznání celé této široké problematiky.

9. Kam vezmu návštěvu, když poprvé přijede do Ostravy?

Bez zaváhání – do oblasti Dolních Vítkovic. A mám potvrzeno na nejednom příkladu, že největší dojem v Ostravě udělá právě tato výjimečná památka.

10. Čím jsem chtěl být jako malý?

V úplně nejmladším věku jsem se nevymykal představám kluků mé doby – lákavé byly představy popeláře, kosmonauta či řidiče autobusu. Ve škole mě ale velmi bavily technické předměty, takže když jsem poznal kouzlo elektroniky, již mě tento směr neopustil a jsem rád, že dnes dělám to, co mě tak moc baví.

11. Fotbal, nebo hokej?

Ze sportu jsem nejvíce přitíhnul ke košíkové a k volejbalu, které jsem si oboje, zejména za doby studií, vždy rekreačně rád zahrál. Ale pokud si mám vybrat mezi nabídnutými sporty, pak určitě dám přednost hokeji, který je dle mého dynamičtější. Profesionální sport ale moc nesleduji. Nevyrůstal jsem na idolech, ale na tom, co jsem si s kluky zahrál sám, a to mi dodnes zůstalo.

12. Víno, nebo pivo?

Víno. Příležitostně. Ale k uhašení žízně, pravda, není nad náš Radegast a Ostravar.

13. Kočka, nebo pes?

V domku se zahrádkou je to jedno, nejlépe oba. Ve městě záleží na vkusu – ať si každý užívá se svým oblíbeným mazlíčkem.

14. Nejhezčím místem v mém obvodu je podle mě …

Hezkých míst má Ostrava k nabídnutí nespočet, ale pro mě je jím místo, kde žiji. Společenství lidí, které potkávám a zdravím. Ano, na takové místo jsem narazil právě u nás na Hulvákách, které rád nazývám dobrou adresou s příjemným, pohodovým bydlením. A přál bych ze srdce každému občanu, aby právě své bydliště považoval za to nejhezčí.

15. Kdybych se mohl setkat s někým významným, byl by to …

Jarek Nohavica. Jelikož ale z jeho knížky vím, jak moc si cení svého soukromí, spokojil jsem se s příležitostnou návštěvou jeho koncertu.

16. Nejvíce si odpočinu u …

Jsem z těch lidí, kteří neumějí posedět. Nejvíce si odpočinu při nějaké rutinní práci, u které se nemusí přemýšlet. Nejvíce je mi to dopřáno při práci na zahradě.

17. Co Ostravák, to pejskař. Proto bych v mém obvodu vybudoval …

Do vysoké trávy se psům nechce a údržba volných ploch v obvodu je nekoncepční a zmatená. Takže i tahle jednoduchá věc by pomohla. Ale určitě si nemyslím, že udělat výběh pro psy na vytyčeném místě je to, co by potřeby pejskařů vyřešilo.

18. Co bych udělal pro snížení prašnosti v Ostravě?

S prašností, ale i s nesnesitelnými teplotami v době horkého léta se i podle studií dá nejvíce bojovat zelení. Zeleň považuji za všelék. Proto tak příšerně nerad čtu a sleduji, jak naše radnice likviduje výraznou zelenou plochu na Mariánském náměstí, kde má být navíc položena betonová dlažba. To je velmi smutné a pro mě další důvod k pochybnostem o kompetentnosti rozhodování našeho stávajícího vedení. Ale skrápění chodníků a ulic, ke kterým některé městské obvody již přistoupily, považuji za výborný počin.

19. Jak bych podpořil ostravské sportovce?

Sport podporuji, převážně ten rekreační, takže bych osobně rád zvedl ruku pro podporu všech aktivit, které by vedly k masové aktivizaci široké veřejnosti obce. Dříve lidé přirozeně sportovali mnohem více než my. V tomto směru by to mohlo být třeba i rozšíření nabídky finančně dostupných prostor typu tělocvičen či veřejných prostranství. Myslím, že zde je široké pole k realizaci.

20. Co bych nabídl mladým lidem, aby neodcházeli z Ostravy?

Nevím, jak moc lze ovlivnit nabídku zaměstnání v Ostravě, proto nasměruji svou odpověď k dostupnosti bydlení pro mladé rodiny. V této oblasti se toho dá mnoho změnit – naše radnice má velký škraloup, jak zachází s obecním bydlením – nejsmutnějším příkladem jsou dva nechvalně proslulé bytové domy na Baarově ulici, které byly postaveny s dotací státu v programu podpory začínajících rodin. Z tohoto projektu se ale vyklubal podvod, kdy se nakonec do těchto domů nastěhovala např. starostka Liana Janáčková, ale i jiní obyvatelé, které rozhodně nelze považovat za ty, jež by měli právo se do těchto domů nastěhovat. V takto katastrofálním stavu je ale dle mého úsudku celá problematika nakládání s byty v našem obvodu, což je téma na samostatný článek.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE ROZHOVORY