POLITIKA

Dusíme se!!!

Ve středu 30. ledna předalo LEČO primátorovi Ostravy Tomáši Macurovi petici proti uhelné skládce ve Slezské Ostravě. Téměř 300 občanům Ostravy se nelíbí, že město povolilo takzvaný Terminál Heřmanice, kde se na otevřené ploše skladuje a pracuje s uhlím. To může výrazně přispět ke zhoršení už tak špatného ovzduší v našem městě.

Poslední lednové dny byly zase ve znamení zvýšené prašnosti v Ostravě. Na mnoha místech byly hodnoty polétavého prachu překročeny několikanásobně, což opět znamená zejména pro děti, seniory a lidi s chrnoickými dýchacími potížemi, že zůstavjí doma, protože venku se doslova dusí. Ostravaná již dávno ví, že za špatné ovzduší v našem městě může kombinace více faktorů, zejména špatného počasí s nedostatkem větru, zvýšená prašnost, na které se podílí doprava, lokální topeniště a průmyslové podniky. 

Za posledních 20 let udělala Ostrava v péči o životní prostředí velký krok kupředu, přesto je ale Ostravsko stále místem s nejhorším ovzduším v Česku. „Musíme udělat vše proto, abychom eliminovali nové zdroje znečištění," říká Petr Luzar z hnutí LEČO - Lepší a čistá Ostrava, který vystoupil na lednovém zastupitelstvu. „Jestliže existují velcí znečišťovatelé, kteří nedodržují normy a zákony, nebo si je přizpůsobují a všeobecně se o nich ví a i vy vedení města o nich víte, žádáme vás a zároveň prosíme: zpřísněte, kontrolujte a především využijte sankce, instituce k tomu máte. Začněte, nebojte se. Chraňte, nás obyčejné Ostravany, opravdu se dusíme. Ochráníte i své rodiny a přátele," vzkázal primátorovi a zastupitelům Luzar.

Na lednovém zasedání zastupitelstva se rešila kvalita životního prostředí v Ostravě.

Eliška Ulehlová poté předala Macurovi petici občanů. „Pane primátore, několikrát jste veřejně deklaroval, že ovzduší v našem městě se výrazně zlepšuje. Nedávné dny ukázaly, že tomu tak není a že je ze strany vedení města nutný skutečně zodpovědný a nekompromisní přístup k tomuto problému, který otravuje, a to doslovně, občany našeho města. Chceme být tomu aktivně nápomocni," řekla před předáním na veřejném vystoupení Ulehlová.

„Jsem zmocněna předat Vám petiční podpisové archy, ve kterých Vás, pane primátore a stejně tak všechny zastupitele města podepsaní občané vyzývají k aktivním krokům vedoucím k zamezení vzniku otevřené uhelné skládky nazvané „Terminál Heřmanice“. Tyto podpisy občanů, kteří vyjadřují svůj nesouhlas s tímto zařízením, které je potencionálním zvyšovatelem polétavého prachu v ovzduší a stejně tak podpisy občanů pod peticí, kterou organizuje Slezská pro život a Piráti, Vám dávají možnost aktivně zasáhnout do procesu dodatečného stavebního povolení, ke kterému statutární město již v roce 2016 vydalo kladné vyjádření.

Primátor Ostravy Tomáš Macura slíbil, že udělá vše po zlepšení ovzduší ve městě. Foto zdroj: Novinky

Jménem svým a jménem podepsaných občanů Vás žádám, abyste využil všech svých možností a provozovávání tohoto otevřeného uložiště uhlí, stejně tak jiných umístěných v blízkosti našich domovů, zamezil," dodala zastupitelka LEČA v Ostravě-Jihu. „Mou osobní snahou je udělat pro Ostravu to nejlepší," slíbil Tomáš Macura a dodal, že zrovna dnes město vydalo nesouhlasné stanovisko k záměu společnosti SUEZ vybudovat druhou spalovnu nebezpečného odpadu s kapacitou 20 tisíc tun, v Mariánských Horách, do které by se svážel odpad z celé republiky. My budeme doufat, že tomu tak skutečně bude. 

Město Ostrava vydalo v roce 2016 kladné stanovisko k vybudování tohoto potenciálního znečišťovatele ovzduší bez jakýchkoliv podmínek významných pro čistotu ovzduší a stejně jako vedení radnice Slezské Ostravy nepožadovalo posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Nesouhlas občanů, o který se nyní může primátor opřít, je tak teď jedninou šancí, jak fungování uložiště zamezit. 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA