POLITIKA

„Duch rykalismu dosud nevyvanul!“

Nepříliš kompaktně působila koalice na 21. jednání rady při jednání o jmenování ředitele ZŠ Kosmonautů 15. Přestože byl současný ředitel Marek Pabjan v konkurzu o post jediným uchazečem a komise ho vyhodnotila jako vhodného kandidáta, zástupci hnutí ANO se při hlasování rozhodli zdržet. Škole tak hrozí, že bude od 1. srpna bez vedení.

Na zasedání rady 20. června rozhodovalo vedení obvodu o jmenování ředitelů čtyř základních a jedné mateřské školy. Ve všech případech tomu předcházel konkurz a rada tak měla podle koaliční smlouvy vycházet z doporučení svých zvolených odborníků z hodnotící komise. Konkrétně se jednalo o ZŠ Krestova 36A, ZŠ Mitušova 16, ZŠ MUDr. Emílie Lukášové, ZŠ Kosmonautů 15 a MŠ Za Školou 1. Ve všech případech kromě jediného se koalice shodla a potvrdila názor hodnotící komise, byť byl na některých školách jen jeden uchazeč, nejčastěji současný ředitel. Výjimkou se stala základní škola vedená lídrem hnutí LEČO – Lepší a čistá Ostrava Markem Pabjanem. V jeho případě hlasovali čtyři zástupci ODS a hnutí Ostravak pro jmenování vítěze konkurzu, pět členů ANO se ale zdrželo a usnesení tak není platné.

„Nerozumím tomu,“ diví se Marek Pabjan, kterému k poslednímu červencovému dni končí jeho ředitelský mandát. „Byl jsem stejně jako na jiných školách jediným uchazečem, splnil jsem všechny podmínky konkurzu a na radě pouze bylo potvrdit doporučení hodnotící komise. Opravdu by mě zajímaly argumenty členů hnutí ANO, proč se mě po 13 letech práce na této škole rozhodli nepodpořit v následujícím období. Věřím, že v tom není nic osobního.“

Zeptali jsme se proto všech radních, zda by nám mohli napsat, proč hlasovali právě tak, jak hlasovali. Bohužel nám nepřišla odpověď od jediného zástupce hnutí ANO.

Bc. Zdeněk Hűbner, MBA, místostarosta, Ostravak
Na 21. schůzi rady u materiálu č. 12 OSK /RMOb/0191/19 Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace jsem hlasoval pro jmenování Mgr. Marka Pabjana, MBA ředitelem této ZŠ.
Hlasoval jsem tak zejména proto, že jsem se podpisem koaliční smlouvy zavázal respektovat při výběrových řízeních doporučení jednotlivých výběrových komisí.
Vzhledem k tomu, že nejsem odborník na oblast školství, mám-li se rozhodovat nezávisle, spoléhám se plně na názor členů konkursní komise, která jednomyslně doporučila Mgr. Pabjana jmenovat.
Předpokládám, že o této nedohodě v koalici budeme dále jednat a pevně věřím, že se nakonec podaří dosáhnout vzájemné dohody.

Jan Dohnal, místostarosta, ODS
Za sebe mohu sdělit, že jsem hlasoval v souladu s doporučením konkurzní komise.

Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka, Ostravak
Vzhledem k tomu, že na 21. schůzi rady u materiálu č. 12 OSK /RMOb/0191/19 Jmenování ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové organizace nebylo přijato usnesení, bude materiál předložen k opětovnému projednání.
Před projednáváním bodů na 21. radě, týkajících se jmenování ředitelů škol dotčených konkursem, jsem požádala členy rady, aby při hlasování respektovali doporučení konkursní komise.

Vzhledem k tomu, že usnesení nebylo přijato, má nyní rada na výběr, zda materiál projedná znovu na jedné z dalších rad nebo vyhlásí nový konkurz. Jisté je, že pokud se rozhodne pro durhou z variant, nestihne se to do začátku srpna a tudíž bude školu do doby zvolení nového ředitele vést statutární orgán, což by mohlo přinést komplikace. Za ředitele se mezi tím postavila odborová organizace školy a starostovi a radě zaslala otevřený dopis, ve kterém žádá znovuzvolení současného ředitele Pabjana. Dopis si můžete přečíst ZDE.

Také rodiče ve velkém podporují současné vedení školy a nechápou rozhodnutí svého starosty a jeho kolegů z hnutí ANO. „O ZŠ K15 je mezi rodiči budoucích žáků dlouhodobě velký zájem, o to více asi překvapí zatím nijak neodůvodněné rozhodnutí rady MěOb Ostrava-Jih, která svým usnesením fakticky odmítla jednoznačné doporučení výběrové komise, která doporučila Mgr. Pabjana jmenovat ředitelem na další funkční období. Stalo se tak čistě hlasy radních za hnutí ANO. Opakuji, že důvody zatím nikdo nezná,“ píše na sociálních sítích Radovan Horák a dodává, že rodiče si na zdejší diskusi logicky přejí, aby na radnici zvítězil rozum. „Možná se dočkáme standardního mlčení, či zdejší oblíbené pohrdlivé odpovědi zastupitelů ANO: "My můžeme"/"My nemusíme" apod.

Možná půjdou radní s pravdou ven, a upřímně přiznají, že pan ředitel neprošel jejich politickou prověrkou. To v současné normalizační praxi na Jihu znamená, že odborná komise sice stávajícího ředitele doporučila, ale stranická kádrová komise ANO řekla k jeho jménu rozhodné a jednomyslné "NE". Ale k tomu se asi nepřiznají. A do třetice, možná radní trošku zafantazírují a přijdou s něčím originálním.“

Marek Pabjan nyní stejně jako jeho kolegové, žáci i jejich rodiče nedočkavě čeká, jak se situace vyřeší. Nepřestává doufat, že se jedná jen o politickou hru. „V předchozím funkčním období zastupitelstva v letech 2014-2018 jsem si zažil dostatek politické šikany, která dopadala taktéž na celou školu. Školství v našem obvodu bylo postiženo nekompetentním řízením radním Rykalou, kterého voliči na podzim 2018 po zásluze potrestali nezvolením. Věřil jsem, že s obměnou vedení obvodu skončí i všechny tyto hloupé zlomyslnosti vůči mně a naší škole. Zdá se, že duch rykalismu dosud z některých částí radnice nevyvanul.“

O dalším průběhu situace vás budeme i nadále informovat.

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA