POLITIKA

Transparentnost šitá na míru

Obvod Vítkovice má 8000 obyvatel. Úřad i rozpočet je přiměřený jejich počtu a rozloze. Penězi, i když jimi obecní kasa nepřetéká, se tady ale nikdy moc nešetřilo. Stavební zakázky do 6 milionů korun si rozdělovaly stále jedny a tytéž firmy a otevřená soutěž, která přinášela v jiných obvodech značné úspory, tady byla zakázaným slovem.

Pod vedením nové starostky Radomíry Vlčkové získává utrácení obecních peněz nový rozměr. Nejdříve si vyčistila pole tím, že v červnu z kontrolního výboru odvolala zástupce opozice a hned na zářijovém zastupitelstvu prezentovala své novinky. Asi tím nejmenším je navýšení oproti v rozpočtu schválené částce fondu reprezentace obvodu o 100 000 Kč. Taky dalších extra 40 000 Kč pro soukromou televizi se dá skousnout . Koaličním partnerům zřejmě nevadí, že starostka ve svých mediálních výstupech spíše než obvod prezentuje svou osobu, svůj životní příběh a hnutí ANO.

Z iniciativy zastupitele Petra Baška z hnutí LEČO - Lepší a čistá Ostrava přistoupilo vedení konečně  k tomu, že zakázky nad 500 000 Kč  budou  soutěženy otevřeně. Ještě těsně před tím si však starostka Vlčková a radní obvodu střihli jednu zakázku „po staru“. A tak, aniž by se o tom kdokoliv kromě vedení a třech vybraných poptaných firem dozvěděl, získal rozhodnutím rady obvod  o 8000 obyvatelích novou externí právní službu. Té bude vyplácet bez pár korun 100 000 Kč měsíčně. Smlouva, kterou našemu zastupiteli vedení dodá k nahlédnutí až po uplynutí 30 dní od vyžádání, je již dnes dohledatelná v registru smluv. A je velice zajímavá. Vyhrála firma z Brna. Na webu ji sice nenajdete, nemá totiž vlastní stránky, ale v Ostravě čile činná je. Hned ve vedlejším obvodu Ostrava-Jih za nemalé peníze doplňuje početný tým radničních právníků. Na Jihu starostuje Martin Bednář a ten je překvapivě stejně jako starostka Radomíra Vlčková z hnutí ANO.  Ve Vítkovicích si za hodinu specializované právní činnosti účtuje vítězná firma Klimus a Partners dle smlouvy 1000 Kč za hodinu. Každá právní kancelář potvrdí, že jde o částku neobvykle nízkou. Zarážející je ovšem to, že dle smlouvy bude pro úřad pracovat 100 hodin měsíčně. To je při velikosti úřadu a jeho činnosti absurdní číslo.

Čím se vítězná kancelář ve svých 100 hodinách měsíčně bude asi zabývat, předvedla starostka na zářijovém jednání zastupitelstva, kdy z elaborátu zpracovaném  kanceláří Klimus a partners po dotazu Petra Baška „proč ve Vítkovicích není  v kontrolním výboru nikdo z opozice, když v jiných obvodech a i na městě je opozice vede?“ začala předčítat a vyjmenovávat překročení pravomocí, které při kontrolách jako ještě předseda kontrolního výboru udělal. Z „politického rozhodnutí“, jak odvolání kontrolního výboru starostka Vlčková v červnu při třetí rošádě vedení  nazvala, se za peníze občanů stal právním rozborem posvěcený, téměř hrdinský čin. Na dotaz, proč vedení nevyhodilo tedy jenom jeho, když mu tak vadilo, že byl aktivní a kontroloval úřad více než by se některým jejich současným kolegům líbilo a proč byli odvoláni všichni opoziční kandidáti a nahrazeni kandidáty vládnoucími, už ani starostka, ani nikdo z vedení neodpověděl. Neměli to napsané.

Zákon při výběru právní služby porušen nebyl, ale o transparentnosti radnice i s ohledem na to, že  její činnost bude kontrolovat kontrolní výbor, ve kterém není nikdo z opozice, nemůže být ani řeč. Vládnoucím zastupitelům z hnutí ANO,hnutí OSTRAVAK, Politického Hnutí Vítkovice a STAN v čele se starostkou Vlčkovou to tak zřejmě příjde v pořádku.

„Nechápu, proč nebyl na úřad za polovinu peněz příjat právník na plný úvazek. Mohl by mimo jiné také řešit administraci zakázek, které konečně obvod hodlá dělat tak, jak je to jinde dávno běžné. Nová právní služba řešení veřejných zakázek ve své milionové smlouvě vůbec nemá. Má ale extra smlouvu na zastupování v pracovně právním sporu, na jehož výsledek by žádná sázková kancelář kurz určitě nevypsala. Transparentnost a schopnosti starosky Vlčkové nejlépe prezentuje to, že po odvolání opozice z kontrolního výboru do jeho čela dosadila člověka, výsledky jehož dlouholeté činnosti byly kontrolním výborem prověřovány. Svou práci nevzdám a kontrolu plnění nejenom této smlouvy na právní služby i přes obstrukce starostky Vlčkové a vedení budu dělat z pozice řadového zastupitele,“ dodává Petr Bašek z hnutí LEČO - Lepší a čistá Ostrava.

 

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA