Z OSTRAVY

ČEKÁNÍ NA ČÍNSKOU ŽULU, ANEB JAK SE OPRAVUJE KAŠNA NA JIHU

Jednoznačně nejúspěšnější návrh participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih, kterým byla renovace kašny před poliklinikou v Hrabůvce, vzbuzoval velké naděje. Radnicí uskutečněný výběr oblíbeného architekta ostravské pobočky hnutí ANO Davida Kotka, tvůrce projektů více nefunkční než funkční kašny u Luny a náměstí JIH naznačoval, že věc nemusí jít tak hladce. Průběh stavby a konečný výsledek završený komedií s čínskou žulou a odpuštěním smluvní pokuty je typickou ukázkou fungování současného vedení na naší radnici.

Pan architekt má ohromnou kreativitu a jeho nápady dokážou nadchnout. Problémem je, že v mnoha případech fungují bezproblémově jenom na papíře. Z původního návrhu, který jistě zaujal, tak nezbylo téměř nic. Jediným pozitivem jeho projektu je to, že je tento vodní prvek opět funkční. To, že kašna vypadá, jak vypadá a je obložena čínskou žulou nejednotné barevnosti a struktury je vizitkou vedení radnice a architekta, kteří takovýto materiál na realizaci, která měla ambice být kvalitním uměleckým dílem, odsouhlasili.

Mnozí máme v paměti Masarykovo náměstí a problémy s kvalitou tamní dlažby. Současné vedení radnice Ostravy Jihu asi ne. A šlo ve své aroganci ještě dále. Ne, že by v zadání specifikovalo požadavek na prvotřídní materiál. Ono nezajistilo ani v zadání požadované vzorkování materiálu a v očekávání toho z daleké Číny prodlužovalo termín předání díla. A když ho i přesto realizační firma nesplnila, tak ji zastupitelé hnutí ANO, hnutí OSTRAVAK a ODS odpustili 100% sankční pokuty ve výši 493 735,06 Kč, která vyplývala ze smlouvy.

 

Místostarostka Hana Tichánková (ANO) a ing.arch. David Kotek nad původním projektem

 

A to i přes námi předložená fakta a výzvu, aby vedení vyjednalo pro obvod přijatelnější řešení. Koaliční zastupitelé jako stádo ovcí odhlasovali zcela nestandardní postup a připravili obvod o nemalé prostředky. Jejich rozhodnutí hodláme napadnout u nadřízeného kontrolního orgánu.

Rozumíme tomu, že doba Covidová přináší potíže, a že dodávky materiálu mohou mít zpoždění. Ale tady jde o zcela standardní materiál dostupný v desítkách lomů v Evropě i u nás. Navíc čas na přípravu akce byl dlouho před vypuknutím pandemie.

 

FAKTA

-Za projekt na opravu kašny zaplatil obvod dle veřejně dostupné smlouvy arch.ing.Davidu Kotkovi 140 000Kč. Za autorský dozor na stavbě dalších 40 400Kč (investorem bylo schváleno 50,5hodin při sazbě 800Kč/hod).

- Zakázku na opravu kašny vyhrála vítězná firma již v říjnu 2019. S nabídkovou cenou 4 831 354,90Kč zvítězila o zhruba 14 000 Kč před v pořadí druhou firmou a 4.11.2019 podepsala smlouvu, ve které se zavázala dokončit předmětné dílo do 85 kalendářních dnů. Doba realizace byla vedle nabídkové ceny také kritériem hodnocení, a její překročení znamenalo pro zhotovitele pokutu 0,5% z ceny díla za každý další den. Tak byly nastaveny podmínky smlouvy a s tím jí vítězná firma podepsala.

-Je potřeba doplnit, že vítězná firma TOKAMA stavební s.r.o. má za sebou mimo jiné úspěšnou realizaci kašny na náměstí ve Frýdku Místku a jako svého subdodavatele uvedla specializovanou a odbornou společnost Lentus Agilis spol.s.r.o..

 

-Samotnou realizaci zahájila firma 15.4.2020. Zcela logicky se z povětrnostních důvodů posunul termín akce do jarních měsíců. Firma tak měla od podpisu smlouvy 6 měsíců na přípravu.

 

-2.7.2020 došlo dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo k prodloužení termínu o 9 kalendářních dní.

-3.9.2020 byl na základě požadavku zhotovitele a odkazu na nouzový stav prodloužen termín dokončení stavby do 31.10.2020.

 

-Stavba byla předána 26.11.2020. Konečná cena díla byla po započtení stavebních změn uskutečněných v průběhu stavby 4 595 533,72Kč.

Důvod prodlevy : firma čekala na dodávku 141m2 obkladového kamene z Číny.

Návrh opravy kašny, který se stal hitem participativního rozpočtu.

Proč byl radnicí a architektem schválen zrovna tento kámen z Asie, je těžko pochopitelné. Pokud počítáme s tím, že by tito měli hájit zájmy investora, tedy Ostravy Jihu.

Naopak zcela pochopitelné jsou pohnutky dodavatele – cena materiálu. Věc má ale velký otazník. Nebo tři vykřičníky. Dle smlouvy se mělo totiž vzorkovat, tzn. radnice a autorský dozor měli vybírat ze čtyř dodavatelskou firmou předložených vzorků.

Dodavatelská firma každý ze čtyř vzorků, který měla povinnost předložit, v rozpočtu nacenila částkou 2500Kč. Za ty peníze by měly být vzorky na radnici uloženy. Nejsou. Nejsou zde ani průvodní listy vzorkovaných materiálů. O samotném vzorkování neexistuje žádný protokol. Proč asi? Těžko se dají najít tři vzorky, které by dokázaly ten vybraný svou kvalitou nepřekonat.

Mnohé naznačuje zcela nestandardní hlasování zastupitelů hnutí ANO, hnutí OSTRAVAK a ODS a odpuštění smluvní pokuty ve výši 100%.

Jedno je jisté, na Jihu máme díky ať již úmyslu, nebo neschopnosti za velké peníze lacinou kašnu.

Kašna nyní, po rok trvající opravě.

Dalibor Mouka, zastupitel MOb Ostrava Jih, hnutí LEČO-Lepší a čistá Ostrava

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY