Z OSTRAVY

PŘIJĎTE SI ZEVNITŘ PROHLÉDNOUT JEDNU Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH RADNIC OSTRAVY

V rámci akce Den Vítkovic, za jejíž vznikem a organizací stojí radní Petr Bašek a členové kulturní komise Dagmar Polívková a Leoš Koláček z hnutí LEČO-lepší a čistá Ostrava, budou v rámci komentovaných prohlídek v pátek 10.září zpřístupněny prostory vítkovické radnice, kostela sv.Pavla a vítkovické nemocnice. Dále na Mírovém náměstí proběhne k výročí 100 let vítkovické porodnice v čase 13,00 zahájení zajímavé výstavy.

Výstavbou reprezentativní radnice, která byla dle architektonického návrhu vídeňského architekta Maxe von Ferstela vybudována ve velmi krátké době let 1901-1902 se završil přerod Vítkovic ve významné moderní průmyslové centrum. Zásadní vliv na vybudování Nových Vítkovic a především na tom, že se v roce 1908 staly Vítkovice samostatným moderním městem, má osobnost Paula Kupelwiesera. Ten působil ve funkci ředitele Vítkovických železáren v letech 1876-1892 a do historie Vítkovic se zapsal nesmazatelným způsobem.

Další významnou dominantou dnešního Mírového náměstí je kostel sv.Pavla. Byl vybudován dle návrhu dalšího významného vídeňského architekta Augusta Kirstena v letech 1882, kdy byla vystavěna věž, která ve své době sloužila jako vodárna, hláska a zvonice. V letech 1883-1886 byl kostel dostavbou chrámové trojlodi dokončen.

V rámci výročí 100 let vítkovické porodnice proběhne v 13,00 v Nemocnici AGEL-Ostrava Vítkovice zahájení výstavy mapující historii a představující současnost a budoucnost tohoto zdravotnického zařízení. I zde, tak jako na radnici a v kostele sv.Pavla, se návštěvníci dozví mnoho zajímavých informací od bývalé archivářky Lenky Kocierzové, která je objekty provede.

 

ČASY ZAHÁJENÍ PROHLÍDEK PÁTEK 10.ZÁŘÍ 13,30, 14,30 A 15,30. V RÁMCI PROHLÍDEK SE BUDOU ZÁJEMCI MOCI SEZNÁMIT I S PROJEKTY ROZVOJE OBVODU, KTERÉ VEDENÍ RADNICE PŘIPRAVUJE.

 

K samotné nové akci DEN VÍTKOVIC, která má stejně jako samotné Vítkovice perspektivní budoucnost, řekl radní Petr Bašek (LEČO-lepší a čistá Ostrava) : „Mým cílem je, aby se radnice co možná nejvíce zapojila do zlepšování života občanů našeho obvodu. Zároveň je cílem mým i kolegů z vedení prezentovat Vítkovice jako místo, které má nejenom svoji bohatou historii, ale především perspektivní budoucnost. Na poli bezpečnosti se nám to i přes moje poměrně krátké působení na radnici daří. Na poli kulturním a společenském, jsme v loňském roce mj. navázali úzkou spolupráci s Dolní oblastí. Nově vzniklá akce DNY VÍTKOVIC, kterou připravila naše radnice, je pak dalším střípkem do mozaiky, která navrátí Vítkovicím zasloužený lesk.“

 

Zdroj: redakce, wikipedia

Foto: google

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY