Z OSTRAVY
 Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a ředitel Českého rozhlasu Ostrava Josef Podstata odhalují pamětní desku

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY KARLA KRYLA

Včera proběhlo za účasti generálního ředitele Českého rozhlasu, Slovenského rozhlasu, rodinných příslušníků Karla Kryla, místních politiků a desítek přihlížejících slavnostní odhalení pamětní desky umělce, jenž je pro nás vzorem vzdoru proti útlaku.

Málokdo ví, že Karel Kryl v tehdy Československém rozhlase Ostrava pracoval a nahrál zde skladby pro své nejvýznamnější album „Bratříčku zavírej vrátka“. Odhalení pamětní desky umístěné na budově dnes Českého rozhlasu je doposud chybějícím krokem, připomínajícím tuto s Ostravou spjatou osobnost. Tím prvním byla v roce 2018 před budovu umístěná vůbec první plastika znázorňující Karla Kryla. Díky iniciativě a obrovskému úsilí ředitele soukromé umělecké školy AVE ART Jaroslavu Prokopovi se našla vůle a nároží ulic Šmeralovy a Na hradbách v centru města se stalo místem, které barda „nevelké postavy, ale s velkým srdcem“ připomíná.

Bratr Karla Kryla Jan se včera ze zdravotních důvodů odhalení pamětní desky zúčastnit nemohl. V roce 2018 při odhalení sochy přítomen byl a zazpíval několik songů svého bratra.

Již tehdy byl zároveň zpracován návrh pamětní desky, která by všechny souvislosti vysvětlovala. Bohužel k její realizaci, ač byla připravena, díky neshodám na radnici Moravské Ostravy a Přívozu nedošlo. Po dobu následných tří let si dokončení celkového díla nikdo nevzal za své a samotná plastika tak mohla na někoho působit nepatřičně. Naštěstí přežila aktivity volající po odstraňování soch z centra města a včera získalo místo konečně podobu a smysl, s jakým bylo navrženo.

Rok 2018 Jaroslav Prokop (v hnědém saku) ředitel umělecké školy AVE ART a iniciátor vybudování pocty Karlu Krylovi.

Pokud hovoříme o postupných krocích, tak ten včerejší, kdy byla díky iniciativě generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala odhalena chybějící pamětní deska a nároží ulic nazváno nárožím Karla Kryla, nepovažujeme za konečný. Karel Kryl si podle nás zasluhuje dotáhnout původní myšlenku, kdy by jeho jméno nesla jedna z ulic, nebo náměstíčko před budovou Českého rozhlasu Ostrava.

 

 

Zdroj informací: redakce

Zdroj fotografií: redakce; google

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY