OSTATNÍ
Dětem jsme připravili mikulášskou besídku se vším všudy.

Biskup z tureckého městečka Myra nebo patron námořníků. Jak došlo ke vzniku svátku Svatého Mikuláše?

Svatého Mikuláše slavíme 5. prosince v předvečer svátku sv. Mikuláše, kdy se ve školkách a školách pořádají mikulášské besídky a Mikuláš s čertem a andělem obcházejí domácnosti a obdarovávají děti. Většina lidí si pod tímto svátkem vybaví právě to, jak Mikuláš rozdává dětem sladkosti a těm co zlobili nadělí uhlí. Jaká je ale příčina vzniku námi dnes známého svátku?

Postava svatého Mikuláše je opředena legendami. Jedna z nich tvrdí, že Mikuláš byl biskup žijící v tureckém městečku Myra, kde konal dobré skutky a pomáhal potřebným. Podle jedné legendy pomohl najít ženichy třem dcerám jistého otce, který je poslal, ať si vydělají na své věna. Mikuláš každé z dcer dal za okno měšec plný zlaťáku. Podle této legendy se i dnes děti těší za překvapení najdou v punčoše za oknem.

Další legenda se váže k záchraně námořníku na rozbouřeném moři během bouřky. Mikuláš námořníky dokonce oživil. Stal se tak patronem všech námořníků.

V poslední řadě přichází některými zpochybňovaná legenda o záchraně třech dětí. Legenda praví, že Mikuláš vzkřísil tři malé děti, které zabil hostinský a uložil je do sudu se solí.

Dnešní podoba Mikuláše se insipovala ve Spojených státech, kde Santa Claus nosí o Vánocích dětem dárky. Zde se tento fenomén postupně rozšířil do okolního světa.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE OSTATNÍ