Z OSTRAVY

Ostrava slaví! 750 let od založení si připomene výstavami i hrou

750 let letos uplyne od první doložené písemné zmínky o městě Ostravě. Napsal o ní v závěti biskup Bruno ze Schauenburku 29. listopadu 1267. I když je archeologicky i písemně doloženo mnohem starší osídlení zdejšího regionu, je toto datum historiky považováno za klíčové, neboť se zde hovoří o Moravské Ostravě, jako centru pozdějšího sjednocování, jako o městě.

Také před padesáti lety si Ostravané připomínali 700 let od této události. Ani letos nechce město nechat tuto významnou událost bez povšimnutí. Ostrava se na své významné historické výročí dlouhodobě připravuje. Rada města zřídila speciální pracovní skupinu pod vedením primátora Tomáše Macury, která pro letošní rok vymýšlí, koordinuje a chystá výstavy, publikace a přednášky, koncerty, soutěže i jednorázové akce.

KAB_4687

Listina vydavatele Lorka ze Šonova a jeho bratra Mikuláše z 11. listopadu 1426, listina s první ostravskou pečetí, na ní vyobrazen kůň; doklad existence městské kanceláře

„Je dobré si uvědomit, že naše město bylo na začátku malou bezvýznamnou osadou a díky mnoha faktorům vyrostlo do dnešní podoby významné regionální metropole s bohatým kulturním, společenským, politickým i sportovním životem. Měli bychom být na naše město více hrdí, dát o tom vědět navenek, a to nejenom v rámci oslav 750. let od jeho založení,“ řekl k jubileu primátor Ostravy Tomáš Macura.

Kromě magistrátu města jsou hlavními aktéry programu k oslavám Archiv města Ostravy a Ostravské muzeum, připojují se však četné další instituce, městské obvody, školy.

Ostravské muzeum zahájilo oslavy už v prosinci 2016 vernisáží unikátní výstavy Korunovační klenoty v dějinách světa, která potrvá do 5. března. Na ni naváže tříměsíční výstava věnovaná životu ve středověké Ostravě nazvaná Ostrava nevídaná. Stane se pomyslným vrcholem všech výstav, věnovaných vzácnému jubileu. Chce ukázat takové předměty, které není možno běžně shlédnout, originály středověkých listin důležitých pro Ostravu a další cennosti. Historii města a jeho jednotlivých městských obvodů je věnována putovní výstava, která mezi lednem a prosincem postupně navštíví 23 městských obvodů. Poprvé se s ní mohou od minulého týdne seznámit obyvatelé Petřkovic a Vítkovic.

Archiv města Ostravy ve spolupráci s významnými regionálními historiky a archeology připravuje publikaci věnovanou středověké Moravské Ostravě, jejíž součástí budou i překlady významných latinsky psaných listin z 13. a 14. století. Kniha bude oficiálně představena v rámci tříměsíční výstavy, která bude zahájena v březnu v Ostravském muzeu. Naváže na ni další publikace – Ostrava v datech, která seskupí dosud samostatně vydávaná tzv. historická kalendária připravovaná Archivem města Ostravy, a jejíž vydání je plánováno na září.

Zajímavou akcí k jubileu se jistě stane více než měsíc trvající interaktivní hra, která zvídavé Ostravany zavede na různá místa ve městě. Ostravané se mohou zapojit velmi aktivně a touto cestou poznat zachovalé památky ve městě, budovat povědomí o unikátnosti historie města a studovat historická fakta. Budou zde moci luštit hádanky a připomínat si významné okamžiky a osobnosti ostravské historie. Hra bude spuštěna v květnu a vyvrcholí v závěru června na Slezskoostravském hradě. Samostatnou částí budou dějepisné soutěže pro žáky ostravských středních a základních škol.

Vrcholem oslav výročí bude historický víkend v centru města a v okolí Slezskoostravského hradu ve dnech 8. a 9. září, kde bude k vidění třeba reálný středověký trh, historický jarmark či rytířské turnaje. Ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským je na 9. září připravována Mše svatá jako veřejná mše pro širokou veřejnost na Masarykově náměstí.

Dějiny našeho města jsou bohatá na „sedmičková výročí“. Se sedmičkou na konci se může u své první písemné zmínky pochlubit hned devět městských částí. K roku 1297 je vztahuje první písemná zmínka o Slezskoostravském hradě nebo kostele sv. Václava. První vlak přijel do města v roce 1847, o padesát let později se zde pravděpodobně poprvé objevil první automobil, bylo založeno první české reálné gymnázium (dnešní Matiční) nebo Český akciový pivovar. Také těmto událostem bude v průběhu roku věnována vzpomínka.

Kniha členů bratrstva P. Marie Karmelské tzv. škapulířového bratrstva z let 1689–1783

Kniha členů bratrstva P. Marie Karmelské tzv. škapulířového bratrstva z let 1689–1783

„Kromě těchto kmenových akcí připravujeme rovněž řadu další zajímavých věcí, které budeme odtajňovat průběžně, protože se připomínce 750 let budeme věnovat kontinuálně v průběhu celého roku. Věříme, že nám k tomu významně pomůže i speciální grantové schéma, které jsme po úspěšném vzoru Shakespeare 2016, připravili i letos. Tentokrát chceme podpořit menší zajímavé akce, které se budou věnovat historii města a jeho osobnostem,“ řekl primátor T. Macura.

Zastupitelé města budou na svém lednovém zasedání jednat o vyhlášení dotačního programu na podporu akcí, které budou věnovány historii města. Na jejich podporu bude vyčleněno 850 tisíc korun.

Oslavy 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě mají své speciální logo. Je tvořeno číslicí 750, která je zdůrazněna městskými vykřičníky. Barevně vyjadřuje historickou, národností a sociální mnohovrstevnatost regionu, která je protínána bílými linkami připomínajícími obchodní trasy, na kterých město vyrostlo. Vidět v ní můžeme i barevnost kostelních vitráží jako odkaz na osobnost biskupa Bruna ze Schauenburku.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY