Z OSTRAVY

Do ostravské zoo vlakem nebo doubledeckerem

Krásné počasí venku přímo láká k návštěvě zoologické zahrady. Navíc se to tam právě teď hemží různými mláďaty. Prostě ideální strávení dne. Ale má to jeden háček. Pokud se vydáte právě do té naší, ostravské, narazíte na jeden velký problém: parkování.

Jak vyřešit palčivý problém s parkováním v blízkosti ostravské zoo řeší Magistrát města Ostravy už pár let. Od návrhu lanovky, která by mohla dopravit návštěvníky z Dolní oblasti Vítkovic právě do zoo, až po výstavbu parkovacího domu. Aby se vyplatilo postavit lanovku, musela by být součásti veřejné služby, tedy městské hromadné dopravy, čemuž brání legislativa. Navíc by se jednalo o předražený kousek městské architektury. Postavení parkovacího domu by mohlo reálně přidat k současným 480 parkovacím místům nových 200. Ale pokud k zoo přijíždí ve špičce až 2000 vozidel, ani tento krok řidičům příliš nepomůže.

Velmi pozitivní bylo vyjádření skupiny Advanced World Transport, která podepsala s Městem Ostrava memorandum o spolupráci na přípravě projektu Dopravní obslužnost ZOO Ostrava. Ten je součástí Strategického plánu rozvoje města Ostravy pro roky 2017-2023.

Kvůli nárůstu počtu návštěvníků v rámci sezóny i mimo ni, informovala skupina AWT o možnosti využití existujícího železničního vlečkového propojení s ostravskými nádražími i s Dolní oblastí Vítkovic. V rámci lepší přístupnosti uvažují také o propojení s vhodnými záchytnými body veřejné i individuální dopravy. Součástí plánu je také vybudování dopravní infrastruktury, jako jsou nástupiště, přejezdy, pěší komunikace či další vchod do ZOO v blízkosti spodního parkoviště, kudy železniční trať AWT vede. Vlaková trať jako taková je použitelná ihned. Bude se ale muset čekat celkové zabezpečení nástupišť pro přepravu osob.

Víme, že využití železničního vlečkového systému AWT spojujícího centrum Ostravy se sídelními a průmyslovými oblastmi regionu pro osobní dopravu je technicky i provozně proveditelné. Dnes se nově opírá i o konkrétní zájem Města Ostravy prověřit tuto možnost dopravy osob po železniční vlečce AWT mezi městskými dopravními uzly a lokalitami volnočasových aktivit Ostravanů i návštěvníků, především ZOO Ostrava, Dolními Vítkovicemi, případně Karolinou či Dolem Michal,“ řekl Bohumil Bonczek, technický ředitel AWT.

Kromě vlaků jsou v jednání také tzv. doubledeckery. „Chceme pořídit dva dvoupatrové autobusy. Od podpisu smlouvy bude mít firma šest měsíců na jejich dodávku,“ říká mluvčí Dopravního podniku Ostrava Karolína Rycková. DPO vypravuje z centra města do zoo trolejbusovou linku číslo 104. Ve špičce jezdí co deset minut. Doubledeckery by mohly přidat atraktivní spojení mezi Dolní oblastí Vítkovic a zoo.

Kromě trolejbusu se můžete do zoo dostat také po vlastních. Trasa naučné stezky začíná u tramvajové zastávky na Černé louce a vede přes Slezskoostravský hrad na haldu Emu a k zoo. Ale je jen pro zdatnější jedince.

Jsme zvědaví, jestli se stihne jakýkoliv z těchto návrhů realizovat ještě tento rok. Smělé plány, jako je například nenávratná investice do lanovky, totiž budou mít vždy své odpůrce.

Fotografie: Zoo Ostrava, Dopravák

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY