Z OSTRAVY

Mladé ekonomy čeká stěhování do Poruby

Zdá se, že atmosféra na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava poněkud houstne. Stěhování jediné fakulty netechnického směru z centra města do kampusu v Porubě rozdmýchalo živou diskuzi.

Budova Ekonomické fakulty ostravské techniky se nachází na Sokolské třídě a už nutně potřebuje rekonstrukci. Plány na opravu objektu, který je navíc památkově chráněný, stojí už deset let. Vedení univerzity tedy provedlo několik průzkumů mezi studenty a zaměstnanci nejen Ekonomické fakulty, načež následně rozhodlo, že by se měla fakulta přestěhovat do porubského kampusu. Na základě toho ale vznikly dva tábory - univerzita je přesvědčená, že dislokace Ekonomické fakulty je nejlepší řešení, vedení fakulty ale její rozhodnutí nepovažují za konečné.

Děkan Ekonomické fakulty Zdeňek Zmeškal se o současné situaci vyjádřil prostřednictvím fakultního Facebooku. „Rozhodnutí o fakultě je nesmírně závažným a dlouhodobým rozhodnutím, které má celou řadu aspektů. Pan rektor se vyjádřil, že osobně rozhodnul. Dosud však nejsou zpracovány podrobné komparativní analýzy, a teprve ty ukáží, které řešení je správnější,” stojí v prohlášení. Podle našich zdrojů se rektor univerzity Václav Snášel s děkanem EkF Zdeňkem Zmeškalem dohodli, že si univerzita nechá vypracovat seriózní analýzu, na základě které se rozhodne.

Faktem ovšem zůstává, že současné prostory Ekonomické fakulty jsou nedůstojné a zastaralé, navíc nesplňují normy. Nová budova fakulty by tak měla vyrůst mezi budovami laboratoří a Technologickým pavilonem CPIT. V kampusu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava se nachází čtyři z jejích sedmi fakult - Fakulta stavební je sice v Porubě, ale najdete ji na adrese Ludvíka Podéště, nejmladší z fakult, Fakulta bezpečnostního inženýrství se nachází na ulici Lumírova ve Výškovicích a Ekonomická fakulta je v centru města.

Pro magazín Lečo se k současné situaci vyjádřil rektor univerzity Václav Snášel:

Prováděly se nějaké analýzy k dislokaci Ekonomické fakulty? Je to velký krok, přece jen EkF je v centru města od začátku.

Celá univerzita sídlila v centru města od jejího přestěhování z Příbrami v roce 1945 a poté se většina fakult přesunula do porubského kampusu, kde se zahájila výuka od roku 1973. Vloni Ekonomická fakulta oslavila 40 let od vzniku. Takže, ano, sídlí v centru dlouho, ale „jeho začátek“ to rozhodně není… Analýz byla zpracována celá řada a hlavně od podzimu 2017 probíhala intenzivní jednání i s vedením fakulty, panem kvestorem a vedoucím investičního oddělení. Konečné rozhodnutí padlo i po hlasování studentů a zaměstnanců. Jestli se mohlo k něčemu přihlédnout, tak se to vzalo v potaz. Úvahy o rekonstrukci budovy na Sokolské ul. se řeší přes 10 let. Jen tato doba svědčí o tom, že nešlo o impulzivní krok. Prvotní úvahou byla rekonstrukce, ale i při sebelepším provedení by byla jen částečná a fakulta by navíc žila celé tři roky v provizoriu.

Považujete rozhodnutí za definitivní? Vedení fakulty totiž evidentně ne.

Ano, rozhodnutí je definitivní. Že neexistuje shoda s vedením Ekonomické fakulty, neznamená, že studenti a zaměstnanci fakulty nesouhlasí. Nešlo o rozhodnutí vedení Ekonomické fakulty, šlo o rozhodnutí univerzity jako celku.

Jak se k vašemu rozhodnutí staví město? Z odlivu 3000 mladých ekonomů asi nadšené není.

Jestli myslíte to, že se někteří politici z města i obvodu k tomuto staví kriticky, tak ano, vyjádřili se takto. Ale my jako univerzita nemůže nést zodpovědnost za situaci v centru města. Že se dlouhodobě nedaří vyřešit vylidnění centra, tak to za 3 roky, až se odstěhují, bude poznat, ale město má dost času na řešení situace. Navíc studenti pobývají v centru hlavně ráno a odpoledne, o víkendech a prázdninách jej nevyhledávají. Mělo by se podle mě řešit primárně centrum jako místo pro bydlení a nabídnout rezidentům maximální podporu co do parkování nebo služeb. Jinak Ostrava spěje k titulu „donut city“, tedy města, které je uvnitř prázdné. Ekonomická fakulta zůstává v Ostravě. Bohužel pohled některých politiků na Porubu jako nějakou méněcennou součást Ostravy je zarážející.

Postoj starosty Petra Mihálika je ale jasný: „Přesunutí Ekonomické fakulty do kampusu v Porubě považuji za správný krok. Soustředění fakult do jednoho místa je ekonomické a logické řešení. Pan rektor, který není zatížen místními politickými a jinými zájmy, rozhodl opravdu nezaujatě. Za to si ho velmi vážím. I Poruba má studentům co nabídnout a samozřejmě to platí i naopak, což dokazuje letitá spolupráce porubského obvodu s VŠB-TUO. Nežijme, prosím, v předsudcích, že kromě centra všude pobíhají lvi.“

Plánujete další rozvoj Ekonomické fakulty? Nabízela velmi zajímavé a mnohdy jedinečné obory.

Odborné zaměření fakulty je především v kompetenci jejího vedení. My si mimo jiné od změny lokace slibujeme i její sblížení s dalšími fakultami naší univerzity. V tom může být právě její jedinečnost, že bude nabízet i mezioborové předměty nebo i celé studijní programy.

 

Rektor VŠB-TUO Václav Snášel v pátek na setkání Akademické obce navíc vyvrátil veškeré spekulace o prodeji budov Ekonomické fakulty, který hlásala nejmenovaná ostravská televize. K prodeji je areál Dr. Malého, který univerzita už dlouhou dobu nevyužívá.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY