Z OSTRAVY

Dva děkani ostravské lékařské fakulty: Řešení do poloviny září

Už dva měsíce je situace na Lékařské fakultě Ostravské univerzity velmi napjatá. V důsledku rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě má fakulta od července dva děkany. A protože zcela reálně hrozí návrat docenta Pavla Zonči do jejího čela, rozhodl se předseda Akademického senátu LF OU doktor Igor Dvořáček svolat na včerejší odpoledne zcela mimořádně zasedání s cílem celou situaci vyřešit.

Nedávno jsme vás informovali o složité situaci na Lékařské fakultě Ostravsé univerzity. Lékařská fakulta má dva děkany od poloviny července. Dříve odvolaný docent Pavel Zonča uspěl u Krajského soudu v Ostravě s námitkou, že během tehdejšího zasedání akademického senátu došlo k procedurální chybě, v důsledku které je odvolání neplatné. Po obdržení soudního rozhodnutí vydal rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata dočasné opatření, ve kterém docenta Zonču vyzval, aby se zatím zdržel výkonu své funkce, dokud o jeho odvolání nebo setrvání ve funkci děkana senát znovu nerozhodne.

Bohužel pan docent Zonča i toto rozhodnutí rektora právně napadnul a chce se za každou cenu co nejdříve dostat zpět do čela fakulty. Zejména mezi zaměstnanci fakulty panuje silný strach z jeho návratu i obavy z okamžitých výpovědí. Situace je opravdu vyhrocená. Proto jsem se rozhodl svolat mimořádně akademický senát už na pondělní odpoledne, aby se celá situace vyřešila,“ vysvětluje předseda Akademického senátu LF OU doktor Igor Dvořáček, který současnou napjatou atmosféru přirovnává k té před dvěma lety, kdy proti Pavlu Zončovi sepsali zaměstnanci petici s žádostí o jeho odvolání.

Z devatenácti členů Akademického senátu se zasedání 27. srpna 2018 účastnilo celkem osmnáct senátorů. Přítomen nebyl ani jeden ze současných děkanů! Na zasedání však dorazil rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata. Senátory upozornil na skutečnost, že v důsledku mimořádného zasedání nebyly dodrženy pravidla jednacího řádu, takže by docent Pavel Zonča mohl jeho případné rozhodnutí o opětovném odvolání u soudu opět napadnout. Senátoři mu po dlouhé diskuzi dali za pravdu a jednomyslně se shodli na posunutí zasedání akademického senátu v souladu s jednacím řádem. Doktor Dvořáček po ujištění rektorem, že je potřeba situaci vyřešit co nejdříve, utvrdil všechny přítomné, že by se zasedání mělo konat nejpozději v polovině září.

Během zasedání také padnul návrh na to, aby docent Arnošt Martinek i docent Pavel Zonča zvážili své setrvání ve funkci děkana a oba se své funkce vzdali. V případě, že by tak učinili, mohl by senát zvolit úplně nového děkana, s jehož pomocí by se situace na fakultně mohla uklidnit. Proti tomuto návrhu se však nakonec postavilo dvanáct členů akademického senátu, včetně všech studentů. Právě z jejich úst zazněl argument, proč by měl pan docent Arnošt Martínek odstupovat, když jsou studenti s jeho vedením fakulty naprosto spokojeni.

 „Mrzí mě, že se fakulta dostala do tak vyhrocené situace, která je v médiích prezentována jako osobní spor mezi lékaři a vzájemné si vyřizování účtů. S tím absolutně nesouhlasím. V celé věci jde jen o naše studenty – budoucí lékaře a zdravotníky, kteří zdejší napjatou atmosféru sledují s rostoucími obavami. A taky o zaměstnance fakulty, kteří vynaložili mnoho sil a energie, aby z ní vybudovali kvalitní vzdělávací pracoviště. A jenom kvůli nim je proto potřeba, navzdory neustálým výhrůžkám soudních žalob, celou situaci na zdejší akademické půdě co nejdříve zdárně vyřešit,“ uzavírá Igor Dvořáček.

Jsme zvědavi, jestli se podaří celou situaci vyřešit ještě před začátkem nového akademického roku. A pokud ne, jak bude fakulta fungovat?

 

Fotografie: archiv Lékařské fakulty Ostravské univerzity

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY