Z OSTRAVY

Návrh na odvolání děkana Zonči z Lékařské fakulty byl schválen

Za jediným účelem včera zasednul Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity. A to aby vyřešil současné „děkanské dvojvládí“ na lékařské fakultě. Akademický senát už po druhé rozhodoval o odvolání Pavla Zonči z postu děkana ostravské lékařské fakulty. Pro odvolání hlasovalo celkem patnáct z devatenácti přítomných senátorů. Tři členové akademického senátu bylo proti a jeden se zdržel hlasování. Návrh byl proto přijat.

Akademický senát musel o odvolání Pavla Zonči hlasovat už podruhé. V prvním případě napadnul docent Zonča výsledek hlasování u soudu. A ten mu dal částečně za pravdu, když konstatoval, že během tehdejšího zasedání došlo k procedurální chybě, neboť senát nebyl ve správném obsazení. Na základě tohoto soudního rozhodnutí pověřil rektor Ostravské univerzity profesor Jana Lata akademický senát lékařské fakulty, aby o odvolání znovu rozhodnul. A to i s ohledem na skutečnost, že je nyní senát v bezesporném složení. „My jsme přání pana rektora vyslyšeli a dnes jsme znovu o odvolání docenta Pavla Zonči hlasovali. Jako akademický senát, který zasedal dnes v platném složení, jsme udělali vše pro to, aby rozhodnutí nešlo z procedurálního hlediska znovu napadnout,“ říká předseda Akademického senátu LF OU doktor Igor Dvořáček s tím, že návrh na odvolání docenta Zonči co nejdříve předá k rukám rektora.  

Podle Igora Dvořáčka stále přetrvávají důvody, proč byl docent Pavel Zonča opětovně odvolán. „Zejména šlo o jeho nestandardní personální politiku, v důsledku které tehdy odešlo, ať už dobrovolně či nedobrovolně, víc než osmdesát procent zaměstnanců s potřebným akademickým nebo odborným vzděláním. Bohužel i nařízené audity po jeho odchodu tehdy jasně prokázaly, že docent Zonča manažersky zcela selhal. Ať už šlo o různá nestandardní výběrová řízení nebo ukončování pracovních poměrů,“ shrnul důvody opětovného odvolání Igor Dvořáček.

Situace je na lékařské fakultě od rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě velmi napjatá. Řada zaměstnanců fakulty má stále obavy, že by se docent Zonča mohl na fakultu vrátit. Zvlášť poté, co soud zrušil dočasné opatření rektora Ostravské univerzity, ve kterém rektor vyzval docenta Zonču, aby se výkonu funkce do doby než opět zasedne akademický senát, zdržel. 

Zaměstnanci lékařské fakulty také nedávno zaslali Pavlu Zončovi otevřený dopis, pod který se ke dni zasedání senátu podepsalo téměř 120 zaměstnanců. V dopise ho otevřeně požádali, aby z funkce děkana sám odstoupil. „Chceme Vám ještě jednou za Vaši snahu o rozvoj fakulty poděkovat, ale už opravdu nemáme zájem znovu pracovat pod Vaším vedením,“ vzkázali Zončovi v otevřeném dopise s tím, že jsou se současným vedením fakulty v čele s docentem Arnoštem Martínkem spokojeni.
 

Návrh na odvolání děkana Zonči obdrží rektorát Ostravské univerzity co nejdříve. Rozhodnutí o odvolání docenta Zonči z pozice děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity tak už bude plně v kompetenci rektora Ostravské univerzity profesora Jana Laty, který již dříve avizoval, že rozhodnutí akademického senátu bude plně respektovat.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY