Z OSTRAVY

OSTRAVSKÝ MRAKODRAP. JAK TO VŠECHNO DOPADNE?

Když před časem nabízelo město k prodeji relativně malý pozemek mezi Frýdlantskými mosty a vjezdem do podzemních garáží OC Nová Karolina, málokdo, snad kromě zúčastněných, čekal, co se z toho vyvrbí. Vítězná společnost RT Torax s.r.o. ve své nabídce představila stavbu, která nemá co do výšky v České republice obdoby. Její nabídka byla následně ze dvou doručených hodnocena jako jediná a město s ní podepsalo kupní smlouvu. Dnes po více než roce se smlouva a podmínky upravují, termíny prodlužují a otázkou je, jak to všechno dopadne.

Návrh společnosti RT TORAX rozpoutal ihned od svého představení mezi odbornou i laickou veřejností vášnivé diskuze. Památkářům se nelíbí a někteří stavaři pochybují o možnosti založení stavby takové výšky a objemu v poddolované Ostravě. Na druhou stranu má stavba více než 200metrů vysoké budovy řadu fanoušků a pro Ostravu přináší nepopiratelně celou řadu kladů. Projektu soukromého investora a kvalitní architektonické kanceláře nelze nefandit. Nic, a takováto stavba už vůbec ne, se ale nerodí lehce.

Od prvního představení mrakodrapu veřejnosti uběhlo více než rok a na říjnovém jednání zastupitelstva města bylo veselo. Schvalovaly se totiž změny smlouvy, které s investorem dohodlo a zastupitelům ke schválení narychlo předložilo vedení města.

Požadavky na změny vznikly z velké části na základě investorem realizované studie proveditelnosti. Ten poměrně logicky přitlačil na město a požadoval úpravu smlouvy a vylepšení původních podmínek ve svůj prospěch. Město mu totiž prodalo pozemek jako čistý, a světe div se, dekontaminace, za kterou byly v rámci celého území v minulosti zaplaceny miliardy, tady zřejmě neproběhla, tak jak měla. Technický průzkum provedený investorem odhalil problémy, o kterých se „neoficiálně“ vědělo, ale vedení města s nimi při přípravě prodeje nepočítalo.

Oproti původnímu návrhu ubyla jedna věž a dům získal tvar přesýpacích hodin

Dosavadní průběh jednoznačně ukazuje na ze strany města slabě připravené podmínky prodeje a tím i smlouvu. Argument, že se podmínky doladí v čase, je sice pravdivý, ale ladit by se měly detaily. Příprava, tak jak byla provedena, dělá z prodeje, který se jevil jako skvělý, pomalu, ale jistě past, ve které může město uvíznout.

Od samotného počátku není ze strany města ve smlouvě vyžadována jistina-pojistka pro případ možného úpadku investora. Město nemá zajištěno to, že v jeho centru nezůstane na dlouhá léta díra v zemi, či co hůře, rozestavěný skelet.

V rozporu s informací, kterou zastupitelům podala náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (hnutí ANO) není dle informace iDNES stavba projednána s nejbližším sousedem OC Nová Karolina. Toho se stavba velmi významně dotkne a jeho součinnost je pro úspěšnou realizaci nezbytná.

Město doposud nemá v dané lokalitě vypracovánu studii dynamické dopravy a vlivu takovéto budovy na její změny. Argument primátora Tomáše Macury (hnutí ANO), že toto je povinností investora je sice možná pravdivý, ale nehorázně alibistický. Frýdlantské mosty, které jsou jedním z hlavních vjezdů do centra města, jsou již nyní na kapacitní hranici.

Původní návrh byl o několik metrů vyšší

Zastupitelé navržené změny, týkající se především úpravy původního záměru a součinnosti při realizaci projektu, tzn. finanční spoluúčasti města při likvidaci zeminy a možných podzemních staveb nakonec většinově schválili. Zároveň byl posunut termín dalších změn a finální dohody, kterou hodlá vedení města předložit zastupitelům v prosinci tohoto roku.

Uvidíme, jak vše dopadne. Už nyní je jasné, že nekvalitní příprava prodeje dostává město do pozice, ve které být nemuselo a nemělo.

 

DM, redakce

Zdroj informací: 26.zasedání ZMO, iDnes

Zdroj foto: Google

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY