Z OSTRAVY

PARKOVACÍ KARTY? ZMATKY A OBSTRUKCE!!!

Kdo si nestihl pořídit parkovací kartu do 31.1.2022 a není v technickém průkazu uveden jako vlastník vozidla, má problém. V soudním sporu, který vedla radnice Moravské Ostravy a Přívozu rozhodl Nejvyšší správní soud 13.1.2022 o tom, že podmínky pro výdej parkovacích karet spadají do přenesené působnosti výkonu státní správy. Obvody se tak musí řídit zákonem a nařízením města. No a město v této věci dlouhodobě nedělá nic.

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz vydal 1.2.2022 tiskovou zprávu, ve které informuje, že o vydání parkovací karty od 31. ledna 2022 již nemohou žádat občané města a ostatní fyzické osoby, kteří jsou uživateli vozidla na základě leasingové nebo úvěrové smlouvy, nebo užívají služební vozidlo k soukromým účelům.

Rozhořčené žadatele odkazuje obvod na magistrát. V tuto chvíli tak trochu alibisticky, protože ti se tam mohou jedině vyzuřit.

 

AROGANCE

Svým jednáním, kdy spolu tuto věc nedokážou komunikovat, dávají radnice obvodu Moravské Ostravy a Přívoz a velkého města najevo, že občan je pro ně až na posledním místě. Obě jsou přitom řízeny identickou politickou garniturou a i tajemnice obvodu a tajemník města spolu komunikují v jiných věcech nadstandardně dobře. Komunikace a zájem věc řešit tady evidentně vázne. Podněty ze strany obvodu k vydání nařízení města jsou přitom urgovány dlouhodobě. To, že je místostarosta David Witosz (Piráti), který má výdej karet ve své gesci, zároveň radním města, který by měl o potřebném nařízení města rozhodovat, je jen nahnilou třešničkou na dortu.

 

CO DÁLE

Věc se dá napravit radou vydaným nařízením města, které může podmínky výdeje nově vymezit, případně rozšířit.

To, že je zde problém, vědělo město i radnice obvodu, který vedl ve věci soudní spor, dlouhodobě. Přesto mělo město jiné priority. Například vydat podnikatele, svj a družstevníky šikanující nařízení města o reklamním smogu.

Naši zastupitelé v obvodech vyzvou v této věci radní města k neprodlenému vyřešení tohoto zanedbaného problému.

 

dm, redakce, MOaP

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY