Z OSTRAVY

Vhodné studium při zaměstnání nebo doktorské studium románské filologie. Ostravská univerzita otevírá nové studijní programy

Již tento rok si studenti mohou dát přihlášku na nové obory. Ostravská univerzita otevírá nové studijní programy, a to Literární studia a doktorský studijní program Románská filologie. Univerzita přihlíží u těchto oborů i k zájemcům, kteří již na plný úvazek pracují, a tak se dají programy studovat souběžně se zaměstnáním.

Už od 15. března 2022 si mohou zájemci o studium programu Literární studia podat přihlášku. Literární studia pomohou studentům prohloubit znalosti z literární oblasti, připraví je na práci v mediálních agenturách, nakladatelstvích či knihovnách. Studium se zaměřuje na praxi a studenti si projdou například předmětem tvůrčího psaní nebo knihovnickým praktikem.

Program je vytvořen pro zájemce tak, že jej lze dobře studovat a současně docházet do zaměstnání.

„Na základě podnětů našich absolventů jsme do programu zařadili více praktických disciplín. Ke studiu se mohou hlásit uchazeči, kteří už mají bakalářský titul, nemusí to být však absolventi bohemistiky či českého jazyka. Mohou to být absolventi bakalářského stupně příbuzných oborů, kteří mají zájem o kulturu, literaturu, rádi čtou, píšou, láká je například publicistika. Výhodou je, že ho mohou studovat při zaměstnání,“ popisuje vedoucí katedry české literatury a literární vědy Jan Malura.

Katedra romanistiky na Ostravské univerzitě slaví letos třicet let. Tento rok se na katedře objeví i nový doktorský program Románská filologie. Aby mohlo dojí k akreditaci, musela katedra romanistiky splňovat zásadní kritéria, jako je kvalitní pedagogický sbor, určitý počet vědeckých výstupu apod. Po přidání doktorského programu, který navazuje na bakalářské a magisterské studium, se katedra zařadila mezi nejlépe hodnocená pracoviště vyučující románské jazyky a literaturu v České republice.

Do programu se mohou zapojit absolventi magisterského stupně francouzské nebo španělské filologie ale také pedagogové vyučující daný jazyk, kteří si chtějí doplnit dosavadní znalosti. Program propojuje románský jazyk a literaturu. Student si může vybrat, jestli chce studovat literaturu nebo lingvistiku, španělskou či francouzskou ale ať si student vybere jakoukoliv oblast, bude mít také současně vhled do druhé (nezvolené) oblasti studia.

„V rámci specializace se student samozřejmě dostane do hloubky zvolené studijní oblasti, ale zároveň chceme zachovat určitý stupeň interdisciplinarity a obecný přehled v oboru. Pokud se student zabývá třeba španělskou jazykovědou, řadu předmětů bude mít společných se studentem, který se zaměřil na francouzskou lingvistiku, čímž získá mnohem větší přesah a přehled,“ říká vedoucí katedry romanistiky Jan Mlčoch.

Obor je připraven jak na prezenční studium, tak na distanční. Přihlášky mohou absolventi magisterských oborů posílat až do 15. července.

 

 

Foto: Pixabay.com

Zdroj informací: alive.osu.cz

Karolína L.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY