POLITIKA

Oklamaní Jižané: Radní nám lhali, Mituška byla naplněná dostatečně

„Další školu už nezavírejte,“ shodují se členové odborné komise, která vypracovává koncepci školství v Ostravě-Jihu. Z prvních výsledků také vyplývá, že to s obsazeností škol v nejlidnatějším obvodu není tak zlé, jak to vedení prezentovalo před sloučením škol na Mitušově ulici. To se řadě lidí nelíbí.

Nevidím, neslyším
„Je to nehoráznost,“ rozohnila se Jana z Ostravy-Hrabůvky. Její dcera chodila do sloučené školy na Mitušově ulici číslo 8. „Bojovali jsme za Mitušku, jak se dalo a pan Stoch a Rykala nám do očí lhali, když tvrdili, že škola není dostatečně zaplněná. Teď se ukazuje, že byla s naplněností naprosto v pořádku!“ A není jediná, kdo má podobné pocity. Takto se v těchto dnech rozčilují obyvatelé největšího ostravského obvodu poté, co předseda přípravného výboru Referenda proti nekoncepčnímu slučování Pavel Janík upozornil na fakta, která vyplynula z prvních zjištění odborné komise, která má za úkol vypracovat koncepci školství v Ostravě-Jihu.

Naplněnost škol podle posledních poznatků odborné komise. Většina škol má dostatečně naplněnou kapacitu, což je přesný opak toho, co nám tvrdili radní v dubnu 2016

Naplněnost škol podle posledních poznatků odborné komise. Většina škol má dostatečně naplněnou kapacitu, což je přesný opak toho, co nám tvrdili radní v dubnu 2016

Radnice městského obvodu Ostrava-Jih při zrušení ZŠ Mitušova 8 využívala zcela lživých čísel,“ vysvětluje Pavel Janík. „Hlavním argumentem radnice městského obvodu Ostrava-Jih pro sloučení těchto dvou škol, byla obsazenost všech škol na území obvodu na hodnotě 56,6 procent. Toto číslo však vycházelo z nesprávně interpretovaných maximálních kapacit jednotlivých škol. Po vypracování analytické části školské koncepce příslušnými odborníky totiž vyplynulo, že v případě stoprocentní naplněnosti škol podle původních kapacit, by 15 z 19 škol v obvodu mělo naplněnost jednotlivých kmenových tříd větší, než je zákonem povolených 30 žáků na třídu.

Podle mluvčí Ostravy-Jihu Martiny Gavendové  je třeba rozlišovat různé druhy kapacity. „Analýza školských zařízení uvádí jak kapacitu optimální (25 žáků/tř.), tak kapacitu maximální (34 žáků/tř.) i stavební kapacitu škol. Obsazenost škol vztažena k maximální kapacitě je (resp. byla v dubnu 2016, kdy šetření proběhlo) 62 procent. Pokud obsazenost vztáhneme k optimální kapacitě 25 žáků na třídu, vychází 85 procent. Při využití stavební kapacity, je obsazenost dokonce pouze 58%. Všechny údaje jasně dokazují, že naše školy z důvodu nepříznivého demografického vývoje nejsou dostatečně a efektivně využity a je úkolem ředitelů škol i vedení městského obvodu reagovat na aktuální situaci i předpokládaný vývoj.“

Pevně věříme, že bude vedení obvodu chtít  pro děti to nejlepší a tudíž bude ve školách směřovat k optimální kapacitě. Když k tomu přičteme nově probíhající inkluzi, mohlo by být pro učitele téměř neúnosné mít v každé třídě 34 žáků. Ale i v tomto případě, pokud si přepočteme obsazenost Mitušovy 8 podle počtu kmenových tříd, s 31 žáky na třídu byla ve školním roce 2015/2016 obsazenost této školy bezmála 65 procent. Při optimální obsazenosti tříd 25 žáky byla obsazenost škol ve stejném školním roce dokonce 80 procent. Byla tedy hodna sloučení?

Pavel Janík stále bojuje za to, aby lidé na Jihu dostávali pravdivé inforamce

Pavel Janík stále bojuje za to, aby lidé na Jihu dostávali pravdivé inforamce

Odhad vs. skutečnost
Nepravdivá naplněnost škol ale nebyla jediná věc, která Pavla Janíka z přípravného výboru referenda rozčílila. „Další věc, ke které bych se chtěl vyjádřit, je informace o ceně referenda.“

Co byste potřebovali? Vybudovat nové dětské hřiště? Vysadit nový park? Postavit výtah v domově s pečovatelskou službou? Poslat děti ze všech školek do hor, když je smog? Opravit cestu, po které denně jezdíte? Vybudovat chodník, který vám schází? NEBO Uspořádat referendum?“, psala tehdy na svém profilu na sociální síti radní Hana Tichánková a mnoho lidí ji dalo za pravdu, že je to opravdu velmi drahé.

Finanční odbor radnice tento odhad snížil na bezmála 3,5 mil. Kč, skutečná výsledná cena, která však nikde nebyla prezentována, byla ale „pouhých“ 1,13 mil. Kč,“ překládá fakta Pavel Janík. To je o více než dva miliony korun méně, než vedení obvodu avizovalo. To je polovina peněz, které nabízí vedení do participativního rozpočtu. To je částka, za kterou by se určitě dalo udělat něco z výčtu místostarostky Tichánkové. Podle tiskové mluvčí obvodu vycházel nadsazený odhad z nákladů na volby. „Výsledná cena je důsledkem přijatých úsporných řešení, minimalizace počtu členů ve volebních komisích a vykonávání řady průvodních činností vlastními silami. Přese všechny úspory považujeme konečnou částku za nezanedbatelnou a trváme na tom, že prostředky mohly být vynaloženy smysluplněji.“

Přípravný výbor uznává, že pro mnohé je i tato částka vysoká, ale opakovaně jsme navrhovali smírné řešení, které bohužel nebylo akceptováno ani radnicí, ani zastupitelstvem. Děkujeme všem, kteří v referendu vyjádřili svůj názor, využili tak prvku přímé demokracie a ukázali, že finance nebyly utraceny zbytečně,“ uzavírá Pavel Janík.

Koncepce školství v Ostravě-Jihu by měla být hotová už do konce letošního roku a bude obsahovat i návrhy a doporučení. Zda se jimi budou zastupitelé řídit, se teprve uvidí.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA