POLITIKA

Jak volit v krajských volbách?

Možná už dlouhá léta volíte stejnou stranu, nebo se naopak vždy rozhodujete na základě osobního pocitu ke konkrétním kandidátům. Důležité je, že vám osud vašeho kraje není lhostejný a volit jdete! Hlasování pro kandidáty do krajských zastupitelstev probíhá ve 13 krajích. Volby se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle zásad poměrného zastoupení. Pojďme si shrnout další důležité informace!

Termín krajských voleb 2016

Volby do krajských zastupitelstev se konají v pátek a sobotu 7. a 8. října 2016 spolu s volbami do senátu (pouze ve vybraných regionech).

Kdo může volit

Volit může každý občan České republiky starší 18 let.

Hlasovací lístky a občanský průkaz

Nejpozději tři dny před začátkem voleb obdrží každý právoplatný volič obálku s hlasovacími lístky. V případě ztráty či poškození dostane sadu hlasovacích lístků na požádání i v samotné volební místnosti. Před samotnou volbou se musí každý volič volební komisi prokázat platným občanským průkazem, případně cestovním pasem.

Jak se volí do krajů

Vybrat si můžete mezi volbou celé strany nebo jednotlivými kandidáty. Pokud chcete volit celou stranu, hnutí či koalici, dáte do obálky list s kandidátkou daného politického seskupení, kterou chce podpořit. Obálku s tímto lístkem poté vhodí do hlasovací urny. Chce-li preferovat konkrétního kandidáta na kandidátce, může jeho jméno zakroužkovat. Zakroužkovat může maximálně čtyři kandidáty na jediném hlasovacím lístku. Takto zvýhodněný kandidát může díky preferenčním hlasům přeskočit kandidáty, kteří jsou na kandidátní listině před ním.

Kde se volí

Volby proběhnou v předem vybraných volebních místnostech, o kterých vás informuje příslušný obecní úřad. Jde o místo, kam obvykle chodíte volit – základní škola, kulturní dům apod. Volit můžeme pouze v místě svého trvalého bydliště. V případě závažného zdravotního důvodu je možné požádat obecní úřad o hlasování mimo volební místnost. K voliči se dostaví dva členové komise s přenosnou hlasovací schránkou. Hlasování mimo své bydliště a na zastupitelských úřadech není možné.

Kolik zastupitelů se volí

Celkem se volí 675 krajských zastupitelů. V krajích do 600.000 obyvatel má zastupitelstvo 45 členů (Plzeňský, Karlovarský, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina a Zlínský), v krajích nad 600.000 obyvatel 55 členů (Jihočeský, Ústecký a Olomoucký) a v krajích s více než 900.000 obyvatel 65 zastupitelů (Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský).

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA