POLITIKA

„Neočekával jsem takové zneužití radničního periodika,“ píše občan Ostravy-Jihu starostovi!

Pavel Janík byl ještě před dvěma lety běžný občan, kterého politika nechávala chladným. Ale jen do chvíle, kdy se podíval poprvé takzvaně pod pokličku radnici Ostravy-Jihu. Od té doby pečlivě sleduje práci vedení obvodu a zejména starosty Martina Bednáře, kterému se rozhodl poslat otevřený dopis. V něm reaguje na starostova úvodní slova v obvodním plátku Jižní listy. „Musím přiznat, že jsem chvilku nevěřil svým očím, protože jsem neočekával takovéto zneužití radničního periodika.“ Přečtěte si celý dopis občana starostovi.

Vážený pane starosto,

Dovolte mi jako občanovi městského obvodu Ostrava-Jih reagovat na několik Vašich úvodníků v radničním periodiku Jižní listy a požádat Vás o několik odpovědí na otázky, které mne po jejich přečtení napadají. Vím, že neexistuje žádný právní ani jiný způsob, jak Vás „donutit“ k odpovědi, přesto budu spoléhat na heslo o TRANSPARENTNOSTI A OTEVŘENOSTI RADNICE, které často zmiňujete.

V říjnových Jižních listech mne překvapila Vaše veřejná politická agitace pro Vaši stranu v krajských volbách. Musím přiznat, že jsem chvilku nevěřil svým očím, protože jsem neočekával takovéto zneužití radničního periodika, zvláště, když ve věci místního referenda o školách na ulici Mitušova jste občany nevyzval ani jednou v Jižních listech, aby se účastnili tohoto prvku přímé demokracie a přitom se toto referendum týkalo přímo obvodu Ostrava-Jih. Opravdu mají mít občané obvodu pocit, že se z Jižních listů stává za peníze všech občanů Jihu pouhá reklama hnutí ANO a ČSSD?
V souvislosti s říjnovým úvodníkem mne napadly ještě dva dotazy týkající se onoho textu. Opravdu bude radnice obvodu opravovat důležité podchody, když si to budou občané přát? Zatím to naopak vypadá, že podchod na ulici Horní u finančního úřadu má radnice v plánu zaslepit a občany „vyhnat“ na nově vybudovaný přechod přes frekventovanou čtyřproudovou komunikaci s tramvajovým pásem a tím zhoršit průjezdnost i pro automobilovou dopravu, která již nyní často ztrácí na plynulosti díky přechodu u ulice Sámova.
Kolikrát se v minulosti stalo, že byl Váš podpis a fotografie jakožto starosty zneužita k něčí podpoře? Do posledních komunálních voleb jsem se o politiku příliš nezajímal, ale právě od Vašeho příchodu na radnici, kdy jsem očekával změnu a práci pro lidi, jsem již práci radnice začal sledovat důkladněji a kromě jednoho incidentu, kdy jste se distancoval od údajného Vašeho doporučení, aby občané přišli k onomu referendu, jsem žádný jiný incident nezaznamenal, proto mi odpusťte tuto zvědavou otázku.

Ještě větší šok jsem však zažil po přečtení úvodníku v listopadových Jižních listech. Byť jsem na ty říjnové reagovat nakonec nechtěl, ty listopadové mne již donutily. Nezlobte se na mne, ale ať máme jakýkoliv pohled na dění v obvodě a na počiny Rady městského obvodu a jejich členů jednotlivě, urážky, a troufnu si říci až pomluvy, z pera starosty nejsou na místě nikdy. Tak jako Vy jste za dva roky v politice přestal věřit na náhody, tak já za dva roky, co jste v politice na Jihu, začínám zjišťovat, že měříte několika různými metry. Na jedné straně vyčítáte občanům, když si dovolí kritizovat Vaši práci, vrcholem jsou blokace na sociálních sítích a neodpovídání na jednání zastupitelstva. A na druhé straně haníte, kritizujete, auditujete, podáváte trestní oznámení na bezmála vše, co tady udělalo vedení radnice před Vámi. A to, co se tenkrát povedlo a jen se dokončilo za Vašeho úřadování, to vydáváte jako vaše dílo hodno obdivu a náležitě se tím chlubíte. Co jste zatím opravdu dokázali vlastními silami?
Za Vašeho působení na radnici byli odejiti zkušení a fundovaní zaměstnanci a místo nich nabráno mnoho nových a to tak, že místo údajného zefektivňování chodu úřadu je nyní na některých pozicích více zaměstnanců a jejich počet stále roste.
Zrušili jste údajně špatnou zakázku na pokos trávy a „pozdě“ vyhlásili novou s takovými parametry, že pokos trvá dlouho a mnohdy je nekvalitní, právě z důvodu pozdního sekání (což ostatně potvrzuje nová zakázka, která je v zadání již podobná té, kterou jste před dvěma lety zrušili).
Navzdory protestům občanů jste zrušili hlídané parkoviště na Dubině s příslibem, že se zlepší parkování a život v přilehlých ulicích. Bohužel nic se nezměnilo, parkoviště je nyní poloprázdné a automobily v přilehlých ulicích stojí stejně jako tenkrát, na což jste byli už před hlasováním upozorněni.
Navzdory protestům rodičů i odborníků jste zrušili plně fungující ZŠ Mitušova 8, byť jste byli žádáni o odložení rozhodnutí a vysvětlení kroků. Nyní se ukazuje, že ne všechny informace, které byly předkládány, byly pravdivé a že zrušení školy nebylo zřejmě potřeba.
Na ZŠ a MŠ B. Dvorského jste dosadili ředitele, který se základním školstvím nemá žádné zkušenosti, a proto byl až na DRUHÉM pořadí, které Vám a všem radním předložila odborná komise. Nehledě na to, že s vedením příspěvkové organizace mnoho zkušeností také nemá, kromě těch několika měsíců v K-Triu, kam byl Radou městského obvodu Ostrava-Jih DOSAZEN za odvolanou ředitelku, která si dovolila prohlásit, že starosta neříká pravdu, a náhle audit zjistil tak závažná pochybení, že musela odejít.
Ale abych nevypisoval jen to, co se z pohledů občanů nepovedlo, tak samozřejmě skvělé bylo dokončení zastávky a podchodu Most Mládeže, dokončení rekonstrukce kina LUNA, plánovaná rekonstrukce „Železňáku“ bude taky dobrým počinem, byť bude smutné změnit ráz tohoto prostoru a zejména zrušení důležitého podchodu, a pokud se povede participativní rozpočet, pak i to bude skvělá věc. No, a až se po roce a půl zadaná zakázka na pasportizaci chodníků v obvodu dotáhne do konce, třeba se dočkáme i konečně opravených chodníků v obvodu za ty údajně ušetřené peníze.

Možná jsem na něco zapomněl, a proto budu velmi rád, když mi připomenete, čeho všeho ještě radnice městského obvodu Ostrava-Jih za poslední dva roky vládnutí koalice ANO 2011, ČSSD a KDU-ČSL dosáhla.

Nezatěžoval bych Vás těmito dotazy, ale když Vy můžete veřejně v Jižních listech dehonestovat lidi, kteří v rámci presumpce neviny nic neprovedli, jen mají jiný názor, než je ten Váš, nezbývá než se Vás ptát na výše položené otázky. Bylo by jich sice mnohem víc, ale pro tentokrát mi postačí tyto.

S pozdravem

Bc. Pavel Janík

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA