POLITIKA

Blog Pavla Janíka: Fotbalová akademie v Bělském lese

Před nedávnem jsem se podivoval, proč Rada městského obvodu Ostrava-Jih rozhodla o jmenování ředitele ZŠ a MŠ B. Dvorského v rozporu s doporučením výběrové komise. Dnes již jsem zase o kousek blíže k pochopení jejich kroků.

Když odcházela ředitelka ZŠ a MŠ B.Dvorského v Bělském lese do důchodu, všichni rodiče a pedagogové s napětím očekávali, jak dopadne výběrové řízení na nového ředitele, protože jedním z uchazečů byl i místní učitel tělocviku. Tato škola se totiž věnuje ve velké míře malým basketbalistům.

Po výběrovém řízení komise složená jak z členů radnice, tak i odborníků z oboru školství, rozhodla o pořadí tří uchazečů, kteří výběrovým řízením prošli. Dle zápisu této komise byl jako nejlepší uchazeč označen právě místní učitel. K překvapení všech však na následném jednání Rady městského obvodu Ostrava-Jih, se tato rada složená z těch největších odborníků v obvodu nedokázala shodnout na jmenování ředitele. Hlasování proto bylo odloženo. Každý si jistě řekne, proč takové průtahy, když rozhodnutí výběrové komise bylo jasné, ale to bychom nesměli být na Jihu, aby jednoduché věci byly opravdu jednoduchými. Při následném rozhodování na dalším jednání Rady však bylo překvapení o to větší, když byl ředitelem ZŠ a MŠ B. Dvorského jmenován druhý z uchazečů a to dočasně jmenovaný ředitel Kulturních zařízení Ostrava-Jih Mgr. Kosík, kterému koncem prázdnin mělo končit působení v této příspěvkové organizaci. Mnoho občanů se ptalo, proč nebyl jmenován vítěz výběrového řízení, kterého komise určila, bohužel odpovědi radních na písemné dotazy byly jak přes kopírák: „Rozhodli jsme podle nejlepšího vědomí a svědomí.“ Na jednání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih tento svůj krok starosta Bednář vysvětloval informacemi, které získali a podle nichž rozhodli. Na přímý dotaz, jaké to byly informace, jen opět zopakoval, že rozhodl dle nejlepšího vědomí a výsledky výběrové komise nebyly seřazeny od nejlepšího k nejhoršímu uchazeči, nýbrž jen informace o tom, že všichni tři uchazeči jsou vhodnými adepty. Nebyl ochoten přiznat, že komise ve svém závěru seřadila všechny úspěšné uchazeče podle hodnocení od nejlepšího, kterým rozhodně nebyl pan Kosík.

Základní a mateřská škola B. Dvorského v Ostravě-Bělském Lese má být nově fotbalovou akademií.

Bohužel proti moci radnice, které si je celá skupina kolem starosty Bednáře vědoma, nebylo žádné pomoci. Nezbylo než se smířit s tím, že člověk bez jakékoliv kvalifikace a zkušenosti se základním školstvím bude alespoň dobrým ředitelem. Z kuloárních informací vyplývá, že rozhodně škola nefunguje tak, jak by měla a mohla, ale zatím se nikdo nechce postavit a riskovat svůj konec, tak jako to postihlo v souvislosti s radnicí našeho obvodu již mnoho schopných lidí.

Teď se však ukázala reálná skutečnost, proč právě pan Kosík. Na posledním zasedání Zastupitelstva městského obvodu se zastupitelé a občané dozvěděli, že do budovy základní školy radnice umístila středoškolskou akademii FC Baník Ostrava se svým čtyřletým oborem Ekonomie a sport. Důvody pro jmenování ředitelem pana Kosíka tak nabývají zcela jasného rozměru. Ono totiž v případě, že by ředitelem byl učitel tělocviku věnující se basketbalistům, by mohlo být obtížné přesvědčit, aby do budovy základní školy přijal středoškoláky s jiným sportovním zaměřením. Navíc s vidinou možných problémů při využívání sportovišť. Kdežto ředitel s přímou vazbou na fotbal, starostu Bednáře a v podstatě i vděčný jak za předchozí místo, tak za nynější, bude snáze nápomocen všemu, co si Rada usmyslí. A proč píši o vděčnosti za předchozí a nynější místo? To je jednoduché. Na místo ředitele příspěvkové organizace KZOJ byl jmenován bez výběrového řízení přímo Radou městského obvodu a na místo ředitele jej opět ustavila ta samá Rada, byť dle výběrové komise nebyl nejvhodnějším kandidátem.

Starosta obvodu Martin Bednář, ani radní pro školství Adam Rykala si z toho vrásky nedělají. Naopak. 

Nejsem odpůrcem sportu, i když z profesního hlediska mám vůči profesionálnímu zatížení dětí jisté výhrady, ale zde jde o něco jiného. V dlouhodobém kontextu se jasně ukazuje zákulisí celé šarády jmenování ředitele ZŠ a MŠ B. Dvorského. Co je však nezanedbatelným problémem, je i samotné zaměření školy. Pochopím, když jsou gymnázia či akademie součástí středních škol, ale nemyslím si, že je správné mísit v jedné budově žáky základního a středního školství. Nehledě na další problém a tím je dostupnost školy. Již nyní, když dojíždějí žáci na tréninky basketbalu, je příjezd k prvnímu stupni školy ucpaný vozidly a žáci se doslova proplétají mezi projíždějícími či stojícími auty. Když nyní přibydou vozy přivážející středoškoláky, kteří jistě nebudou jen ze spádové oblasti, děsím se dopravní situace a bezpečí žáků. V neposlední řadě vyvstává otázka sportovišť. Stávající fotbalové hřiště jistě nebude pro žáky FC Baník Ostrava dostatečné, a proto se bude modernizovat. Jak však víme z okolí, pokud se hřiště upraví potřebám fotbalistů, ostatním bývá většinou zapovězeno, což je částečně logické. Ale zrovna základní škola a všechny její prostory by měly být přístupny dětem z okolí, které tam žijí a ne jen vybraným sportovcům. Sice se objevila informace, že má být ve vzdálenosti vzdušnou čarou cca 1,5 km opraveno sportoviště, ale stále jsou to jen přísliby, které se mohou, ale také nemusí splnit.

Copak máme v obvodu málo škol zaměřených na fotbal? Opravdu jediným sportem, který je třeba takto razantně v obvodu Ostrava-Jih podporovat, je fotbal? Chtělo by se mi zeptat, proč tato akademie nevznikla třeba v rámci ZŠ Klegova, která je ryze fotbalová a kde se nyní dokonce nově vybudovalo velké travnaté hřiště. Bohužel není koho se zeptat, zvláště po vyjádřeních, která starosta Bednář učinil v internetové diskusi na fcb profilu Městský obvod Ostrava-Jih pod příspěvkem o této akademii. Pokud se totiž objeví komentář občana: „Aha, tak už je zcela jasné, že se ředitelem nestal ten, kdo spravedlivě vyhrál výběrové řízení a dokonce byl i navržen výběrovou komisí. Jen samé podvody na Jihu“, a starosta zareaguje následovně: „Zdravím. Lidé, je to tam samá svoloč!!! Podvod je přeci trestný čin!!! Pojďme podat trestní oznámení, ať už to nemají možnost dělat dál! Darebáci jedni. A podal bych to hlavně na ty členy výběrové komise a radu,“ ukazuje to až příliš jasně, co si tento člověk o názoru občanů myslí. A proč se ptát člověka, který stejně neodpoví. Možná protože je to starosta a od starosty by se slušná odpověď čekala, ale to bychom opět nesměli být v Ostravě-Jihu v roce 2017.

Bývalý předseda Moravskoslezského krajského fotbalového svazu a současný starosta Jihu Martin Bednář je jistě velmi rád, že má v obvodu další vyžití pro fotbalisty. Mnoho lidí s napětím čeká, kde jej vítr zavane, když nebude znovu zvolen do funkce. Foto zdroj: Patriot magazín

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA