ZDRAVÍ A SPORT

Děti a senioři v Domovince

Letošní léto se nese v duchu mezigeneračního setkávání. Naším cílem je, aby děti svojí přítomností obohatily seniory a naopak senioři děti.

V červnu obyvatelé Domovinky pro seniory, Diakonie ČCE – střediska v Ostravě, navštívili děti z MŠ Oty Synka v Porubě. K příjemné atmosféře kromě hezkého počasí přispěl program, který si děti pod vedením učitelek připravily. Děti zarecitovaly básničky, zatancovaly taneček a při zpěvu písně „Maminko, mámo, já tě mám rád“ dojaly své publikum. Na závěr děti seniorům předaly namalované obrázky, které si uživatelé denního stacionáře odnesli domů a uživatelé týdenního stacionáře vystavili ve svých pokojích.

V srpnu Domovinku navštívily děti z Komunitního vzdělávacího centra Makovice. Svojí bezprostředností navázaly kontakt s jejími obyvateli a zaktivizovaly i ty, u kterých to nečekali ani pracovníci Domovinky. Společně si povídali, hráli deskové hry, malovali, házeli míčem na cíl atd.  Jeden ze seniorů byl s návštěvou dětí obzvlášť spokojený, protože v osmiletém Vašíkovi našel partnera pro šachové partie. Společně strávené dopoledne si senioři, děti i pracovníci Domovinky velmi užili. Děti si užívaly pozornosti a vlídnosti seniorů, senioři byli okouzleni bezprostředností dětí a dojatí vzpomínkami na své vlastní děti a rodičovství. A nakonec pracovníky hřálo u srdce vidět seniory i děti šťastné a spokojené.

Ostravská Diakonie vznikla jako ekumenická iniciativa křesťanů protestantských církví, kteří spojili v roce 1990 své síly k poskytování sociální služby pro všechny potřebné spoluobčany.Činnost se nejprve soustředila v rámci Střediska křesťanské pomoci na návštěvy v domovech důchodců, shromažďování šatstva, jeho distribuci bezdomovcům a poskytování poradenství potřebným. Postupně jsme začali organizovat pečovatelskou službu a postupem času i další činnosti. Kromě péče o seniory se zaměřují také zapojování svých zaměstnanců a dobrovolníků do humanitární pomoci občanům postiženým povodní v Moravskoslezském kraji (Ostrava - Muglinov, Bohumín, Dolní Domaslavice, Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem).

 

Fotografie: Jitka Rýznarová

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE ZDRAVÍ A SPORT