Z OSTRAVY

Ostravská Lékařská fakulta v ohrožení

Kauza děkana Lékařské fakulty docenta Zonči byla v médiích propírána už několikrát. Ostravská univerzita se rozhodla uvést veškeré informace na pravou míru na zvláštní tiskové konferenci. Fakulta má v současnosti dva děkany, i když by měla mít jen jednoho. Její vedení se snaží situaci vyřešit co nejrychleji. Ohrožena je totiž její existence.

Většina novinářů to označuje za „otevřenou válku“, dle vedení fakulty Lékařské fakulty Ostravské univerzity jde o pomstu. V roce 2016 bylo rozhodnuto o předložení návrhu na odvolání jejího děkana docenta Zonču. Podle současného vedení fakulty interní audit potvrdil řadu zásadních pochybení a porušování jak vnitřních předpisů fakulty, tak obecně závazných právních předpisů, protiprávně bránil Akademickému senátu ve výkonu kontrolní činnosti, Zonča se pokusil nezákonně omezit působení prosazováním nového volebního a jednacího řádu a také nepředložil zásadní strategické dokumenty.  

Za dvouleté působení docenta Zonči ve funkci děkana ukončilo 80 % pracovníků děkanátu nestandardně rychle pracovní poměr na LF OU. „Docent Zonča opakovaně hrubě porušoval jak vnitřní předpisy OU, tak vnitřní předpisy LF OU. Porušování předpisů vedlo k netransparentnosti a chaosu v personální činnosti LF OU. Propuštění vedoucí pracovníci nebyli nahrazováni pracovníky s odpovídajícím vzděláním,“ popisuje situaci proděkanka pro zahraniční vztahy Lékařské fakulty profesorka Darja Jarošová.

Docent Zonča delegoval velkou část svých pravomocí v personální i ekonomické oblasti na tajemnici fakulty. Ta poté své pravomoci využívala k ovládání celé fakulty ve spolupráci se svou sestrou. Jejich užívání děkanova podpisu lze označit jako falšování. Tajemnice ostravské medicíny měla také pravomoci k hýbání s hmotným majetkem fakulty, který neměl být správně evidován a zabezpečen, přesouval se bez vědomí zodpovídajících osob a část majetku se do teď dokonce nepodařila dohledat.

Proti rozhodnutí o svém odvolání z funkce děkana se docent Zonča odvolal s odkazem na procesní chybu. Akademický senát totiž nebyl v době hlasování ve správném složení. Tuto chybu Krajský soud v Ostravě uznal, zrušil původní odvolání a celou věc vrátil rektorovi univerzity k dalšímu řízení. Tou dobou už ale měla Lékařská fakulta nového děkana, docenta Arnošta Martínka.

Chyby způsobené projektovým týmem docenta Zonči stály Lékařskou fakultu konkurenceschopnost. „Za doby působení docenta Zonči (24 měsíců) byla úspěšnost podaných projektů pouhých 24 %, za docenta Martínka, který je ve funkci dvanáct měsíců, 87 %. Čísla hovoří za vše. Musíme také dodat, že za docenta Zonči byl podán poměrně velký a důležitý projekt v hodnotě 280 milionů: Velké simulační centrum. Bohužel jej kvůli fatální administrativní chybě nezískali. Tím handicapovali Lékařskou fakultu v konkurenci ostatních lékařských fakult v České republice,“ vysvětlila problematiku proděkanka pro studium doktorka Ivona Závacká. Paní proděkanka dále vyvrátila spekulace o přílišné spolupráci s CGB laboratořemi ve Vítkovicích. Mezi lety 2008-2018 spolupracovali jen na dvou projektech v rámci Studentské grantové soutěže. „Fakturace za služby, které nám bohužel nemohla poskytnout Fakultní nemocnice, byly ve výši pouhých 53 000 korun,“ dodala.

Další postup má teď plně ve svých rukách Akademický senát v čele s předsedou AS doktorem Igorem Dvořáčkem. Členové Akademického senátu by rádi vyhověli rektorovi OU a hlasovali o dalším průběhu co nejdříve, ale z důvodu dovolených a nepřítomnosti některých členů se celé řízení posouvá na září. „V současné době má Akademický senát o tři členy méně z řad studentů, protože už úspěšně zakončili svá studia. Ale veškerý postup konzultujeme s právníky, a i v tomto složení bychom mohli hlasovat,“ dodává více k situaci doktor Dvořáček.

Nám obyčejným lidem nezbývá než doufat, že se celá situace vyřeší bez větších komplikací a Lékařská fakulta Ostravské univerzity získá akreditace pro další studijní programy. Zachovat LF v Ostravě je velmi důležité i pro Fakultní nemocnici Ostrava. O průběhu řešení situace vás budeme informovat.

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY