Z OSTRAVY

Okolí porubského oblouku opět oživí sousedské slavnosti

Již 15. září se prostranství kolem porubského Oblouku opět promění ve velký pouliční jarmark. „Zažít Ostravu jinak je největší sousedskou slavností v okolí, proto by si jí žádný obyvatel Poruby neměl nechat ujít,“ říká jedna z pořadatelek, Kateřina Čigášová z Komunitního centra MAKOVICE, které má letos organizaci Porubské části akce na starosti.

Organizace akce se letos v Porubě chopilo nově vzniklé Komunitní centrum MAKOVICE, jehož základním pilířem je snaha o podporu a rozvoj komunitního života. „Do přípravy se nezapojují pouze lidé, kteří jsou členy našeho komunitního centra, ale také další aktivní občané Poruby, což je pro charakter akce zásadní,“ vysvětluje Čigášová.

Návštěvníci se tak těšit na kulturní vystoupení umělců, kteří mají na Porubu silné vazby, jako třeba kapela FIHA. Kromě kulturních vystoupení, bude také možné vyzkoušet si sporty, kterým je možné se na území Poruby věnovat, pro děti pak bude připraven program místními mateřskými centry a zapojí se i další organizace pracující s mládeží.

„Našim cílem je ukázat návštěvníkům – našim sousedům – že v Porubě žije spousta talentovaných, šikovných a aktivních lidí. Zároveň chceme dát těmto lidem a organizacím prostor k tomu, aby byli viděni,“ říká ke komunitnímu charakteru akce další z organizátorek Zuzana Kuperová, a dodává: „Proto také na všech prodejních stáncích s občerstvením i zbožím všeho druhu budou své zboží nabízet výhradně prodejci z Poruby nebo blízkého okolí.“

Do akce se však podle organizátorů může zapojit kdokoli – stačí přijít s čímkoli, co chce kdo svým sousedům nabídnout či představit. „Hrajete rádi šachy? Přineste si stoleček, šachovnici, a vyzvěte k partii své sousedy,“ vysvětluje Kuperová. Kromě toho bude organizátory připravena soutěž o nejlepší buchtu, do které se může zapojit každý – ať už jako účastník, nebo jako rozhodčí – o vítězi totiž rozhodnou svými hlasy právě účastníci akce. Těšit se můžete také na populární závod v běhu na podpatcích, bazar oblečení, do kterého může kdokoli přispět, a další aktivity.

Akce Zažít město jinak vznikla v roce 2006 v Praze a jejím cílem je zlepšování života ve městech za pomoci jejich obyvatel. Jelikož akce časově i tematicky navazuje na mezinárodní Evropský týden mobility a Den bez aut, budou silnice v okolí konání akce pro automobily uzavřeny. Právě to umožní lidem zažít prostranství kolem porubského oblouku jinak, než jak jej znají běžně. Pro více informací sledujte facebookové stránky události, ať vám neunikne žádná novinka!

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY