ZDRAVÍ A SPORT

Fakultní nemocnice Ostrava otevřela rozšířené centrum pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy

Zkrácení čekací doby na vyšetření a další zkvalitnění léčebné péče, to je jen část benefitů, které by mělo přinést plánované rozšíření Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění Neurologické kliniky FNO. Jde o centrum, které je zaměřené především na diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy mozkomíšní (RSM).

Prvním krokem bylo lednové přestěhování všech pracovišť centra do objektu polikliniky, a to i v návaznosti na jiné neurologické ambulance. Nyní připravujeme posílení týmu. Hledáme lékaře - neurologa i psychologa, ve spolupráci s klinikou léčebné rehabilitace chceme rozšířit i tým fyzioterapeutů,“ prezentuje již probíhající změny vedoucí centra MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

Připravované rozšíření vítá i proto, že počet pacientů zejména s roztroušenou sklerózou mozkomíšní neustále narůstá. „Naše centrum, které vzniklo v roce 1996, je jediné v regionu. Aktuálně máme v dlouhodobé péči více než 2 200 pacientů s RSM, ročně diagnostikujeme zhruba 200 nových,“ pokračuje s dodatkem, že typickým pacientem s RSM je žena ve věku 25 až 30 let. „Ženy převažují, ale mezi našimi pacienty jsou i děti a osoby, které překročily čtyřicítku. A první příznaky RSM jsme zaregistrovali také u sedmdesátileté paní, což však byl vzácný případ,“ poznamenává MUDr. Hradílek s tím, že první příznaky roztroušené sklerózy mozkomíšní  mohou být velmi různorodé. „Někdy bývají relativně lehké, takže člověk je může bagatelizovat. Například má pocit, že někde zakopl, podvrtnul si kotník, a proto nyní špatně chodí.  Nebo může jít o poruchy vidění či rovnováhy, o nejistotu v prostoru či potíže s močením, případně o celou řadu jiných rozmanitých problémů v různých částech těla a v různých intenzitách,“ nastiňuje možné potíže a doplňuje, že k nezávislým prediktivním faktorům pro rozvoj roztroušené sklerózy patří nedostatek tělesné aktivity, obezita, kouření a nedostatek vitaminu D.

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění spolupracuje v rámci Fakultní nemocnice Ostrava s mnoha dalšími obory. Nejužší vazbu má s radiodiagnostickým ústavem, kde u pacientů s roztroušenou sklerózou využívá magnetickou rezonanci a v úzkém kontaktu je také  s rehabilitační klinikou.  Mezioborová spolupráce s ostatními klinikami fakultní nemocnice má mnohem širší podobu. Rozsáhlé jsou  vazby s urologickou klinikou, protože mnoho pacientů s roztroušenou sklerózou trpí velmi nepříjemnými urologickými příznaky.

Mezi pacientkami s RSM je mnoho mladých žen, které i s diagnostikovaným onemocněním porodily děti. MUDr. Hradílek považuje za velice cennou  i skvělou spolupráci s Roskou Ostrava, regionální organizací Unie Roska v ČR. „Musím se pochlubit, že naše vazby, které jsou už dlouhá léta opravdu nadstandardní, nám ostatní RSM centra v republice až závidí. Velký podíl na tom mají MUDr. Olga Zapletalová, která v propojování našeho centra s touto organizací odvedla obrovský kus práce, a vedoucí Rosky Ostrava Naděžda Nováková, jež úroveň i hojnost aktivit Rosky rozvinula opravdu nebývale. Díky Rosce Ostrava mají pacienti spoustu možností, jak nemoci aktivně čelit. Mohou navštěvovat rekondiční pobyty, rehabilitace, k jejich činnostem patří plavání, jízdy na koních, různé workshopy a celá spousta jiných aktivit, jichž se mohou účastnit. Kromě toho členství v Rosce velmi pozitivně působí na psychiku pacientů. Řada lidí psychicky rozkvete, případně se přinejmenším podaří stabilizovat jejich depresivní stavy spojené s diagnostikováním roztroušené sklerózy a se změnami, které postup onemocnění provázejí. Podstatné je také to, že mezi lidmi s podobnými problémy najdou i více pochopení než u těch, kteří podobné zkušenosti nemají. Ale spolupráce s Roskou Ostrava je přínosná i pro nás, lékaře. Profesně je cenné potkávat se s pacienty, které známe jen z ambulance, v jejich reálném životě. A lidsky je velice motivující vidět, co všechno dokážou lidé, jimž do života vstoupila roztroušená skleróza.“

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE ZDRAVÍ A SPORT