Z OSTRAVY
Foto zdroj: osu.cz

Ostravská univerzita začíná stavět na Černé louce

Již tento měsíc bude zahájena výstavba nového klastru umění a designu Ostravské univerzity. Na zanedbaných pozemcích města v blízkosti výstaviště Černá louka vznikne multifunkční areál sloužící studentům i veřejnosti. Hotovo by mělo být do dvou let a počítá se s investicí ve výši jedné miliardy korun.

Ostravská univerzita ve spolupráci s městem Ostrava dlouho hledala pro tento náročný projekt vhodného dodavatele. V zadávacím řízení nakonec zvítězilo konsorcium ostravského závodu firmy IMOS Brno a třinecké společnosti Beskydská stavební Jedna z budov a její okolí bude moderním zázemím pro sport, zdraví a technologie. Vše, co zde vznikne, bude dle vyjádření Daniela Jandačka vedoucího KSLP využitelné i pro veřejnost. Ve druhé budově vznikne zázemí pro umění a design. Zde nebudou chybět výstavní prostory, komorní sál, specializované učebny, ateliér a specializované laboratoře.

Na tvorbě projektu se podíleli architekt Roman Kuba a architekt Kamil Mrva. Foto zdroj: osu.cz

Stavba dvou nových univerzitních budov bude financována z projektu Evropské unie, jehož celková výše je téměř 954 milionů korun. Projekt je jednou z největších investic svého druhu ve vysokém školství v Česku a implementuje strategii systémové proměny strukturálně handicapovaných krajů RESTART. „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v roce 2017 výzvu na implementaci strategie RESTART. V Moravskoslezském kraji uspěla s největším projektem Ostravská univerzita. Investice pro vzdělávací infrastrukturu naplánovala do oblasti umění a sportu, které by měly umožnit vzdělanostní i následně pracovní a ekonomickou transformaci kraje. Univerzita deklarovala vytvoření 10 nových studijních programů, které budou reagovat na nové trendy. Tyto programy budou vyučovány v nových prostorách o celkové ploše 9 000 m2 a s nově nakoupenými přístroji. Jen během prvních let má novou infrastrukturu využívat 1 400 studentů. Přeju Ostravské univerzitě, aby stanovené cíle naplnila a investice využila ku prospěchu akademické obce, města i kraje,“ vysvětluje náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský.

Vedení Ostravské univerzity v čele s rektorem Janem Latou se podařilo do projektu, který se jeví jako velmi přínosný, do velké míry zapojit také Moravskoslezský kraj a hlavně město. „Výstavbu nových budov Ostravské univerzity jsme se proto rozhodli významně podpořit, a to nejenom předfinancováním projektové přípravy, ale hlavně darováním a přípravou stavebních pozemků a také výstavbou podzemního parkoviště, které bude součástí areálu a bude sloužit jak potřebám univerzity, tak veřejnosti. Bonusem bude kultivace dnes zanedbané lokality, která je součástí širšího centra města,“ řekl k projektu primátor Ostravy Tomáš Macura.

Černá louka tímto kompletně změní svou tvář. Foto zdroj: osu.cz

Jak dodává rektor Ostravské univerzity Jan Lata, celý projekt je dalším významným milníkem v historii univerzity i města. „Jedná se pro univerzitu o rozsahem největší investiční projekt jako celek a významným způsobem zkvalitní zázemí pro uměleckou činnost, sportovní aktivity i kinantropologický výzkum. Jeho unikátnost spočívá nejen v inovativním propojení mezi uměním a sportem, což je zajímavé zejména pro univerzitu, ale je hlavně důkazem přínosnosti spolupráce mezi městem a univerzitou. Stavby budou stát na území, které bylo dlouhou dobu v neutěšeném stavu, ačkoli se nacházelo přímo v centru Ostravy,“.

Projekt je podle nás příkladem kvalitně a účelně využité dotace a má obrovský potenciál pro rozvoj Ostravy a celého regionu. Je příslibem bohatého kulturního programu v centru města a má potenciál přitáhnout nejenom nadané studenty, ale i špičkové zahraniční hostující profesory fakulty.

Nový klastr by měl být lákadlem také pro studenty ze zahraničí. Foto zdroj: osu.cz

Co přesně na Černé louce vznikne?

Klastr umění a designu – nová budova Fakulty umění Ostravské univerzity

  • Galerie v koncepci White Cube (bílá kostka): Výstavní prostor primárně určený pro prezentaci v oblasti designu a příbuzných výtvarných disciplín, který je unikátní svým propojením se zázemím pro technologie, multimediálními učebnami a ateliérem. To umožní užší a velice žádanou spolupráci s aplikační sférou.
  • Komorní sál pro téměř 250 posluchačů: Precizní akustická řešení, propojení se zkušebnami i nahrávacím studiem slibuje jedinečné zážitky pro veřejnost a zajímavé příležitosti pro studenty.
  • Ateliér a výzkumná laboratoř pro muzikoterapii: Výzkumná laboratoř vybavená NIRS a EEG posílí výzkum neurofyziologie vnímání.
  • Nové studijní programy: Studenty se zájmem o umění čekají nové příležitosti v podobě nových programů, jako je Produkce v kulturních a kreativních odvětvích, Grafický design nebo Komorní hra, který je prozatím jediný svého druhu v Česku.

Zázemí pro zdraví, sport a technologie

  • Sportoviště napojené na vědecké laboratoře: Je běh na boso prospěšný pro chrupavky kolenního kloubu oproti běhu v obuvi? Jaký je vliv ketodiety na sportovní výkon? Při kterých pohybech dochází k riziku přetržení křížového vazu? I na tyto otázky budou vědci moci hledat odpovědi díky nejmodernějšímu vědeckému zázemí pro studium lidského pohybu ve střední Evropě.
  • Nové studijní programy: Sportovní vědy nebo Behaviorální zdraví, sport a technologie jsou obory, které dosud nebylo možné v kraji studovat – přitom právě studium behaviorálního zdraví může mít pozitivní dopad na celou společnost.
  • Magnetická rezonance: Studenti i výzkumníci budou mít možnost využívat magnetickou rezonanci – například právě ve výzkumu 4HAIE, ve kterém zkoumají vliv znečištěného životního prostředí na pohybově aktivní lidi.
  • Poradna pohybových programů: Veřejnost bude mít možnost využít odborného poradenství v oblasti lidského pohybu, sportu a výkonnosti. Studenti tak zase získají cennou praxi.

 Zdroj: osu.cz

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY