ZDRAVÍ A SPORT

Velký den pro maminku a dítě

Narození dítěte je považováno za jeden z nejdůležitějších okamžiků v životě ženy. Vnímání porodu se stále mění. To, co bylo v minulosti pokládáno za normální a běžné, je dnes vnímáno jako alternativní a naopak. Porod zaujímá v medicíně jedinečnou pozici a stále více žen se chce spolupodílet na rozhodování o svém těle i na jeho průběhu. Pojďme se podívat, co nabízejí rodičkám ostravské porodnice.

Dávno pryč už je doba, kdy ženy řešily jen výběr nemocnice. Rodičky se důkladně připravují na příchod svého dítěte týdny, ba i měsíce dopředu. Zejména proto, aby pro ně i pro dítě byl porod co nejbezpečnější. Nemalou zásluhu na informovanosti budoucích maminek je nutno přičíst jejich věku. Zatímco v roce 2000 měla česká prvorodička v průměru 24,9 let, letos poprvé překročila hranici třiceti let. Při umělém oplodnění se toto číslo ještě zvyšuje. O asistovanou reprodukci žádají nejčastěji ženy mezi 33 a 38 lety.

V Ostravě si ženy mohou vybrat mezi třemi porodnicemi. Největší nalezneme ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě, dále ve Vítkovické nemocnici nebo v Městské nemocnici v Ostravě-Fifejdách. Během posledních několika desítek let se stal porod v nemocnici v Česku jakýmsi standardem. Řada lékařů se totiž domnívá, že kvůli možným komplikacím je porod doma zbytečně rizikový pro matku i pro dítě. „Myslíme si, že nejlepší porod je ten, který je maximálně přirozený,“ říká primář oddělení Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Marek Ožana. „Pro každou zdravou maminku je nejlepší porodit bez medikace a operačních zásahů.“ Pokud by ovšem měla rodička pocit, že jsou porodní bolesti neúnosné, všechny tři ostravské porodnice nabízejí epidurální anestezii a další metody tišení bolesti.

Přirozenost na prvním místě

Ať už se žena rozhodne rodit ve kterékoliv z ostravských porodnic, budou pro ni i pro dítě zajištěny všechny základní potřeby. Nemocnice všem matkám během celého porodu poskytují soukromí. Nedovolí, aby byla rodička či novopečená matka ani její rodina vystavena jakémukoliv násilí, slovním útokům či vydírání. Během první doby porodní nabízejí všechna zařízení budoucím maminkám možnost jíst, pít, chodit, stát a pohybovat se, během druhé i třetí doby porodní ženám navrhují, aby zaujímaly pohodlné pozice dle svého výběru. Zdravotníci neustále informují ženu o průběhu porodu a samozřejmostí je přítomnost blízkých osob, např. otce dítěte, partnera či partnerky, po celou dobu.

Pokud nenastanou během porodu komplikace, je na budoucí mamince, jak se rozhodne rodit. „Naše porodnice je alternativní, takže porody jsou možné na žíněnce, v porodnické posteli, na balónu. Maminka si může vybrat i svou polohu - na zádech, na čtyřech, na boku, nebo jakkoliv jí to bude pohodlné,“ popisuje možnosti fifejdské porodnice primář Ožana. Podle staniční sestry porodního sálu Vítkovické nemocnice Petry Chromkové si ženy mohou už dopředu promyslet, jakým způsobem by chtěly porod vést, a připravit si porodní plán. „Porodní plány s maminkami rádi zkonzultujeme již v době těhotenství, a to buď individuálně na osobní schůzce, nebo i e-mailem. Při takovýchto včasných konzultacích se můžeme pobavit o výhodách i o nevýhodách jednotlivých požadavků rodiček a zodpovědět jejich případné dotazy.“ Ve Fakultní nemocnici mohou ženy absolvovat podle svého přání porod pouze s porodní asistentkou, ale také ambulantní porod, kdy rodička odchází i s novorozencem několik hodin po porodu domů. Právě v této nemocnici také končí většina komplikovaných příchodů na svět. „Jsme perinatologické centrum, tzn. staráme se o všechny předčasné porody z regionu, komplikované stavy, těhotenství s poruchou růstu plodu nebo vícečetné těhotenství. Jako jediní v regionu také provádíme obraty plodů z polohy koncem pánevním na polohu hlavičkou,“ vyjmenovává přednosti porodnice Fakultní nemocnice tamní primář Ondřej Šimetka.

Všechny porodnice v Ostravě také podporují okamžitý a dlouhotrvající kontakt matky a  dítěte „kůží na kůži“ ihned po porodu za účelem zahřátí, přilnutí, iniciace kojení a stimulace vývoje. „Naše nemocnice nese titul Baby Friendly Hospital, protože podporujeme maximální kontakt dítěte s matkou,“ vysvětluje vítkovická staniční sestra Chromková. „Po porodu zůstává dítě s matkou dvě hodiny na porodním sále, zde probíhá i první přiložení dítěte k prsu, následně jsou maminky přeloženy na oddělení šestinedělí, v němž funguje systém rooming in, v rámci kterého jsou děti neustále společně s matkami – samozřejmě pokud to zdravotní stav obou dovoluje.“

 

Vydýchat i protáhnout

Každá z nemocnic pořádá pro své budoucí rodičky předporodní kurzy. „Na nich jsou rodičky informovány o tělesných a psychických změnách v těhotenství, o životosprávě, o výživě, o možnostech sportování během těhotenství nebo o škodlivosti návykových látek. Ženy jsou také seznámeny s vedením, s průběhem porodu i s možnými riziky. Během kurzu probíhají samozřejmě i prohlídky porodního sálu a celého oddělení,“ říká porubský primář Šimetka. Jeho lékařský kolega Marek Ožana upozorňuje, že Městská nemocnice jako jediná nabízí předporodní kurzy i během letních prázdnin. „Kurzy trvají pět týdnů a probíhají každé úterý. Maminky projdou teorií, cvičením a plaváním. Začínáme většinou ve 29. nebo ve 30. týdnu těhotenství. Kurzy jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Maminky k ničemu nenutíme, mohou třeba jenom poslouchat, nebo se mohou zapojovat do aktivit, do nichž chtějí.“ Rehabilitační oddělení Vítkovické nemocnice navíc ještě pořádá pro maminky po porodu kurz „Něžná náruč“ zaměřený na správnou manipulaci s miminkem a jeho správné polohování.

Suma sumárum

Ať už se rozhodne žena rodit v Ostravě ve kterékoliv nemocnici, dostane se jí profesionální a výrazně individuální péče. Místní porodnice jsou moderní a kvalitně vybavené. Jsou zařízeny s důrazem na bezpečí rodičky a dítěte po celou dobu jejich pobytu na porodním sále i na oddělení šestinedělí. Budoucím maminkám jsou k dispozici lékaři, porodní asistentky i zdravotní sestry. Ti všichni se po celou dobu snaží respektovat přání rodiček a dělají vše pro to, aby se den narození jejich dítěte i nadcházející dny staly životním zážitkem, na který budou s láskou vzpomínat.

Názory maminek

Lucka Galusová: Rodila jsem na Fifejdách a jinam bych už nešla. Můj partner i já jsme se narodili na Fifejdách. To byl první z důvodů, proč jsem si vybrala tuto porodnici. Druhým byl fakt, že v ní pracoval můj gynekolog. Bonusem byla naprosto špičková porodní sestřička a pěkné, nové prostředí. Nemohu říct k tomuto zařízení žádná negativa.

Jitka Lukšová: V obou případech „fakultka“ a pokaždé maximální spokojenost. Doktoři citliví, sestřičky ochotné. Absolvovala jsem v obou případech komplikovaný porod a musím říct bez nadsázky, že nám zachránili životy. Za mne velký dík všem zaměstnancům. I když se na další děti nechystám, pakliže by se „přihodilo“, šla bych určitě opět do Poruby. Už dávno neplatí, že se tam rodí jako na běžícím pásu. Navíc je v této porodnici prostě nejlepší zázemí pro matku i dítě, kdyby se, nedej Bože, něco zvrtlo.

Beáta Prokop: Vítkovice splnily požadavky, které jsem měla. Užívala jsem si nadstandardu. Manžel byl po celou dobu se mnou, celé čtyři dny. Jídlo mi nosili na pokoj, sestřičky byly ochotné, hodné. Prostě maximální spokojenost.

 

(1)FIGO, ICM, WhiteRibbonAlliance, IPA, WHO (2015): Mother-Baby FriendlyBirthingFacilities. FIGO Guidelines. IJOG, 128: 95–99. www.ijgo.org/article/S0020-7292%2814%2900545-1/pdf.

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE ZDRAVÍ A SPORT