ZDRAVÍ A SPORT

Život ohrožující skrýše „kešek“

Zaregistrovali jste událost z června tohoto roku v Praze, kdy hledali čtyři příznivci geocachingu tzv. kešky v zatrubněné podzemní části Motolského potoka a při tom přišli dva z nich o život? Na tuto situaci reagovala i společnost Ostravské vodárny a kanalizace (dále OVAK) a prověřila situaci ve stokové síti v Ostravě. Byly nalezeny celkem tři kešky, které OVAK odstranil, protože vstup a pohyb v kanalizaci je pro nepoučené osoby zakázaný. A co víc, zdraví nebezpečný.

Geocaching je zábava, která si získala své příznivce po celém světě. Jde v ní o hledání „krabiček s pokladem“ pomocí GPS souřadnic. Má ale svá pravidla, jejichž porušení může zapříčinit i újmu na zdraví hledače. Umístění kešek do stok a kanalizací, které nejsou veřejně přístupné, odporuje pravidlům geocachingu i platným nařízením, protože vstup osob do stokové sítě, které nejsou proškolenou obsluhou stokové sítě, je zakázán.

Vstup osob je nežádoucí z hlediska bezpečnostních, hygienických a zdravotních, kdy v krajních případech může dojít i k ohrožení života. Podle internetového serveru, který se geocachingem zaobírá, OVAK zjistil, že do ostravských stok i po pražské tragédii vstoupilo několik skupin dospělých, které sebou měli dokonce i malé děti „Byli jsme šokováni, že dospělí v rámci trávení volného času neváhají riskovat životy nejen své, ale i svých dětí,“ sdělil nám Jan Baštínský, vedoucí střediska údržby kanalizační sítě.

Na základě šetření na internetu i ve stokové síti zajistil OVAK celkem tři kešky, které odstranil a informoval o důvodech jejich vlastníky, kteří si je mohou nyní vyzvednout. Vstupy do stokové sítě, které z provozních důvodů nelze technicky zajistit proti vniknutí nepovolaných osob, budou opětovně opatřeny informačními zákazovými tabulkami. OVAK věří, že příznivci geocachingu najdou pro umístění kešek jiná, vhodná a bezpečnější místa. V případě opakovaného umístění, popřípadě umístění na jiném místě v rámci provozované stokové sítě, předá OVAK podnět Policii ČR.

Pokud jste fanoušky hledání kešek, dbejte bezpečnostním pokynům na místech, které by mohly ohrozit vaši bezpečnost. Neudělejte stejnou chybu, jako hledači v Motolském potoce. „Dosud se tam vlastně nic nestalo. Těžko říct, jestli si vůbec přečetli varovné tabule, protože tam jsou jasně napsané pokyny pro pohyb v podzemí. Co si budeme povídat, prostě to je nebezpečné a v červnu se to potvrdilo. Bohužel si nejspíš nezkontrolovali podmínky. Všem nám přitom den předem na mobilech vyskakovaly upozornění před bouřkami a přívalovými dešti,“ uvedl hledač Honza.

Chápeme, že jsou podzemní prostory stokové sítě zajímavým místem, kam kešku ukrýt, ale stojí to skutečně za to? Zdraví máme jen jedno!

 

Fotografie: archiv Ostravské vodárny a kanalizace, geocaching.com

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE ZDRAVÍ A SPORT