ZDRAVÍ A SPORT

Mozková mrtvice a Moravskoslezský kraj

Náš kraj a Ostrava speciálně jsou místem, kde jsme na péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou připraveni, jak jen to jde. V celém kraji máme šest speciálně akreditovaných center, která poskytují maximálně možnou odbornou péči pacientům postiženým tímto zákeřným zabijákem.

V naší republice je mozková mrtvice druhou nejčastější příčinou smrti, ale i ti, kteří ji přežijí, žijí často s nemalými trvalými následky. Nejdůležitější je umět rozpoznat příznaky mrtvice, protože jakmile jednou udeří, počítá se každá minuta.

Mrtvice má více jmen, kromě toho nejznámějšího (mozková mrtvice) se setkáme s cévní mozkovou příhodou nebo termínem iktus. Na základě posledního uvedeného vznikají po celé republice takzvaná iktová centra, těch máme v kraji celých pět – Městskou nemocnic Ostrava – Fifejdy, Vítkovickou nemocnici, Nemocnici Třinec a Krnov a Karvinskou hornickou nemocnici. Celkově je v republice iktových center dvacet tři. Fakultní nemocnice v Ostravě je jedno z deseti komplexně cerebrovaskulárních center, které mají oproti těm iktovým k dispozici také neurochirurgii. Důvod vzniku této trojstupňové sítě je především ten, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám při převozech na specializovaná pracoviště. Jakmile je u postiženého rozpoznaná mozková mrtvice, záchranná služba ho převeze okamžitě na nejbližší pověřené místo. Což nás přivádí k otázce…

Mrtvice2

poznáte příznaky mozkové mrtvice?

Protože snad v žádném jiném případě nejde tolik o čas, jako když udeří mrtvice. Mezi nejčastější příznaky patří:

Porucha řeči: Postižený mává obtíže s pojmenováním věcí, s odpovídáním na otázky, plete významy slov, ale mívá také špatnou artikulaci.

Částečné ochrnutí končetin: Zjišťovací metodou je také instruovat postiženého, aby předpažil a držel obě ruce vodorovně s podlahou (pokud leží, tak pod úhlem 45 stupňů). Jakmile jedna končetina klesá, jedná se s největší pravděpodobností o mrtvici.

Pokles koutku úst: Člověk s mozkovou mrtvicí se souměrně neusměje ani nevycení zuby. Jakmile toto zjistíte, neváhejte, a volejte 155.

Příznaky se nemusí objevovat všechny, stačí jeden! Mozková mrtvice jich má ale i mnoho dalších, například závratě, zvracení, neschopnost dát bradu k hrudi (a bolestivost tohoto úkonu), náhlá necitlivost některé části těla, zhoršení některého smyslu (zrak, sluch) atd.

Proč jde o čas?

Mozek je sice zanedbatelný orgán co se hmotnosti týče, spotřebuje ale až 20 % kyslíku, který tělo dostává. Ať už se jedná o mrtvici ischemickou nebo krvácivou (u které ovšem častěji dochází k mechanickému poškození mozku), mozku se najednou nedostává kyslík. A první buňky začínají odumírat už po pěti minutách. Pokud se pacientovi dostane náležité péče do jedné hodiny po propuknutí příznaků, ve většině případů dojde k plnému uzdravení. A maximální doba započetí léčby po mozkové mrtvici je šest hodin.

Co pro sebe můžeme udělat

Máme v rukou až 80 % příčin mozkové mrtvice. Jediné, co nemůžeme ovlivnit, jsou věk, pohlaví a rodinná anamnéza. Mezi nejrizikovější faktory ovšem patří úplně jiné věci. Jaké to jsou?

  • Vysoký tlak
  • Cukrovka
  • Špatný metabolismus tuků
  • Nadváha, obezita
  • Nadměrné požívání alkoholu
  • Hormonální antikoncepce
  • Porucha srdečního rytmu

A tomu všemu můžeme předcházet. Zdravým životním stylem, pravidelnými návštěvami lékaře atd. No nestojí to za to?

Více informací o mozkové mrtvici se můžete dozvědět na stránkách osvětové komunikační kampaně Čas je mozek, která vznikla mimo jiné i proto, že až 70 % Čechů příznaky mrtvice nepozná!

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE ZDRAVÍ A SPORT